Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
uzemlicku.jpg, 7,5kB

Kalendář

2004-0
Článek

MÚ Praha-Zbraslav
pan starosta Ing. Petr Valenta
Zbraslavské náměstí 464
156 03 Zbraslav-Praha 5

Zbraslav dne 23. února 2004

Vážený pane starosto,

obracím se na Vás s tím, že nesouhlasím s Vaším postupem při řešení problému, který je nejdůležitější v letošním roce a který vlastně stál na počátku současné krize v zastupitelstvu. Předávám Vám opakovaně v písemné podobě Soubor připomínek k Návrhu využití objektu Domu s pečovatelskou služnou a vybudování komplexu služeb pro seniory a hendikepované občany (dále jen Návrh), který předložila rada MČ Zbraslav k projednání zastupitelstvu dne 18. 2. 2004. Pokud si Soubor připomínek v klidu přečtete, dojdete jistě k závěru, že se nejedná o politický dokument, a budete se mnou souhlasit, že jde o svého druhu odborný posudek. Závěr posudku zní - převedeno do běžné řeči - Návrh „nedoporučujeme“.

Je proto s podivem, že dne 19. února na pokračujícím jednání zastupitelstva byl Návrh přijat a nebyl vzat v potaz mnou připravený posudek, který mi den předtím nebylo umožněno ústně celý přednést. Silou hlasů jste prosadil odsouhlasení Návrhu aniž byste před tím přesvědčivým způsobem vyvrátil věcné připomínky v něm obsažené! Navíc pokračující jednání ve čtvrtek mělo velmi slabý „mandát“ – přítomno bylo jen 8 zastupitelů (z 15ti) a 4 občané (ve středu se jednání zúčastnilo přibližně 150 občanů a 14 zastupitelů)!

Den před tím, ve středu jste slyšel, a to opět opakovaně, od nespokojených voličů Vaší ODS výtku, abyste nepoužíval „válcovací politiku“, jež spočívá na síle hlasů, ale používal politiku argumentů a přesvědčování, pokud nechcete ztrácet hlasy. Voliči ODS se na Zbraslavi bouří, neboť cítí, že to co předvádíte od chvíle svého zvolení, ODS vážně poškozuje. Strana, která má silnou pozici v Praze a která aspiruje na vítězství v příštích parlamentních volbách je Vaší vinou na Zbraslavi v defenzívě a její současná politika na zbraslavské radnici k sobě dokonce připoutává pozornost celopražských médií (Blesk 13. února, Večerník Praha 14. února, Večerník Praha 19. února).

To, jak jste naložil s posudkem na Návrhu využití objektu Domu s pečovatelskou služnou a vybudování komplexu služeb pro seniory a hendikepované občany, je jen dalším důkazem politické neomalenosti Vámi řízené politiky. Pro ilustraci jen jednu „drobnost“ z celkových 25 bodů Souboru: Na připomínku, že výdaje spojené se zprovozněním a fungováním Domu s pečovatelskou službou by měly být zahrnuty do aktuálního rozpočtu, při středečním jednání zaznělo z Vaší strany, že žádné nevzniknou. V samotném Návrhu je však věta ...“Rozpočet neunese ani samotný provoz Domu s pečovatelskou službou...“ (část Rozvaha, oddíl Kde na to vzít).

Myslím, že by bylo rozumné neukončovat debatu o kvalitě Návrhu, byť byl již zastupitelstvem přijat. K tomu, aCFONT face="Times New Roman">písemné stanovisko k jednotlivým připomínkám Souboru.

S pozdravem
Jiří Ryba

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí