Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
antik.jpg, 12kB

Kalendář

2004-0
Článek

Říjnové překvapení

Zbraslavské noviny v pátek, ve svém říjnovém vydání napíšou: velkým překvapením bylo odstoupení neformálního vůdce opozice z místního zastupitelstva. Překvapení by nemuselo být tak velké, kdyby redakce umožnila čtenářům seznámit je s důvody vedoucími k tomuto kroku*, tak jak to učinila v předchozím případě, kdy abdikoval František Kadleček. Občané by si mohli udělat vlastní názor na celou věc - právě to však páteční vydání svým čtenářům neumožňuje. Naše místní noviny však neobsahují, jak je v poslední době zvykem, ani celou řadu jiných aktuálních informací. Otištěná zpráva o prvním poprázdninovém zasedání zastupitelstva pomíjí napjatou atmosféru jednání. Můj nástupce Filip Gaspar mi prostřednictvím SMS píše toto: „Tak ta moje premiera byla opravdu perna, musel jsem se rozcilit. Mimo jiné byly schvaleny odmeny. Nemam zadnou dobrou zpravu.“ Nedozvíte se v ní ani o tom, jak člen rady interpeloval vedení a proč. Proč taky, když vše jde jak na drátku...

Obsáhlý článek Jen dál močálem černým podél bílých skal, který nese paradoxně podtitul stručná zpráva, musel ustoupit reklamě. A to i přesto, že obsahuje originální koncept HDZ (Husákovy děti Zbraslav), který zdá se zaujal i šéfredaktora. Místo se nenašlo ani na otištění poloviny programu Zbraslavského babího léta, přesto, že se v tomto případě jedná o pár řádků – snad proto, aby lidé nevěděli, co se děje a co se chystá, což by mohlo snížit prodejnost listu. Především však ve chvíli, kdy názor na výstavbu protipovodňové stěny počíná rozdělovat občany naší městské části, v říjnových ZN nenajdete znění dokumentu Nesouhlasíme s navrženým způsobem protipovodňové ochrany, ale ani Souhlasné stanovisko skupiny občanů k výstavbě protipovodňové zdi. Namísto toho nové číslo Zbraslavských novin přináší svým čtenářům pouze svůj vlastní komentář k této opravdu aktuální kauze. Zdá se, že redakce usoudila, že zbraslavští občané nejsou ještě připraveni k tomu, aby si mohli svobodně vybrat z argumentů té či oné strany. Nepřipomíná Vám to něco? To, že to u nás funguje tímto stylem, však není žádné překvapení, anebo snad ano?

pro webové stránky sestavil Jiří Ryba

* V abdikačním dopise starostovi se píše:

...mé opakované snahy směřující k docílení kvalifikované, aktivní, k veřejnosti obrácené práce pro obec nebyly často přijímány s pochopením a některé dokonce vyvolaly zápornou reakci. Zdá se mi, že možnosti pozitivní práce v současném zastupitelstvu výše vymezeným směrem jsou dnes, v polovině volebního období, již zcela vyčerpány.

To jsou důvody, které mne vedou k rezignaci na mandát člena zastupitelstva městské části Zbraslav. Volně tak navazuji na červencové rozhodnutí Ing. Františka Kadlečka, který vyjádřil též nespokojenost se stávající politickou kulturou a s odbíháním od aktuálních problémů.

Dopis končí poznámkou pro čtenáře ZN:

Své rozhodnutí jsem konzultoval s několika aktivními občany, kteří mají přehled o současné situaci a kupodivu jsem u nich našel porozumění.

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí