Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
alfa-lingua.jpg, 7,7kB

Kalendář

2004-1
Článek

Rada obhájila svou pozici v zastupitelstvu

     Dne 3. 11. 2004 se konalo řádné zasedání zastupitelstva tradičně již v aule ZŠ Hauptova. Kromě projednávání velmi důležité problematiky jako například privatizace bytového fondu a s ní souvisejících komplikací, došlo po dvou letech funkčního období i na ověření mandátu rady městské části iniciované opozicí. Formulace usnesení byla ve znění: zastupitelstvo odvolává … Tento bod byl zařazen po předchozím odhlasování jako poslední na programu jednání. Po bouřlivé diskusi došlo nakonec k samotnému hlasování, prostřednictvím kterého rada dostala mandát k pokračování ve své činnosti. Takto lze formulovat výsledek pokud vnímáme vůli zastupitelů odvolat radní. Z tohoto hlediska jistě obstáli naprosto všichni členové (nikoho nechtěla odvolat nadpoloviční většina zastupitelů). Stejně však nelze posuzovat vyjádření důvěry radním. Ta je neoficiálně závislá na počtu hlasů proti odvolání. Zde obstáli téměř všichni. Jediný, kdo propadl je radní Pavel Hanzelka. Nechci samozřejmě zpochybňovat jeho legitimitu, ovšem skutečnost, že proti jeho odvolání nebyla ani polovina zastupitelů by ho měla vést k zamyšlení nad výsledky své dosavadní práce.

 

Jméno Pro odvolání  Proti odvolání  Zdrželo se
Ing. Petr Valenta (ODS) 1 8 5
Filip Toušek (SNK) 0 8 5
Ing. Václav Ott (ODS) 1 8 4
Mgr. Karel Nedoma (SNK) 1 9 4
Pavel Hanzelka 1 6 7

 

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí