Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
ldprint.jpg, 6,3kB

Kalendář

2004-0
Článek

Okruh znovu, tentokrát „PRO“

V minulém čísle Zbraslavských novin zazněla řada argumentů proti plánovanému silničnímu okruhu, přesně o stavbách č. 514 Slivenec-Lahovice a navazující Lahovice-Vestec, které propojí plzeňskou dálnici D5 s dálnicí D1.

I proto jsem s otázkami na toto, jak se zdá velmi citlivé téma, oslovili Ondřeje Gála, místostarostu Městské části Praha 5, člena zastupitelstva Hlavního města Prahy a člena výboru dopravy.

Potřebujeme vlastně okruh?
Plně funkční silniční okruh potřebuje Praha pro odvedení kamionové a ostatní tranzitní dopravy z centra města, ale i z ostatních částí, kde jsou tyto cesty vedeny nevyhovujícími komunikacemi.

Na které straně stojíte, příznivců či odpůrců okruhu?
Vzhledem k tomu, že stejně jako moji kolegové zvolení za ODS vnímám problematiku související s řešením dopravního zatížení hlavního města komplexně, nikoliv jako řada představitelů ekologických sdružení, kteří se snaží většinou velmi chabou argumentací blokovat realizaci řešení vedoucích ke zlepšení s
oučastné situace, jednoznačně podporuji výstavbu silničního okruhu kolem Prahy.

Proč považujete stavbu okruhu za nezbytnou?
Protože jsem přesvědčen o tom, že je pro Prahu zcela nepřijatelné, aby nadále hlavní spojnice mezi západní a východní částí střední Evropy vedla centrem města. Tím dochází k neustále se zvyšujícímu dopravnímu zatížení především tranzitní dopravou a rovněž sílícím negativním vlivům na životní prostředí.

Jsou tu stále tendence stavbu zastavit, je to ještě možné, existuje alternativa?
měř desetileté dohady a spory o podobu a bytí okruhu v této lokalitě vstupují do nové, doufejme, že konečné fáze. Počátkem ledna letošního roku Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky svým rozhodnutím zamítlo odvolání Ateliéru pro životní prostředí proti územnímu rozhodnutí na umístění této stavby. Vzhledem k již zmíněnému významu a nutnosti výstavby této části okruhu by se měli ekologové i ostatní odpůrci zamyslet a zvážit přehodnocení svých postojů.
K dalším pokusům o negaci provedení stavby může d
ojít i v následném projednávání stavebního povolení.

Proč není napojení směru Slapy – Dobříš?
Řekl bych, že z důvodu obtížnosti technického řešení. Ale to už zabíháme do podrobností, které by měl přesně zodpovědět projektant díla.

Jak moc jeho neexistence zatíží Zbraslav tranzitní dopravou?
Spíše bych řekl: „co přinese provozu na Zbraslavi zprovoznění okruhu?“ Bude to především výrazné odlehčení tranzitní dopravy směřující na Zbraslav Břežanským údolím přes most Závod míru.

Bude nájezd na okruh na modřanské straně?
Zastupitelstvo Prahy 12 v devadesátých letech odmítlo souhlasit o jediný hlas s vybudováním křižovatky u portálu tunelu pod Točnou v Komořanech.
Myslím si, že toto stanovisko není dobré především pro obyvatele samotných Modřan a Komořan, kteří nebudou moci využít přímé napojení na okruh ze své silniční sítě. Důsledkem tohoto řešení nedojde k odlehčení provozu po Modřanské ulici směrem k Barrandovskému mostu a hledání dalších obtížných tras. Tedy není vyloučeno ani větší dopravní zatížení v části Zbraslavi, především v ulici K přehradám mezi mostem Závodu míru a Strakonickou výpadovkou.
Věřím, že do budoucna Praha 12, na základě svých zkušeností, změní svůj postoj a nájezd bude vybudován dodatečně.

Myslíte, že stavba nějak výrazně ovlivní ráz krajiny?
Rozhodně si nemyslím, že bude dotčená část území výstavbou okruhu negativně ovlivněna.

Kdy bude zahájena stavba okruhu?
Bohužel, pokud se někdo domnívá, že v letošním roce uvidí mezi Slivencem a Lahovicemi stavební ruch související s výstavbou části okruhu (č. 514), s velkou pravděpodobností bude zklamán. Jedinou výjimkou je prvních padesát metrů průzkumové štoly budoucího tunelu.
Podmínkou Ministerstva životního prostředí pro vydání stanoviska k vlivu na životní prostředí v dané lokalitě bylo uvedení stavby č. 514 do provozu současně s dokončením navazující stavby č. 513 (úsek Lahovice –Vestec).

V jaké fázi je příprava stavby okruhu v části Lahovice – Vestec?
V tomto úseku již probíhá ražba průzkumné štoly tunelu pod Točnou. Koncem února bylo vyraženo již pět set čtyřicet metrů základu budoucího tunelu. V současné době je prováděna ražba pouze z komořanské strany. Doufám, že bude brzy zahájena i ražba od Cholupic.

Kdo brání zahájení ražby tunelu z cholupické strany?
Neřekl bych že ražbě přímo někdo zabraňuje, ale výrazně se v tomto úseku komplikuje vyjednávání s dotčenými obcemi.

Je již znám alespoň předpokládaný termín zprovoznění okruhu ?
Pokud bude vše bez větších problémů postupovat podle připraveného harmonogramu, budeme moci okruh začít užívat v průběhu roku 2008.
Závěrem bych rád podotkl, že by se s ohledem na potřebnost celého silničního okruhu mělo upustit od politikaření a nic nepřinášejících zbytečných šarvátek.
Z této skutečnosti by měla vycházet činnost zastupitelstev a radnic ve Zbraslavi, Radotíně, Chuchli, Slivenci, Lochkově, Prahy 12 a dalších městských částech, kterých se tato problematika veřejného zájmu dotýká.
Životnost současných dopravních staveb je předpokládána na 150 let a více. Už z toho vyplývá, že se jedná o věc nadčasovou, kterou budou využívat a hodnotit desítky příštích generací. Proto neváhejme a celý projekt podpořme.

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí