Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
euin.jpg, 9,9kB

Kalendář

2004-0
Článek

Proč se Zbraslav jmenuje Zbraslav a Radotín se jmenuje Radotín

Krok měl tři dcery: Kazi, Libuši a Tetu. Zatímco Libuše vláda na Vyšehradě, vystavěla Kazi na vysoké hoře nedaleko soutoku dnešní Berounky s Vltavou obehnané hradiště a sídliště pro poddaný lid, Kašin Týn - dnešní Kazín. Jejím mužem byl statný silák Bivoj, který proslul pro svůj hrdinný skutek, kdy na Kavčích horách zabil strašného kance. Kazi a Bivoj měli syna Prostoslava, ten měl syna Chleboslava, který měl syny Róda a Zbraslava.

Podle pověsti byl vladyka Zbraslav vášnivý lovec a zdatný rolník, měl mnoho dobytka, zlata i stříbra. Často se kochal pohledem z Kazína k místu, kde se řeka Mže - dnešní Berounka - vlévala do Vhltavy. (Vhltava proto, že voda té řeky byla tak čistá a dobrá, že ji lidé doslova hltali.)

I rozhodl se Zbraslav, že si na tom místě postaví rozlehlý dvůr, a učinil tak. Kronikář Václav Hájek z Libočan stavbu popisuje jako "dvůr hrazený, příbytek rozložitý. Krásnou zdí z tvrdého kamene jej dal obezdíti a ze svého hradu Kazína na každý den na něj hleděl."

Ve stejném roce rozhodl se i Ród postavit sídlo nedaleko svého bratra. Vybudoval ho nad Berounkou a nazval Ródův Týn - dnes Radotín. V okolí založil mnoho osad a převelice se rozmohl, že mu v tom Zbraslav roven nebyl.

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí