Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
bri.jpg, 12kB

Kalendář

2004-0
Článek

I senioři mimo DPS jsou voliči

V březnových Zbraslavských novinách jsem byl v souvislosti se situací okolo budovaného domu s pečovatelskou službou jako občan Zbraslavi nazván "Hloupým Honzou, který ukolébán buchtami z radnice spí pokojně za pecí". Přiznám se, že s těmi buchtami je to pro mne velké překvapení a pokud se takto chová radnice k autorce textu, tak jí to upřímně závidím, protože mne chodí z úřadu jen doporučené dopisy nebo obsílky do vlastních rukou.

Z informací, které se doposud objevily, vyplývají dvě varianty, kterými by se budoucnost DPS měla ubírat. Osud bytových jednotek je jasný - budou pronajaty za cenu, kterou určí zastupitelstvo MČ Praha-Zbraslav. Na základě zákona 145/2003 může být maximální cena bytu součin pořizovací ceny bytu a měsíčního koeficientu 0,00333. Jablkem sváru je využití prostor v centrální budově, způsob zajištění pečovatelských a ostatních služeb, zejména pak rozsah a forma jejich poskytování. Obě varianty počítají s vybudováním provozního zázemí (jídelna, centrum osobní hygieny, kulturní místnost).

První varianta navíc počítá s umístěním denního stacionáře, s přesunem a umístěním současné pečovatelské služby a pronajmutím zbylých nebytových prostor nestátním subjektům za účelem poskytování ostatních sociálních služeb. Pro případ krizové situace zde bude možnost sídla krizového štábu, protože zde bude moderní technické vybavení a komunikační spojení s Prahou.

Druhá varianta vychází z původního záměru z roku 1993, který v centrální budově počítá s umístěním lékařské ordinace, pedikůry, kadeřnictví a bytu 3+1 pro správce objektu.

V rámci přípravy řešení podle první varianty se vedla jednání s Asociací Samaritánů České Republiky (ASČR), která na Zbraslavi působí už 11 let. Jedná se o neziskovou organizaci poskytující zdravotnické a sociální služby. Svojí činností se podílí na zlepšení životních podmínek nemocných či handicapovaných občanů. Mezinárodní zázemí jí umožňuje poskytovat humanitární pomoc v krizových situacích, což prokázala v době povodní v roce 1997 finanční a materiální pomocí v hodnotě 50 mil. Kč pro okres Bruntál a v roce 2002 v hodnotě 100 mil korun pro oblasti Prahy a Středočeského kraje. V rámci předběžných jednání nabízejí "samaritáni" tyto služby:

 • 24 hod. zdravotní monitoring nájemníků DPS a ostatní seniorské veřejnosti ve vlastních domácnostech
 • domácí ošetřovatelská služba
 • výjezdové stanoviště zdravotnické záchranné služby s lékařem a SZP (jedná se o dva vozy RLP a RZP (stanoviště zajišťuje ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou hl. m. Prahy lokalitu Zbraslav, Lipence a Radotín)
 • denní stacionář v místě DPS (V případě malé kapacity lůžek bude zajištěn taktéž jinde na území hl.m.Prahy.)
 • 24 hod. informační centrum zdravotnické pomoci s nepřetržitým provozem operačního střediska (pracoviště doplňuje absenci zdravotnických zařízení v době kdy nejsou ordinační hodiny. Poskytuje konsultační služby v souvislosti s akutním zhoršení zdravotního stavu a zajišťuje další pomoc)
 • informační centrum sociální pomoci pro zdravotně postižené a handicapované občany
 • 24 hod. bezpečnostní monitoring objektu DPS

Většina nákladů na služby bude hrazena z vlastních zdrojů ASČR. Financování odborné ošetřovatelské péče bude realizováno prostřednictvím zdravotních pojišťoven. MČ se na financování komplexu nad rámec současného stavu bude podílet pouze do výše vybraného nájemného za nebytové prostory. Předpokládanou investicí budou dary a granty v rámci mezinárodní spolupráce ASČR a Samaritan International do oblasti sociálních služeb.

Praktické přínosy jsou pak především tyto:

 • služby nejen pro 54 ubytovaných ale pro celou Zbraslav a okolí
 • lepší dostupnost odborné péče pro ubytované - přítomnost zdravotníků 24 hodin
 • minimální zátěž rozpočtu MČ
 • zachování výjezdového stanoviště záchranné služby na Zbraslavi (není nepodstatné! ASČR má na Zbraslavi v současné době dvě vozidla, která jsou schopná být u případu 2 minuty po zavolání. V loňském roce měli okolo 1500 výjezdů.)

Závěrem bych chtěl říci, že první varianta navrhovaného řešení je moderní způsob, který je v zemích na západ od našich hranic běžný a osvědčený a který reaguje na potřeby společnosti. Jeho hlavním přínosem je dostupnost služeb nejen v rámci objektu DPS ale po celém území Zbraslavi a okolí, dále potom lepší kvalita poskytovaných služeb v objektu DPS. Doufám, že nikoho neurazím tvrzením, že do knihovny a kadeřnictví si senioři rádi zajdou přes ulici do Slunečního města sami nebo s pomocí kvalifikovaného ošetřovatele.

Ing. Jaroslav Pavlíček

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí