Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
septima.jpg, 9,3kB

Kalendář

2004-0
Článek

Radniční demagogie

Reakce na stanovisko pana Hanzelky ke zprávě KV

Jsem jako člen kontrolního výboru velmi rád, že rada MČ konečně reagovala na naši zprávu o činnosti. Bohužel reagovala nejhorším možným způsobem a to zatloukat a zatloukat a navíc tyto demagogické úvahy nechala vytisknout přímo do ZN, na místo toho, aby přiznala případné chyby a snažila se jim v budoucnu vyhnout. Možná to bude pro pana Hanzelku překvapením, ale KV pracuje s podloženými fakty a za celou zprávou si stojí. Kontroly probíhají na základě podnětů od členů KV, občanů, zastupitelstva a rady MČ. KV si vyžádá materiály od úřadu MČ, stanoviska rady, zaměstnanců úřadu a popř. informace od občanů. Na základě shromážděných faktů poté proběhne kontrola a vzejde zápis o kontrole. Smutné je, že rada na ty to zápisy nereagovala a začala až v okamžiku, kdy se objevila zpráva ve ZN. Rád odpovím na jakékoli dotazy ohledně KV a seznámím kohokoliv včetně pana Hanzelky s materiály, které vedly k závěrům uvedeným ve zprávě. Jenom ve zkratce k jednotlivým bodům

Plán rozvoje města nebyl, a pan Hanzelka to dobře ví, předložen v termínu tj. září 2003. Pan starosta předložil starou (bakalářskou) verzi plánu s dvouměsíčním zpožděním na zastupitelstvu v listopadu. O kvalitě se zmiňovat nebudu, protože to nebylo ani součástí zprávy KV. Listopadové zasedání bylo samozřejmě členy KV navštíveno, ale zpráva KV byla již v té době vypracována (přístupná zastupitelům), odevzdána k otištění a nebylo vinou KV, že ve ZN vyšla až v lednu 2004.

Odstraňování povodňových škod – Kontrola obnovené cesty proběhla na základě podnětů právě od lahovických občanů a Povodňového výboru a byla provedena dvěma lahovickými občany – členy KV. Podle jejich názoru a podle názoru dalších lahovických občanů tato cesta není využívána a to ani v době hustého provozu (jak píše pan Hanzelka). A k zamyšlení nakonec - tato cesta, zbraslavská investice za 1.346.000,- není podle výpisu z katastru nemovitostí v majetku Zbraslavi.

S dotacemi to bylo tak, že se je rada snažila proinvestovat za jakoukoli cenu (třeba i na cestu odnikud nikam), protože se bála, že o ně přijde. Peníze od MHMP Zbraslavi zůstaly a mohly být s rozmyslem investovány v roce 2003.

Smlouvy – Souhlasili bychom s paní doktorkou Ondrůjovou s nepotřebností vzorových smluv v případě, že by na úřadě pracoval člověk právně vzdělaný, nebo proškolený a v případě, že bychom nenalezli tolik nedostatků ve smlouvách uzavřených MČ (kontrolovány byly pouze smlouvy podepsané současným vedením). Ve smlouvách chyběly termíny, rozpočty, doklady zhotovitele, sankce za nedodržení termínů či za nekvalitní práci apod. a proto nebyly zárukou toho, co požadoval pan Hanzelka (aby za další možné problémy a náklady byl zodpovědný dodavatel). A proto také KV několikrát pozval na jednání JUDr. Ondrůjovou a to zápisem KV, což pan Hanzelka jistě ví. Bylo administrativní chybou tajemníka KV a jemu nadřízené tajemnice úřadu, že paní doktorka nebyla pozvána. Co kontrolnímu výboru ale není jasné, proč rada na dané téma s JUDr. Ondrůjovou jednala a pozvání KV jí netlumočila. Až na základě osobního dopisu paní Kovaříkové došlo k jednání s JUDr. Ondrůjovou. Výstupem této konzultace bude návrh KV zastupitelstvu, aby pracovníci, kteří připravují smlouvy byli proškoleni a měli základní právní znalosti. Složitější smlouvy by měl vždy kontrolovat právník.

Můžeme pana Hanzelku ujistit, že členové KV váží slova ohledně zápisů z jednání, bohužel je na radnici asi nikdo nečte. A bohužel se ohledně zápisů nedodržuje ani zákon. Proto vyjádří-li zastupitelstvo, nebo rada zájem, některý člen KV rád vypracuje z jednání zastupitelstva resp. rady zápis. Nevíme proč se pan Hanzelka rozčiluje na KV ohledně pana Ryby. Pan Ryba není členem KV. KV ale operativně u pana Ryby zjistil, že zápis odmítl podepsat, protože obsahoval desítky gramatických a faktických chyb! Jinak s kvalitou zápisů nejsou spokojeni kromě KV ani další zastupitelé.

Sporná ustanovení, která byla v rozporu se zákonem jsou podle názoru KV závažná, protože se nejedná, jak píše pan Hanzelka, jenom o různá jmenování, ale i o rozhodování o majetku města.

Kniha stížností a připomínek funguje hlavně díky kontrole, kterou provedl RSDr. Daněk. Kdyby vedení obce přistupovalo i k ostatním zjištěním KV podobným způsobem tzn. naznačené problémy by řešilo, nebo o nich bylo ochotno s KV diskutovat i mimo stránky ZN, bylo by to jenom ku prospěchu věci.

Za kontrolní výbor - Filip Gaspar

(materiály od Ing. Věry Kovaříkové)

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí