Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
elektro-opravy.jpg, 7,9kB

Kalendář

2004-0
Článek

Základní škola Nad Parkem

AbsolventiZákladní škola Nad Parkem má za sebou dvacátý třetí školní rok. Přinesl řadu drobných změn a zřejmě i příslibů do budoucna a z tohoto pohledu může být ohlédnutí zajímavé pro čtenáře Zbraslavských listů.

Od podzimu pracoval malý tým pod vedením architektky Zuzany Ilinčevové na objemové studii naší základní školy, kterou si objednala Rada městské části. Jedná se o první fázi architektonického zpracování záměru městské části zrekonstruovat školu, rozšířit jí kapacitně i o druhý stupeň a především vybudovat současně kvalitní podmínky pro sport, volný čas a rovněž kulturní sdružování občanů Zbraslavi. Zadání vychází ze skutečnosti velmi vhodného umístění areálu školy v klidové části, dobré dostupnosti a možnou perspektivou rozvoje sportovišť.

Vzhledem k dostatečnému času, který tým měl na zpracování studie, existuje nyní velmi kvalitní a především funkčně vyvážený materiál připravený k dalšímu jednání. Z průzkumu vychází, že stávající objekt byl projektován pro výstavbu až čtyř podlaží a proto je reálné zvýšit stávající pavilony o jedno podlaží. Studie dále počítá se stavbou nového objektu v nevyužité části pozemku mezi školou a silnicí, dále pak s demolicí nevyhovující tělocvičny, kterou má nahradit víceúčelová sportovní hala. Moderně pojatý prostor bude mít parametry hřiště na basketbal, bude řešený tak, aby se mohl snadno proměnit v místo konání kulturních akcí, koncertů, plesů apod. Navrhované řešení nenaruší pozemek určený ke sportu a výrazně nezmění tvář ulice Nad Parkem.

Prvnacek malujeSamozřejmostí moderního architektonické ztvárnění je bezbariérovost, snadná hygienická údržba, zvýšení bezpečnosti a požární ochrany, přehledné a přátelské prostředí pro děti, výrazné odlišení školní zóny od prostor pro volný čas. Důležitým doplňkem je menší ubytovací kapacita pro konání seminářů, turnajů a reciproční ubytování dětí ze zahraničí apod. Z demografických odhadů rozvoje počtu obyvatel vychází cílová kapacita školy 558 žáků. Nezbytnost rekonstrukce a investic do školy rovněž podpořil letos na jaře zpracovaný energetický audit, který potvrdil vysoké tepelné ztráty a navrhl řadu opatření k hospodárnému zacházení s energiemi. Ve stávající praxi škola značnou část svého rozpočtu utratí za dodávky tepla na úkor rozvoje prostředí pro děti. Nehledě na ekologicky nevyhovující stav je to opravdu velká škoda.

Další výraznou změnou, kterou jsme připravili je zajištění školního stravování. Nevyhovující zastaralý provoz školní kuchyně byl ke konci školního roku ukončen. Od prvního září si děti budou moci vybrat ze dvou menu, které bude zajišťovat Školní jídelna Elišky Přemyslovny. Tento nedávno vybudovaný moderní provoz naplní svojí kapacitu a dojde tím k celkovému snížení nákladů na provoz i na mzdy při zvýšení kvality a nabídky.

SkokK novinkám, které přinesl letošní školní rok jistě patří i vybudování moderní počítačové učebny. Díky podpoře občanského sdružení SouthPrague.net má škola velmi kvalitní trvalé připojení k Internetu. Všichni učitelé na sobě zapracovali a rovněž pro ně se stalo samozřejmostí zpracovávat pedagogickou dokumentaci na počítači. Více jak dvě třetiny našich žáků již umí používat email, získat si informaci nebo fotografii z webu. Díky poštovnímu serveru má nyní každý, kdo ve škole pracuje nebo studuje, svojí emailovou adresu v podobě jmeno.prijmeni@zs.zbraslav.info . Děti i učitelé budou jistě rádi, když jim napíšete.

Velký dík patří pedagogickému sboru, který připravil pro děti pěkný školní rok s řadou nejrůznějších akcí, škol v přírodě včetně zahraničních výjezdů, výletů, kurzů plavání atd. V závěru roku obhájili žáci naší školy putovní pohár v Atletických závodech, které již po několik let pořádáme. Radost jsme měli i z úspěchu v soutěži Zbraslavský kos – první, druhé i třetí místo ve své kategorii obsadily naše děti. Pět našich absolventů odchází na gymnázia.

Po celý školní rok u nás měla azyl Mateřská škola Nad Parkem. Zabezpečení jejího provozu bylo možné díky pochopení a toleranci pracovnic kuchyně a vychovatelek školní družiny, které se musely během školního roku uskrovnit. Jsme rádi, že jsme touto cestou mohli pomoci.

BehOd září dojde k zásadní koncepční změně ve využití sportovního areálu. Oddíl fotbalu SK Zbraslav začne u nás trénovat družstva přípravky. Přinese to jistě několik pozitiv. Mladí fotbalisté, kteří jsou z velké většiny žáky naší školy, nebudou muset na trénink přecházet jinam. To jistě ocení především rodiče. Pro všechny pak bude přínosem odborná péče o trávník a další sportoviště, kterou již začal sportovní oddíl zajišťovat. Stávající stav je neutěšený a skromné prostředky školy na rozvoj bohužel nestačí.

Kromě již zavedených sportovních a uměleckých aktivit, které na půdě školy pořádají různé organizace jako například výtvarné studio ArtRelax, Hudební škola Yamaha, oddíl judo, oddíl gymnastiky začne od září pracovat nově založený Zbraslavský chlapecký sbor pod vedením mladého talentovaného sbormistra a varhaníka Jana Steyera. Rozhodně se nejedná o konkurenci Základní umělecké škole, ale doplnění nabídky, která zde chybí a která podle našeho názoru dokáže přilákat k hudbě více kluků. Celý projekt vzniká ve spolupráci s ředitelem ZUŠ Karlem Nedomou. Rádi přivítáme také případné zájemce z jiných škol.

Velký tvůrčí a odborný úkol čeká na pedagogický sbor. Nový školský zákon, který již prošel v Poslanecké sněmovně v sobě mimo jiné zahrnuje povinnost škol zpracovat si vlastní Školní vzdělávací program. Tento dokument vytvořený na každé škole bude vycházet z širšího Rámcového vzdělávacího programu, avšak bude dostatečně široký, aby mohl vyhovovat místním podmínkám školy a pedagogického sboru a zároveň požadavkům obce. Již nebude shora nařízeno, kdy které učivo probírat a v jaké šíři. Tento krok ke svéprávnosti pedagogických sborů je jednoznačně přínosný, avšak skrývají se za ním stovky hodin odborné týmové práce na jeho přípravě.

V druhé polovině školního roku byla ustanovena na základě zájmu rodičů Rada školy. Šestičlenný tým tvořený dvěma volenými zástupci rodičů, dvěma volenými zástupci zaměstnanců školy a dvěma jmenovanými zástupci obce nyní formuje svoje úkoly a začíná pracovat. Podněty můžete psát na adresu rada.skoly@zs.zbraslav.cz Věřím, že právě v oblasti školního vzdělávacího programu bude hrát Rada školy významnou poradní a kontrolní úlohu.

Máme radost, že zájem o naší školu mírně vzrostl a proto otevřeme v příštím školním roce opět tři první třídy. Na šedesát prvňáčků se těšíme a věříme, že se jim u nás bude dařit.

 

Robert Žák

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí