Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
ldprint.jpg, 6,3kB

Kalendář

2004-0
Článek

Petice občanů proti plánované protipovodňové betonové zdi na území městské části Praha – Zbraslav

(přílohou k této petici je dokument s názvem – Nesouhlasíme s navrženým způsobem protipovodňové ochrany Zbraslavi )

Vědomi si následků ničivých povodní z roku 2002, stojíme před rozhodnutím o opatřeních, která by jejich opakování měla zabránit. Mělo by jít o opatření, která budou účinná v dlouhodobém horizontu, která by neměla způsobit větší dopad povodní na nechráněných obydlených oblastech a neměla by jakýmkoli způsobem zhoršit kvalitu života na chráněném území a v jeho okolí. Tyto předpoklady však podle našeho názoru navrhovaná protipovodňová betonová zeď nesplňuje. Obracíme se proto s touto peticí na všechny, kteří o protipovodňové ochraně Zbraslavi rozhodují.

  • nesouhlasíme s vybudováním betonové zdi okolo dolní části Prahy - Zbraslavi;

  • jako obrovský nedostatek procesu rozhodování o protipovodňových opatřeních na Zbraslavi vidíme skutečnost, že se tak děje zcela bez projednání s těmi, kterých se tato opatření dotknou;

  • požadujeme naprostou otevřenost rozhodování o protipovodňových opatřeních včetně předložení všech do úvahy přicházejících řešení protipovodňové ochrany naší městské části a posouzení každého z nich.

Petiční výbor:

Jana Erbeková, Pod Spravedlností 933, 156 00 Praha - Zbraslav
Jiří Fencl, Matjuchinova 1218, 156 00 Praha - Zbraslav
František Kadleček, V Platýzu 663, 156 00 Praha - Zbraslav
Simona Kosíková, Pelzova 1393, 156 00 Praha - Zbraslav
Petr Rudolf Manoušek, U Národní galerie 488, 156 00 Praha - Zbraslav
Tomáš Pelikán, Strakonická 6, 159 00 Lahovičky
Tomáš Růžička, Žitavského 550, 156 00 Praha - Zbraslav
Zdeňka Urbanová, Závist 1167, 156 00 Praha - Zbraslav

Petiční výbor zastupuje: každý z jeho členů

Kde lze tuto petici podepsat:

Veterinární ordinace, MVDr. Voldřich, U Malé řeky
Restaurace U Zelenků, Zaběhlice
Caffé Romance, U Národní galerie
Knihkupectví U Stromečku
Obchod vínem naproti Husově sboru
a dalších veřejných místech na Zbraslavi a okolí

Kontakt na petiční výbor: zbraslav@email.cz

Tato petice na internetu volně ke stažení: www.zbraslav.info www.lahovice.cz www.praha16.cz

Kam lze podepsané archy osobně doručit či zaslat poštou: na poštovní adresy členů petičního výboru

 

 

 

Jméno a příjmení

Bydliště

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí