Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
uvodaka.jpg, 9,3kB

Kalendář

2004-0
Článek

MÚ Praha-Zbraslav

pan starosta Ing. Petr Valenta

Zbraslavské náměstí 464

156 03  Zbraslav-Praha 5

 

Zbraslav dne 1. února 2004

 

 

Vážený pane starosto,

 

obracíme se na Vás s žádostí o svolání mimořádného zasedání místního zastupitelstva. Nejsme spokojeni s tím, že nereagujete na naše požadavky obsažené v písemném materiálu s názvem Problémy, před kterými stojí městská část Zbraslav na počátku roku 2004, který jsme Vám předali. Materiál obsahuje závažné aktuální problémy anebo problémy neodů­vodněně odsouvané, které je podle našeho mínění třeba začít řešit.

V návaznosti na ústní jednání v pondělí 19. ledna 2004 jsme od Vás očekávali písemnou zprávu v termínu do pátku 23. ledna. Nesplnil jste tento náš požadavek a tak vzhledem k závažnosti situace a s odkazem na platný Jednací řád zastupitelstva městské části Praha – Zbraslav, Vás žádáme o svolání zastupitelstva.

Návrh programu připojujeme, dále přikládáme důvodové zprávy a návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu.

 

 

S pozdravem

 

podepsáno šest opozičních zastupitelů

 

 

 

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí