Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
finbroker.jpg, 10kB

Kalendář

2004-0
Článek

Český rybářský svaz
Místní organizace Praha 5 - Zbraslav
U Malé řeky 622
Praha 516
156 00


Věc: Informace o opravě povodní porušené koncentrační hráze Zbraslav

Na základě Vaší žádosti o naše stanovisko k opravě koncentrační hráze Zbraslav tj. v prostoru tzv. Malé řeky Vám sdělujeme následující:

Při katastrofální povodni v roce 2002 došlo k protržení levostranné koncentračná hráze na Zbraslavi. Pro likvidaci této povodňové škody jsme získali v roce 2003 finanční krytí na odstranění této závady. Byla vypracována projektová dokumentace, která řešila obnovení podélné koncentrační hráze. Při projednávání této dokumentace nebyla obnova hráze kladně projednána s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky. Z tohoto důvodu byla projektová dokumentace přepracována a zahrnuje požadavky ochrany přírody tj. nebude v celé délce porušení uvedena do původního stavu, ale od místa porušení bude hráz zavázána do levého břehu. Zbytky porušených částí hráze budou odtěženy. V nově vybudované hrázi a ve stávající jsou navrženy tři propustky tak, aby tůně byly spojeny s tokem Vltavy. Vzhledem k tomu, že tato stavba se nachází v ochranném pásmu zvláště chráněného území přírodní památky Krňák, je v současné době Magistrátem hl. m. Prahy odborem životního prostředí zahájeno správní řízení ve věci opravy koncentrační hráze Zbraslav. V případě kladného projednání výše uvedené opravy jsme připraveni v měsíci červenci 2004 zahájit stavební práce na odstranění povodňové škody. Finanční krytí nám bylo přiděleno Ministerstvem zemědělství a v současné době probíhá výběrové řízení zhotovitele těchto prací.

S pozdravem

Ing. Jiří Friedel
vedoucí střediska 6
Povodí Vltavy

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí