Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
uvodaka.jpg, 9,3kB

Kalendář

2004-0
Článek

První osídlení Zbraslavi

Výborná poloha Zbraslavi na místě soutoku Berounky s Vltavou, kde je úrodná kotlina ohraničena skalnatými kopci, je příčinou, že zde lidé sídlili takřka od nepaměti. Archeologické průzkumy přinesly důkazy o osídlení kopců nad Závistí už koncem mladší doby kamenné, což odpovídá letopočtu zhruba 2000 let před Kristem.

První větší opevněný útvar s rozlohou asi 50 ha datujeme do pozdní doby bronzové, tj. 9. - 8. stol. před Kristem, jinak šlo o nechráněná roztroušená obydlí.

V polovině prvního tisíciletí před naším letopočtem bylo na nejvyšší plošině kopce nad nádražím, který se dnes jmenuje Hradiště, postavena opevněná osada čtvercového tvaru. Ten zůstal zachován do dneška. Stavby uvnitř už měly kamennou podezdívku, jak se můžeme na vlastní oči přesvědčit. Sídliště bylo nejprve ohrazeno dřevěnou palisádou, poté kamennou zdí stavěnou bez malty. Z vykopávek na levém břehu Vltavy usuzujeme, že v té době bylo osídleno i okolí.


Kamenný stolec - památka na bohatou minulost keltského hradiště

Nejvýznamnějším obdobím bylo 2. století před naším letopočtem, kdy zde keltští Bójové vybudovali opevněné sídlo městského charakteru, tzv. oppidum. Svojí rozlohou 157 hektarů předčilo pozdější města středověku. Byla zde soustředěna výroba, dálkový obchod, ražba mincí a podle zachovaným písemností centrum moci Keltů v Čechách.
Řecký spisovatel Strabon popisuje hradiště jako centrum říše Bójů - Boiohaemum, odkud vzešel název pro celou naši zemi - Bohemia. Keltové (=Galové) se zde bránili nájezdům germánských kmenů ze severu, kteří od 2. stol. pronikali na naše území.

Koncem posledního desetiletí před naším letopočtem pod vedením Marobuda hradiště dobyli. Marobud byl vynikající válečník a diplomat, který dříve žil v Římě a se svojí armádou čítající 70.000 pěších a 4.000 jízdních bojovníků chtěl ovládnout celou střední Evropu a vytvořit říši podobnou té Římské. Bitva byla krutá a nelítostná, o čemž svědčí nálezy hrotů železných střel a množství lidských kosterních pozůstatků, výhradně můžských jedinců. Markomané sídlili na hradišti přibližně 27 let, poté bylo vypáleno, čímž končí slavná historie starověku.

Panorama vykopávek pozůstatků hradiště

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí