Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
foto-video.jpg, 10kB

Kalendář

2004-0
Článek

Pan Ryba nechce chápat novou koncepci Zbraslavských novin

S nástupem Karla Tejkala do čela redakční rady Zbraslavských novin se ledacos změnilo. Za zcela nejvýraznější proměny kromě ostatních považuji preferenci jiného obsahu, než toho, který v místním plátku donedávna byl a jež se s ohledem na poměrně nízký náklad zjevně neosvědčil. Touto novou koncepcí je jednoznačné upřednostňování věcných článků před politickými. Vychází z ověřené zkušenosti, že občana na komunální úrovni nezajímají osobní útoky jednotlivých zastupitelů, vzájemná urážení a obviňování. To co lidé požadují jsou skutečně kvalitní informace, které využijí při řešení svých každodenních problémů. Jsou jimi například čisté prostředí, dopravní spojení, nákupní možnosti atd. To jim místní noviny prostě musí nabídnout. Podobně je tomu i v jiných městských částech. Nelze se tudíž divit, že se redakční rada vydala právě touto cestou. Uvedená pravidla jsou závazná zejména pro nevyžádané příspěvky a platí pochopitelně pro všechny. Logickým odvozením to také znamená jak pro koaliční, tak pro opoziční zastupitele.

Bohužel jsou mezi námi i tací, kteří nejsou schopni toto unést. Zřejmě řadu měsíců žili z toho, že nejdůležitější není nabídnout kvalitní alternativu, ale vhodně zaútočit a pošpinit původní řešení. Napíše-li doktor Ryba věcný článek, prostřednictvím kterého se bude chtít vymezit vůči radnici věcným protinávrhem, není jistě problém v jeho otištění. To pan Ryba dobře ví, ale odmítá to přiznat. Jeho příspěvky, jež nebyly zveřejněny však k označení „věcný“ měly rozhodně velmi daleko. Mě osobně by například ani ve snu nenapadlo zaslat tento článek redakci Zbraslavských novin. Je útočný a není věcný. A tak je to také v pořádku. Dalším argumentem pana Ryby, díky kterému se snaží dokázat nerovný přístup k prezentaci v nejúspěšnějším místním mediu, je odmítání jeho článků po uzávěrce, jež je pevně stanovena vždy k 15. dni předchozího měsíce. Několikrát byl upozorněn na to, že nevyžádané příspěvky zaslané po tomto datu budou otištěny jen v případě předběžné domluvy. I já jsem mnohdy zasílal svůj článek později, avšak vždy jsem předem informoval Karla Tejkala, a to nejen o úmyslu příspěvek zaslat, ale i o jeho předpokládaném rozsahu. Přesto asi není pan Ryba podobného postupu schopen. Celý problém nespočívá v nedostatku jeho intelektu. Důvodem je neustálá potřeba činit naschvály a následné zamítnutí příspěvku poté označit za omezování svobody slova.

Díky novému stylu se Zbraslavské noviny těší nebývalému rozmachu. Obliba tohoto měsíčníku roste doslova s každým číslem. To lze mimo jiné doložit i empiricky, což také Karel Tejkal v reakci na jeden z útočných článků doktora Ryby učinil. Růst nákladu takřka v každém z posledních měsíců je zapříčiněn nejen novou grafickou úpravou našeho tištěného média, nýbrž i novým, pro občana mnohem zajímavějším obsahem či jednoznačně vyšší profesionalitou při vytváření novin. Podařilo se dokonce přilákat i nové čtenáře z nedávno přistěhovaných lidí ze slunečního města, kteří se tradičně méně zajímali o dění na Zbraslavi (naplatí pochopitelně o všech). To lze považovat za zcela jednoznačný úspěch. Co vy na to pane Rybo?

Michal Stieber (ODS), zastupitel městské části Praha-Zbraslav a člen redakční rady

Zbraslavských novin.

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí