Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
finbroker.jpg, 10kB

Kalendář

2004-0
Článek

Vážený pane starosto,

 

Obracíme se na vás v souvislosti s plánovanou výstavbou protipovodňové zdi na území MČ Praha 5 Zbraslav. Jsme občané, které v roce 2002 živelná katastrofa nejvíce postihla, protože bydlíme v bezprostřední blízkosti Vltavy. Je proto naším prvořadým zájmem, aby byla tato protipovodňová ochrana vybudována. V případě, že by k jejímu postavení z jakéhokoliv důvodu nedošlo, měla by tato skutečnost dalekosáhlý vliv nejen na naše životy, ale i na naše majetky.

 

MČ Praha 5 Zbraslav je zatím hodnocena jako průtočné chráněné území. Nebude-li vybudována protipovodňová zeď, bude tato oblast přehodnocena na průtočné nechráněné území.

 

Z toho vyplývá:

 

-         pojišťovny vypoví nebo s námi neuzavřou pojistnou smlouvu

-         na veškeré pozemky bude dána stavební uzávěra, tudíž pozemky nebudou stavební, tj. okamžitý zákaz jakékoliv další výstavby, včetně například stavby garáže nebo přístavby domu

-         nebudou-li pozemky hodnoceny jako pozemky stavební, dojde k poklesu ceny pozemku a staveb se všemi důsledky. Např. v případě ručení nemovitostí při žádosti o hypotéku, lze počítat s tím, že požadovaná částka bude krácena přímo úměrně ceně nemovitosti nebo nebude žádosti o hypotéku vůbec vyhověno. Prodejní cena nemovitosti v této oblasti rapidně poklesne.

-         při opakující se povodni v tomto nebo menším rozsahu budou veškeré finanční náklady neseny pouze majiteli objektu

-         přímé ohrožení nejen majetku, ale i životů a zdraví obyvatel této oblasti

 

Je nám známo, že původně navržený projekt protipovodňové zdi není jejím konečným řešením a že její výsledná podoba (výška, hloubka a technologické provedení) bude ještě dále řešena, projednávána a projekt bude změněn dle odborných připomínek. V této souvislosti bychom chtěli připomenout, že finanční prostředky na výstavbu protipovodňové zdi budou poskytnuty z fondů Evropské unie pouze na tento účel, což je šance pro Zbraslav, která se již nikdy nemusí opakovat.

 

Domníváme se proto, že je nezbytné výstavbu zdi realizovat v co nejkratší době a v plném rozsahu. Žádáme proto, aby naše souhlasné stanovisko k výstavbě protipovodňové zdi bylo jednoznačně akceptováno.

 

 

Pavel Kalina, Žitavského 521, Praha 5 Zbraslav                                            

Ing. Jitka Nucová, Ottova 926, Praha 5 Zbraslav                                           

Alena Palivcová, Ottova 922, Praha 5 Zbraslav                                             

Dr. Jarmila Wunderlinová, majitelka domu Ottova 924, Praha 5 Zbraslav       

Lili Spieglová, majitelka domu Šůrova 918, Praha 5 Zbraslav             

 

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí