Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
binter.jpg, 8,9kB

Kalendář

2004-0
Článek

Zbraslavské noviny bez polemik jsou velká nuda!

Zbraslavské noviny zavádí novu ediční politiku zaměřenou na příjemné čtení doplněné o barevné fotografie. Upřednostňována jsou nekomplikovaná témata a nové informace, které však nesmí obsahovat osobní názory. Osobní názory občanů a zastupitelů opozice na aktuální a ožehavé problémy městské části jsou vyloučeny jako zloba a zášť otravující jinak zdravé politické ovzduší.

Chápu, že by se koalici ODS a Nezávislých žilo velmi pohodlně v takové idyle, v prostředí, kde lidé nemají své osobní názory. Ať se však na to dívám z jaké chci strany, musím s lítostí - pro několika volebními obdobími unavenou koalici - konstatovat, že lidé mají své názory a chtějí o nich diskutovat. Zbraslavské noviny jsou tím pravým místem – jsou financovány z veřejných prostředků a mají proto veřejnosti sloužit. Zbraslavské noviny jsou již svým názvem předurčeny široké veřejnosti a pokud chtějí dostát svému poslání, nemohou se měnit na radniční věstník. V tom by si redakce měla velmi rychle udělat jasno.

Lidé na Zbraslavi mají zájem o věci veřejné a vyjadřují se k nim. Opozice ani veřejnost nenesou žádnou vinu na tom, že nové vedení obce nezvládá svoji roli, že Zbraslav představuje vlak, který jede bez proškoleného strojvůdce a průvodčích neznámo kam. To, že redakce Zbraslavských novin odmítá publikovat materiály dokládající tento neblahý stav, fakticky znamená vyloučení „neloajální“ veřejnosti ze správy obce. Neboť i opozice, ať již ta politická či občanská, by tu měla mít své nezcizitelné místo. Jinak stěží můžeme mluvit o občanské společnosti a plnohodnotné demokracii.

Občané se obrací na opozici v naději, že ji pomůže. Velmi často to činí až poté, co neuspěli na radnici. Opozice je tak pro ně příslověčné stéblo pro tonoucího. Jedná se o problémy nejrůznějšího řádu, od problémů s parkováním přes nedostatečné informace až po zásadní požadavky. Nová politika Zbraslavských novin nejen že stigmatizuje jedince s vlastním názorem, ale především z věcí veřejných činí neveřejné, degradujíc je na „osobní záležitosti“. To je vážná vada místní demokracie.

Situace je o to vážnější, že zkolabovala druhá a poslední možnost k debatě, a to veřejná zasedání místního zastupitelstva. Ta v poslední době doznala výrazné změny zamezující projednávání aktuálních problémů. Pravděpodobně došlo k proškolení dosud „naivního“ vedení obce. To nyní dokáže několika precizními formulacemi udusit jakoukoliv svobodnou debatu. Do výbavy jinak chudičkého slovníku byly zařazeny výroky, před kterými není úniku: „Držte se věci!“ „Máte nějaký návrh usnesení?“ „To je Váš soukromý názor!“ apod. Pomocí těchto floskulí je zmařen kažný pokus o debatu. Role místních novin se za této situace stává o to významější.

Šuplík zastupitele

Pro názornost nyní uvádím několik problémů, které se nashromáždili v mém „šuplíku“ coby zastipitele v mezidobí mezi dvěma posledními jednáními zastupitelstva. Často se jedná o otázky s otevřeným koncem, které opravdu nejsou soukromou záležitostí, natož pak záští a zlobou. Posuďte sami.

Například se na mne opakovaně obrací paní Střihavková, členka Sociální a zdravotní komise, která při jednání o Domě s pečovatelskou služnou obdržela na radnici povšechnou informaci, že změny stavby oproti původnímu projektu schválila rada a zastupitelstvo. Nebylo řečeno, jakým usnesením a kdy se tak stalo. Pokud si dobře nepamatuji, nic podobného se na žádném jednání zastupitelstva neprojednávalo.

Dále je v mém šuplíku připomínka, která se týká dokončení rekonstrukce první části ulice Petra Žitavského – kdy budou ozeleněna pro tento účel vymezená místa? Byla ulice předána i se závadami? Jak to, že nátěr zábradlí, které je vůbec něšťastné svým provedením i umístěním, nepřežil bez pohromy první zimu?

V mém šuplíku je i dopis od Jana Vondráčka, který mne opravdu šokoval. Jan Vondráček mi píše: „Vážený pane doktore, obracím se na Vás po delší době, abych Vás seznámil s nejnovějšími informacemi. Dne 5. 4. 2004 se na radnici konalo setkání starosty, členů Sociální a zdravotní komise a některých dalších osob s MUDr. Marií Součkovou, ministryní zdravotnictví ohledně zejména Domu s pečovatelskou službou.“ Dopis pokračuje výmluvným líčením samotného jednání a dokládá, že pan starosta neumí vést jednání a nezvládá základní pravidla společenské etikety. Autor dopisu končí tuto pasáž ...navrhuji, zda by nestálo za úvahu zabývat se, zda ing. Valenta svým jednáním nepoškodil dobrou pověst MČ Zbraslav jako právnické osoby dle § 19c občanského zákoníku.“ K samotnému předmětu jednání se dozvídám následujcí: „Ohledně koncepce zdravotnictví bylo sděleno, že Zbraslav poroste a lékaři ať si najdou prostory sami.“ Dopis končí zajímavou informací: „Jen pro Vaši informaci uvádím, že Asociace samaritánů ČR je občanským sdružením - zdravotní péči jsou však oprávněni poskytovat pouze „provozovatelé zdravotnických zařízení, kteří mají registraci, a to jen tu zdravotní péči, která je předmětem jejich registrace. Provozovatelem zdravotnického zařízení je Záchranná služba ASČR, tudíž informace v posledních Zbraslavských novin o tom, jak to bude fajn, že ASČR zajistí lékaře, je zcela zavádějící.

Otázka zní, co mám dělat s obsahem svého zastupitelského šuplíku. Dle návodu kolegy Karla Tejkala, předsedy redakční rady a odpovědného redaktora Zbraslavských novin, bych neměl informace plné „zloby a zášti“ vůbec číst. Dle svého svědomí zastupitele předádávám tímto svůj zastupitelský šuplík zbraslavské veřejnosti.

Jiří Ryba

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí