Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
bytex.jpg, 8,6kB

Kalendář

2004-0
Článek

Špatné svědomí

(psáno pro příznivce diskuzí na webu Zbraslav.info)

Znáte to jistě také, potkáte se s člověkem, který na vás působí vcelku přirozeně, má určité vzdělání a schopnosti, něco již dokázal a má něco za sebou. Najednou ho však objevíte v roli, která je pro vás zcela nepochopitelná. Ptáte se sami sebe: Proč to ten člověk dělá? Co tím sleduje, co z toho má?

Takové otázky vyvolává Karel Tejkal v roli obhájce současného vedení městské části Zbraslav. Řečeno slovy šifry T.B.P. z únorové debaty na tomto webu: „Karle, promiň, ale řekni mi tedy, co obhajuješ ty? Neschopného starostu, vypečenou radu a nefungující zastupitelstvo?“

Promarněné hodiny na zasedání zastupitelstva, očividná arogance moci, neschopnost řídit i jednat s lidmi, uhýbání před problémy... Stížnosti občanů, opakované žádosti o dostoupení starosty, hromadná žádost občanů za odstoupení celé rady. To vše pod jeho redakční taktovkou mizí ze stránek ZN. Tím, že brání svobodné debatě (ať již se to děje pod jakoukoliv sofistikovanou argumentací) problémy z veřejného života Zbraslavi nemizí – v tom je ta potíž... Dokonce nové přibývají!

Snaha kašírovat obraz těch, kteří si to vůbec nezaslouží, je cílená a systematická. Dokonce i jedna z anket uveřejněná v dubnových ZN to dokládá - již jenom tím, že se ptá na to, zda čtenářům připadá či nepřipadá, že redakce ZN straní vládnoucí koalici. (Neboť, kdyby tu takový problém nebyl, není třeba se na něj ptát.)

Na svém případě snaživého přispěvatele, mohu ilustrovat jednoduchý trik, jak se dá vylepšit obraz politické situace na Zbraslavi. Redakce, bez toho aniž by mi dala kdy vědět (kde jsou ty dobré časy výkonného redaktora Františka Pondělíčka, který dbal o své přispěvatele a jejich příspěvky), postupně naházela do redakčního koše texty (byť byly předány včas), které se týkaly mé práce v zastupitelstvu, kde jak každý ví, sedím na lavici opozice. Pro zajímavost šlo o články: Pozor, Váš třídní učitel se chce stát členem zastupitelstva! (satira věnující se anketě Zbraslavských novin, ve které zastupitelé vládnoucí koalice vychválil první rok své činnosti), Kdo první vykopal válečnou sekeru (fejeton pojednávající o místní politické kultuře), Program rozvoje městské části Zbraslav: další nesplněný úkol (informace o projednávání návrhu programu rozvoje a o jeho nízké kvalitě spojená s konkurenčním protinávrhem), Program rozvoje městské části Zbraslav (informace a výzva k neformálnímu setkání s občany na dané téma), Plesová sezóna místní politiky skončila (časový přehled po sobě jsoucích událostí od 3. prosince 2003 do 13. března 2004 vedoucích ke krizovému stavu místní politiky), Zpráva z mimořádného zasedání zastupitelstva MČ Zbraslav (25. února 2004 se konalo zasedání zastupitelstva, které se stalo středem pozornosti občanské veřejnosti. Zpráva obsahuje schválená usnesení, přehled o hlasování a některé další základní informace z jednání.) Otevřený dopis starostovi (Jedná se vlastně o komentář k Souboru 25 připomínek opozice k Návrhu využití objektu Domu s pečovatelskou služnou a vybudování komplexu služeb pro seniory a hendikepované občany, který předložila rada MČ Zbraslav k projednání zastupitelstvu dne 18. 2. 2004. Smyslem dopisu je žádost o odpověď na jednotlivé výtky a o vypracování nezávislého odborného posudku.) Pro úplnost uvádím i poslední dva příspěvky z května: Zbraslavské noviny bez polemik jsou velká nuda! (pojednání o tom, co vše se může za měsíc nashromáždit v šuplíku zastupitele) a Naučná stezka Rozmarné léto: Technické údaje a instrukce pro soutěžící (poslední instrukce pro veřejnost před startem závodu).

Naopak texty týkající se kulturních akcí byly publikovány bez potíží (kromě toho posledního z května). Dokonce pro mne platila flexibilní uzávěrka, tak jako platí v případě přispěvatelů z řad vládnoucí koalice. Například článek o chystané návštěvě britského varhaníka Antony Noble byl předán redakci 29. března a vyšel v květnových novinách.

Pokud tedy (po redakční radě v pondělí 17. května) výkonný redaktor tvrdí, že důvodem pro odmítnutí mých posledních dvou příspěvků je nedodržení uzávěrky, je zjevné, že se za „uzávěrku v tomto případě jen trapně schovává. (Jen trochu obeznámený člověk chápe i to, že Karel Tejkal asi nebude přesvědčeným a dogmatickým byrokratem.)

Poněkud jsme se odchýlili od problému. Toto není podstatné, neboť zde odpověď na otázku Proč to dělá? nenalezneme. Blíže k odpovědi nás možná posune proměna v líčení mé osoby. Na první zasedání zastupitelstva si Karel Tejkal připravil řeč, ve které líčil moji přítomnost v zastupitelstvu jako hlavní problém Zbraslavi. Na tomto místě je třeba připomenout, že právě jeho hlas rozhodl o „instalaci“ současného vedení. Jak šel čas a ostuda prezentovaná ponejvíce na veřejných zasedáních rostla, začal se svým hlasem váhat. Tehdy byly mezi námi z jeho iniciativy nastoleny korektní vztahy najednou jsme nebyl škůdce a bylo možné se mnou sedět za jedním stolem). Od chvíle, kdy je opět zřejmé, že svým hlasem posvěcuje neblahý status quo, hledá viníka opět mimo okruh své politické skupiny. V prosincových ZN předává čtenářům následující přání: „...přeji Zbraslavi, aby nadále žila svým pokojným životem a nenechala se stále dokola děsit spikleneckými teoriemi o spáleném městě. Nezatěžujme obyvatele zhrzenými osobními ambicemi kompenzovanými totálním negativismem...“.

Dnes by však již bylo směšné a hlavně zcela nevěrohodné tvrdit, že viníkem neutěšené situace je moje osoba, a tak alespoň mluví o kbelíku špíny, se kterým obcházím naše městečko. Je to pro mne tak absurdní – mám na mysli tuto snahu o „mediální obraz“ mé osoby - až se mi chce smát. Kdo mne jenom trochu zná, ví, že mám rád spokojené lidí a jsem pro to schopen investovat čas i peníze, vidím svět veskrze pozitivně a mám rád pořádek (tj. nemám rád špínu, a to ani tu fyzickou ani ve vztazích mezi lidmi). Jen tak mimochodem, nepoužívám ani silné výrazy, i když pravda, pobyt v zastupitelstvu mne trochu poznamenal.

Je mi Karla Tejkala v jeho roli natěrače, který podle situace natírá někdy narůžovo, jindy zase načerno, trochu líto. Člověk, který má vzdělání a schopnosti, který již něco dokázal... Zdá se však, že se špatným svědomím je člověk náchylný činit i špatné skutky.

Na konto špatného svědomí si nemohu odpustit ještě jednu poznámku. Jedna z teorií (nepotvrzených ani nevyvrácených) říká, že důvodem pro založení zbraslavského kláštera bylo špatné svědomí Václava II. za to, jak se zachoval k Záviši z Falkenštejna. Zdá se tedy, že život je příliš složitý na jednoznačné soudy a Karel Tejkal nás může ještě překvapit. Václav II. a Zbraslav před 700 lety mne nyní zajímá, neboť si pilně chystám veřejnou přednášku na středu 26. května. Do té doby se k současným poměrům nebudu vyjadřovat, a to ani v kuloárech v Královském sále tuto sobotu, při zahajovacím koncertu Slavností Elišky Přemyslovny, na který Vás tímto srdečně zvu.

Jiří Ryba

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí