Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
sbs.jpg, 8,1kB

Kalendář

2004-0
Článek

Vážený pane starosto,

zvu Vás na akce Zbraslavského babího léta, které získalo již podruhé podporu městské části. Díky této podpoře a příspěvkům sponzorů můžeme uskutečnit projekt, který je určen naší městské komunitě. Snahou organizátorů bylo rozšíření nabídky pro kvalitní využití volného času v místě jejich bydliště. Projekt má část kulturní a část společenskou, která reaguje na aktuální situaci. Když jsme promýšleli doprovodné akce, nepočítali jsme s tím, že některé z nich nabudou v čase na své aktuálnosti tak rychlým tempem. V této chvíli se jedná především o protipovodňová opatření, kterým je věnováno setkání občanů nazvané Tlachy babího léta II.

V této souvislosti považuji za zásadní chybu, že Vy jako zástupce vydavatele Zbraslavských novin bráníte poskytování kvalitních informací občanům Zbraslavi. Redakční rada se rozhodla pomocí nové „ediční politiky“ vytěsnit ze stránek novin informace o místní politice a všech problémech, které by se mohly zdát „málo čtivé“ a případně tak snižovaly prodejnost. Opakované projednávání tohoto problému na zasedání zastupitelstva bylo bez výsledku. A tak musí nyní občané Zbraslavi hledat informace o své městské části v deníku Metro nebo DNES. Maření možnosti získat dostatek kvalitních informací, je útokem na demokracii, která je postavena na pluralitě názorů a na svobodě jedince vybírat si z dostatečného množství informací. Samozřejmě, že mne těší, když na stránkách ZN vidím svého bývalého spolužáka, jak odpaluje míček na golfovém hříšti, ale větší potěšení by mě a nejen mě, ale všem svobodymyslným spoluobčanům, přineslo odstranění skryté cenzury. ZN nesou v podtitulu informační zpravodaj městské části – v této chvíli tuto svoji základní úlohu neplní. Aktuální informační servis ohledně zásadních problémů městké části je více než nedostatečný.

Považuji též za vážnou chybu, že ZN nepřetisly odvysílaný pořad Českého rozhlasu Pro a proti, který přinášel informace a názory na protipovodňová opatření a na výstavbu dálničního obchvatu. Žádám Vás touto cestou, abyste prosadil publikování materiálů zastánců výstavby protipovodňové stěny, ale i odpůrců tohoto opatření na stránkách ZN, aby se nemusely uchylovat k samizdatu.

Opakované odvolávání se na zvyšující se prodejnost ZN by mělo význam, kdyby kritériem pro jejich vydávání byla cena reklamy, která se pochopitelně zvyšuje spolu s nákladem a atraktivností. Prodejnost je však určujícím kritériem pro soukromá média. Místní noviny a místní demokracie by na tomto principu fungovat neměly, občan by neměl být chápán jako konzument.

Ve chvíli, kdy názor na výstavbu protipovodňové stěny počíná rozdělovat občany městské části, je Vaše účast na výše zmíněné akci velmi důležitá. Počítám s tím, že 14. října:

a) poskytnete občanům aktuální informaci o probíhajícím územním řízení

b) podáte vysvětlení, proč není splněno usnesení zastupitelstva zavazující ke zhotovení nezávislého posudku na projekt výstavby protipovodňové zdi

c) přednesete svůj postoj k celé záležitosti

d) zajistíte účast zástupce firmy projektující protipovodňovou zeď.

Předem Vám děkuji za splnění těchto požadavků a těším se, že Vás zaujme celý program Zbraslavského babího léta. Pokud navštívíte některou akci s limitovaným počtem míst, zajistíme pro Vás čestné místo. Přihlásíte-li se u organizátora, samozřejmě Vás veřejně před zahájením každé akce přivítáme.

 

Se srdečným pozdravem

Jiří Ryba

Zbraslav dne 29. září 2004

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí