Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
mac.jpg, 6,5kB

Kalendář

2004-0
Článek

Rozvaha k programu a rozpočtu sociálních a zdravotnických služeb v rámci DPS Zbraslav

Jaké služby chceme na Zbraslavi?

1. Domácí pečovatelskou službu
2. Domácí ošetřovatelskou službu
3. Centrum osobní hygieny
4. DPS
5. Informační centrum zdravotnické pomoci
6. Informační centrum sociální pomoci
7. Domácí monitoring
8. Pracoviště krizového štábu MČ Praha-Zbraslav
9. Veřejné stravování

Proč takovéto služby chceme?

Protože jsou součástí moderní doby. Po vstupu ČR do EU se v návaznosti k naší slabé ekonomice stane starší sociálně slabý člověk slabým článkem společnosti. Stát, potažmo obec, musí vybudovat nástroje pomoci, které jsou založeny na komerčním a dotačním charakteru. Komerční část je určená pro obyvatele, kteří si mohou dovolit služby hradit v libovolném rozsahu. Tento výtěžek musí zákonitě pomoci straně druhé, která si nemůže dovolit hradit ani základní prostředky. V určitém časovém prostoru dojde k poklesu finančních prostředků vynakládaných na sociální služby z kapitol veřejných financí, tak jako se stalo např. v Německu. Jednoduše se dá říci „ bohatý pomáhá chudému“.

Kolik takové služby stojí?

Dle přiloženého rozpočtu, který je náhledem ocenění služeb se pohybujeme okolo částky 4 mil. Kč za rok. V této kapitole není započítán náklad a zisk jídelny. V současné době vynakládá MČ prostředky ve výši 780 00 Kč pouze na domácí pečovatelskou službu, v rozsahu dvou pečovatelek.

Kde na to vzít?

Varianta, že MČ bude zajišťovat provoz služeb v tomto nebo v minimálním rozsahu, je nereálná. Rozpočet neunese ani samotný provoz DPS, natož služby, které navrhovala paní Korčiánová. Možnou variantou je využití provozu jiných subjektů, jako jsou zdravotnická zařízení provozující operační středisko 24 hod denně, nebo služby které plánujeme. Rozšíření provozu o dané služby u nestátního subjektu nenavýší v takovém procentu náklady jako v nově zřizované organizaci. Zbylé náklady budou hrazeny z pronájmu nebytových prostor. Řádně připravenou smlouvou o zajištění vybraných služeb lze docílit nastartování sociálního balíku služeb nejen pro občany DPS, ale celé Zbraslavi a okolí.

Dalším zdrojem financování se musí v dohledné době stát granty či dotace od MHMP, nebo ministerstva sociálních věcí, pro které MČ připraví jednotlivé projekty. Získáním jakéhokoliv grantu či dotace dojde ke snížení nákladů za služby placené občanem. Je zapotřebí, aby došlo k dohodě mezi politickými stranami MČ Praha-Zbraslav a postupovalo se jednotně. Musí být poukázáno na každého, kdo nerozvážně uškodí jakékoliv aktivitě lidí, kteří se snaží vybudovat stabilní projekt sociálních služeb a získat na něj prostředky, a to jenom pro zviditelnění své politické strany. Pomoc nemohoucím občanům musí podporovat každý, bez ohledu na politickou příslušnost. Pracoviště tohoto rozsahu se může stát modelem pro celou ČR. V západních zemí je systém soc. služeb naprosto stejný a vznikl na stejných základech jako plánujeme dnes.

 

Kdo a jaké služby by měl provozovat?

Domácí pečovatelskou službu ÚMČ Praha-Zbraslav
Domácí ošetřovatelskou službu Nestátní subjekt
Centrum osobní hygieny ÚMČ Praha-Zbraslav
DPS-správa, provoz ÚMČ Praha-Zbraslav
Informační centrum zdravotnické pomoci Nestátní subjekt
Informační centrum sociální pomoci Nestátní subjekt
Domácí monitoring Nestátní subjekt
Pracoviště krizového řízení ÚMČ Praha-ZbraslavVeřejné stravování ÚMČ Praha-Zbraslav

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí