Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
foto-video.jpg, 10kB

Kalendář

2004-0
Článek

Dva kláštery

Nedaleko místa, kde se Sázava vlévá do Vltavy, blízko Davle se nachází na Vltavě ostrov, kde kdysi stával 3. nejstarší klášter v Čechách - Ostrovské klášter. Roku 999 jej zde založil kníže Boleslav II. a v průběhu let se stal významným kulturním centrem pro své okolí. Boleslav II. se však dokončení stavby nedožil, v díle pokračoval jeho syn Boleslav III., který roku 1000 vystavil klášteru darovací listinu. Ta je zajímavá tím, že v ní kníže dává klášteru rybáře z Lahovic - Lahovice mají tedy nejstarší písemný záznam ze společenství Zbraslavi.

Mniši z tohoto kláštera pravděpodobně založili kapli sv. Havla na Havlíně. Svatý Havel byl irský věrozvěst 6. století, který žil jako poustevník v Itálii na místě, kde později vznikl klášter po něm nazvaný St. Gallen. V Čechách nepatřil mezi patrony všeobecně známé a je tedy pravděpodobné, že povědomí o něm k nám přišlo z Itálie, což by ukazovalo na benediktiny z Ostrovkého kláštera. V soupise kostelů v Čechách od Zdeňka Boháče seřazeném podle data založení je sv. Havel na 18. místě.

K Ostrovskému klášteru se váže pověst o obci Dubčanech, která prý kdysi vyhořela. Mniši z kláštera zde pomáhali při její obnově a na jejich počest ji pak pojmenovali Mníšek.

Samotný klášter následně také vyhořel v době husitských válek. První ránu dostal však už dostal v roce 1278, po porážce Přemysla Otakara II., kdy v Čechách řádila braniborská vojska. Ta klášter tak zdevastovala, že když později Václav II. a Cisterciáci hledali místo pro založení nového kláštera, rozhodli se raději pro přestavbu loveckého hrádku na Zbraslavi. Husitským zničením dějiny kláštera končí, na ostrově zbyly trosky z původních základů. Na stránkách Štechovic je o tom krásně napsáno i s fotkami a modelem původní stavby.

Dalším benediktinským klášterem pro Zbraslav důležitým byl klášter Kladrubský. Zbrslavská kronika nám o jeho vzniku říká, že se kníže Vladislav chystal nejprve postavit klášter na místě na Zbraslavi. Ale zazněl hlas z nebe k poustevníkovi, který zde žil, že Bůh schvaluje úmysl postavit klášter, ale toto místo už připravil pro jiné řeholníky. Kníže tedy založil klášter na západ od Plzně v Kladrubech a ve své zakládací listině ho opravdu štědře obdaroval. Zde je z ní kousek týkající se Zbraslavi:
Dávám také Zbraslav se vším příslušenstvím, to jest: Lubenec (Libeň) celou obec, Šlovice celou obec a část řeky, Černošice celé, co jsem koupil u Goscama. V Lahovicích tři rybáře Čekana, Maršíka, Blažka, navíc jednoho rybáře, kterému se lidově říká pstružník a tam rozdělenou řeku, která se zve Mže od řeky Vltavy až po říčku Chotečskou (Radotínský potok). U kaple sv. Havla je ustaveno pět strážců ve vsi Drahelčicích, jejichž jména jsou: Mutiš, Radek, Nepřívad, Mířata, Kojata. Ve vsi Lipany dušníka (pracovník na církevních statcích) Tena s jeho pozemkem. Ve vsi Žabovřesky kravaře Ramoše s jeho pozemkem. V obci Vidim (Závist?) Trebatu s jeho pozemkem. Ve vsi Jirčany dva soustružníky Petra a Kočáma...

Tolik zpráva z roku 1115. Kníže Vladislav zemřel za 10 let a kladrubský klášter vlastnil Zbraslav ještě dalších 100 let. Opat sem poslal několik mnichů a sám sem někdy zajel i osobně.

V polovině 13. století přenechali benediktini Zbraslav pražskému biskupovi, který ji za deset let převedl králi Přemyslu Otakarovi II. Ten sem často jezdil lovit a postavil tu lovecký hrádek "s věžemi a velmi pevnými zdmi". Podle Zbraslavské kroniky "to místo prospívalo a bohatlo na polích, vinicích, lukách a pastvinách, neboť král tu stavěl budovy, zřizoval poplužní dvory a poslav pro révu do Rakouska, sázel a pěstoval vinice na okolních kopcích".

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí