Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
sbs.jpg, 8,1kB

Kalendář

2004-0
Článek
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR  STAVEBNÍ
Naše č. jedn. Vyřizuje Praha  
MHMP-166745/2003/OST/Št (MHMP 133032/02/OUR/DI/Vei) Ing. Štětina   4.2.2004

Věc: Vyrozumění účastníků řízení o prodloužení lhůty k vydání rozhodnutí.

Odbor stavební MHMP vyrozumívá ve smyslu § 49 odst. 2 zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), účastníky řízení vedeného u zdejšího odboru pod čj. MHMP-166745/2003/OST ve věci umístění stavby pod názvem „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 513 Vestec - Lahovice“ že Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dopisem čj. 2249/2004-63/PL-279/04 ze dne 28. 1. 2004 na žádost OUR MHMP prodloužilo ve smyslu cit. ustanovení správního řádu lhůtu pro vyřízení uvedené věci do 25.4.2004.

Ing. Jitka Kylarová
vedoucí technického oddělení

Rozdělovník:

I. Účastníci řízení (informace veřejnou vyhláškou)

1) úřední deska MHMP (informování účastníků řízení zveřejněním na úřední desce po dobu 15 dnů)

2) úřední deska MČ Praha 12 - informování účastníků řízení zveřejněním na úřední desce po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění

3) ÚMČ Praha Zbraslav - úřední deska, Zbraslavské nám. 464, 156 03 Praha 5 - informování účastníků řízení zveřejněním na úřední desce po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění

4) ÚMČ Praha Libuš - úřední deska, Libušská 35, 142 00 Praha 4 - informování účastníků řízení zveřejněním na úřední desce po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění

5) OÚ Zlatníky - Hodkovice - úřední deska, náves Sv.Petra a Pavla 41, 252 41 Zlatníky Hodkovice - informování účastníků řízení zveřejněním na úřední desce po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění

6) OÚ Vestec - úřední deska, Vestecká č.p.3, 25242 Jesenice u Prahy - informování účastníků řízení zveřejněním na úřední desce po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění

7) OÚ Jesenice - úřední deska, Budějovická 303, 25242 Jesenice u Prahy- informování účastníků řízení zveřejněním na úřední desce po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění

II. Navrhovatel (doporučeně):

8) Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

III. Na vědomí:

9) MHMP OST/2 - Št

10) MHMP OST/2 - spis

11) MHMP OST/3 - Sv

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí