Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
autoskola.jpg, 11kB

Kalendář

2004-0
Článek

Dopravní spojení na Zbraslav je nedostatečné

 

     Obsloužení naší městské části pražskou integrovanou dopravou není optimální. Tato slova podtrhuje každodenní zkušenost běžného občana, který využívá ke svému přesunu do zaměstnání a zpět MHD. „Očistec“, který tito lidé pravidelně podstupují, musí zejména s ohledem na uvažované zvýšení cen jízdného po právu vést k silné vlně nevole.

     Je tomu již několik měsíců, kdy se za účasti řady významných osobností slavnostně zahájil provoz tramvajové rychlodráhy na Barrandov. I přes slibované kloubové autobusy, jež měly být v daný okamžik volné a k dispozici mimo jiné i pro Zbraslav, se naši občané dočkali pouze pokračování a v těchto dnech dokonce zhoršení již tak neúnosné situace. Změnou trasy linky 241 přišli totiž obyvatelé horní Zbraslavi o podstatnou část veřejné dopravy, což má pro ně s ohledem na nulovou dočasnou kompenzaci velmi tvrdé dopady. Právě skutečnost, že si nikdo z odpovědných lidí neuvědomil nutnost zavedení náhradní linky vede k úsudku o nezájmu ve zkvalitnění dopravního obsloužení naší městské části. Ze strany celopražských institucí tento přístup jistě nikoho nepřekvapí, jelikož podobné zájmy má řada dalších pražských samospráv a finanční možnosti hlavního města jsou v této oblasti omezené. Je tudíž nutné zvýšit tlak zbraslavské radnice, která je partnerem v jednání s organizátory integrované dopravy.

     Již minulý rok jsme spolu se starostou požádali společnost ROPID o přidělení kloubových autobusů. Odpověď, kterou zbraslavská radnice obdržela, označovala jejich nasazení za neekonomické a vůbec nezmiňovala další varianty budoucího posílení. Nakonec díky pomoci mého kolegy, pražského zastupitele Ing. Františka Laudáta došlo alespoň k mírnému zlepšení spojení.

     Neřešení dopravních problémů Zbraslavi může vést k závažným důsledkům. Se zvyšováním počtu obyvatel bude jistě vzrůstat poptávka po dopravním obsloužení, která se však nemusí setkat s odpovídající nabídkou. Její zvýšení lze realizovat buď extenzivně (posílením počtu autobusů) nebo intenzivně (zkrácením zbytečně dlouhých čekacích intervalů). Cesta musí vést jistě oběma směry. Za sebe mohu pouze říci, že se budu s vědomím odpovědnosti vůči svým voličům i nadále v této věci angažovat a ve spolupráci s kolegy z pražské ODS zasazovat ve prospěch dopravního spojení na Zbraslav, jakožto integrální součást hlavního města Prahy. Proto do budoucna pevně věřím v důstojnou přepravu našich obyvatel.   

 

                                                                                            Michal Stieber (ODS)

                                                                                           zastupitel městské části

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí