Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
euin.jpg, 9,9kB

Kalendář

2004-0
Článek

V souvislosti s problematikou dopravního obsloužení městské části jsme oslovili pražského zastupitele a předsedu výboru dopravy Ing. Františka Laudáta (ODS).

1. Jak se díváte na dlouhodobé zajištění dopravního spojení pro Zbraslav ze strany společnosti ROPID?
ROPID připravuje každý rok pro hlavní město Prahu plán organizace dopravy, který schvaluje městská rada. ROPID má samozřejmě zájem o co nejkvalitnější dopravní obsluhu všech částí Prahy. Základním omezením jsou finanční možnosti města. Praha si je vědoma nedostatečnosti obsluhy některých částí města MHD, včetně Zbraslavi. Zlepšení ale bude probíhat postupně.

2. Dopravní obslužnost naší městské části není nyní optimální, jelikož dočasnou změnou trasy linky 241 (jede do Lipenců obklikou) přišli obyvatelé horní Zbraslavi o podstatnou část spojů. Existuje možnost krátkodobého řešení této situace?
Nechám prověřit situaci s linkou č. 241 a pokud je tam nějaký problém, bude ho ROPID řešit. Ale z řady obdobných případů mám zkušenost, co je pro některé obyvatele špatné, jiným vyhovuje. Doufám, že proti případné změně se neozve někdo jiný s negativními námitkami.


3. Bylo by možné zkrátit dlouhé čekací intervaly mezi jednotlivými jízdami Autobusů?
Intervaly jízd jsou dány plánem organizace dopravy. Zkrácení intervalu je o nasazení dalších vozů na trasu. A to je o penězích. Samozřejmě se budu snažit, aby byla doprava posílena.


4. Jaké vidíte vy osobně možnosti budoucího posílení spojení na Zbraslav za situace, kdy se výrazně zvýší počet obyvatel?
Na nárůst počtu obyvatel Zbraslavi samozřejmě bude hlavní město reagovat posílením počtu linek i zkrácením intervalů. Bylo by nešťastné, pokud by se kvalita dopravní obsluhy Zbraslavi zhoršila. Ale to je úkolem politiků toto nepřipustit.


5. Je reálná úvaha o budoucím zavedení nové linky, jež by pokračovala až na Anděl?

Obávám se, že Smíchovu by se prodlužování dopravy na Smíchov nelíbilo. Asi víte o snahách smíchovské radnice vymístit, nebo alespoň omezit počet autobusů u Anděla. V tomhle dokonce nepanuje shoda ani s hlavním městem. Tam je zatím prosazováno alespoň uchování stávajícího stavu. Avšak za několik let asi autobusy u Anděla nebudou. Situace pro přestup ze Smíchovského nádraží se zlepšila nárůstem počtu tramvají. To souvisí se zprovozněním tramvajové tratě Hlubočepy - Barrandov.

6. Díky Vaší iniciativě bylo spojení několikrát posíleno. Budete se i nadále v náš prospěch angažovat?

ROPID jsem zakládal, a proto se čas od času povede některé problémy řešit rychleji, než by skeptická veřejnost očekávala. Nedávno jsem ale požádal pražské dopraváky, aby začali přemýšlet o dalších řešeních, jak Zbraslav v budoucnosti dopravně obsloužit. S dalším rozvojem už autobusy stačit nebudou. Pražský okruh, jehož výstavba již začala, výrazně zatraktivní i Zbraslav pro bydlení a podnikání.

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí