Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
hyundai.jpg, 6,9kB

Kalendář

2004-1
Článek

Podivný dárek

Naše radnice je přesvědčena o tom, že na Silvestra bude málo kvalitní zábavy, a tak se rozhodla přispět svoji troškou do mlýna v podobě silvestrovsky laděných Novoročních listů. Navíc tento, jak čteme v tiráži, nepravidelný informační tisk bude vycházet dle potřeb vydavatele. Máme se tedy na co těšit: Na Zbraslavi bude snad i Nový rok slaven dle potřeb radnice – několikrát v kalendářním roce.

Nyní vážně, kdyby to vše nebylo tak smutné a i s ohledem na tragické události na druhém konci světa, byl by dárek od radnice opravdu dobrou zábavou. Přejděme však k faktům.

Další kvalifikovaný odhad na obzoru

Novoroční listy zahajuje pan starosta na jeho povahu poněkud nezvykle vtipnou narážkou na rybí kost v krku. To, že mne současné vedení radnice přijímá jako kost v krku, je známá věc, ale dle mého osobního názoru to není dostatečně pádný důvod k vydání zvláštní tiskoviny. Zbytečně vyhozené peníze za Novoroční listy by s velkou pravděpodobností stačily – a to je můj další kvalifikovaný odhad – na opravu Karlova stánku. Takový dárek by občané města jistě ocenili více než „silvestrovské listy“.

V úvodním zásadním textu pana starosty jsem nenašel jiný doklad o „nepřesnostech a nepravdách“ uvedených v Listech městské části Zbraslav, než poukaz na to, že můj odhad dospělé populace byl nepřesný. To je ale vcelku podružná záležitost - chtěl jsem totiž vysvětlit sobě i jiným - proč tak málo občanů reagovalo na aktuální anketu. Oněch 67 aktivních jsem vztahoval k celkovému počtu dospělých občanů a tedy i potenciálních respondentů ankety Za Zbraslav krásnější a přátelskou. Zda mělo odpovědět 200 či dokonce 240 občanů, není v daném kontextu to nejpodstatnější. Podstatné je, že v naší městské části je aktivních občanů mnohem méně, než jsou ona čtyři procenta dospělé populace, tak jak je to pravidlem v zaběhaných demokraciích!

Pro anketu se stalo osudným, že je od samého začátku vnímána naší radnicí jako ona příslovečná rybí kostí v krku. To je smutná skutečnost. Radostná je skutečnost, že žádný příspěvek v silvestrovském vydání, ať již podepsaný či anonymní, neútočí na téma Listů, které zpracoval Tomáš Pelikán a na Slavnosti Elišky Přemyslovny. To je dobrá zpráva, zdá se, že radnice je přeci jenom schopna ctít dobře odvedenou práci a tou týmová příprava a celé vydání Listů městské části Zbraslav bylo.

Pan starosta však ve svém textu správně narazil na další fakt, a tím je existence celé skupiny lidí, kteří myslí jinak než on a umí se k věcem kvalifikovaně vyjádřit. Má na to ještě dva roky, aby se z tohoto faktu poučil.

Dokonale „zpackaná“ anketa a barevné programy

Nevím, proč má další anonymní příspěvek (v celém vydání je 6 anonymních příspěvků a není též uveden žádný člen redakce) název jen Zpackaná anketa a ne třeba Dokonale zpackaná anketa. To by lépe vyjadřovalo vervu, s jakou se pustil anonym do psaní svého opusu. Proč však neuvažoval o tom, že sama radnice nikdy nepřistoupila ke zjišťování mínění občanů pomocí ankety? Nechce snad vědět, co si občané opravdu myslí (aby náhodou po radnici něco nechtěli)? Pak by také radnice přišla na to, že vše něco stojí. Skutečnost, že pro opozici dělají lidé celou řadu věcí zadarmo, neznamená, že jejich práce nemá hodnotu. Dokonce se domnívám, že za podobnou anketu by radnice zaplatila mnohem více než uváděných 20 tisíc (tato částka zahrnuje nejen tisk ankety, ale i její přípravu, vyhodnocení a publikování výsledků), neboť ve veřejné správě platí „z cizího krev neteče“.

Jisté je, že anketou byl dán směr a až bude opraven Karlův stánek, je možné provádět první závěry. Na druhou stranu neznám místo v Čechách, kde opozice realizuje svůj volební program proti vůli vítězů voleb. To prostě ze své podstaty (odříznuti od moci a prostředků) není možné. Myslím, že tomu po 13 letech od prvních svobodných voleb, již každý rozumí. Samozřejmě, že by nám nevadilo, kdyby se radnice přihlásila k našim „barevným programům“ a přijala je za své, navíc ve chvíli, kdy opravdu krom kloubových autobusů a městské zahrady (která je, řečeno slovy radničního anonyma, stále ve stádiu „pozvolných příprav“) žádný svůj program nemá. S rybí kostí v krku to, zdá se, není možné.

Triviální poznatek, že pro lidi a své město může něco velkého dělat jen ten, kdo vyhrál volby, dosud nepřekročil nový zastupitel Aleš Háněl. Ve svém nezvykle sentimentálním příspěvku (Poměr hlasů 9 ku 6 v zastupitelstvu mě těší a jsem za něj rád) nutí spoluobčany, aby se zamysleli nad skutečností, že autoři „různobarevných programů“ jsou sice schopni je dobře formulovat, ale nejsou schopni je realizovat. To opravdu stojí za zamyšlení...

Téměř s detektivním žánrem souvisí snaha zjistit veškeré zákulisí kolem ankety. Radniční anonym uvádí názor agenturní pracovnice na otištění figurky Vladimíra Jiránka v anketě. Radniční „pídil“, řečeno slovy Pipi Dlouhé Punčochy, se však nedopídil, že tuto figurku namaloval pan Jiránek pro mé nakladatelství. V roce 1992 před prvními svobodnými volbami jsme připravovali publikaci Průvodce inteligentního občana volebním bludištěm. Publikace byla velmi úspěšná, objevila se v televizním šotu a Lidové noviny z ní otiskly seriál úryvků. Navštívil jsem pana Jiránka v jeho bytě v Pařížské ulici a požádal jej, aby mi (za honorář) pro účely zmíněné knihy namaloval občana váhavého, mudrujícího a skeptického. Po 12 letech jsem občana mudrujícího pro zbraslavskou anketu oživil. Taková je tedy míra údajné nezákonnosti v oblasti autorských práv. Navíc se anketa neprodávala a já zní neměl žádný zisk, což je při porušení autorských práv podstatné.

Již pod čarou je článek Karla Tejkala Žádné překvapení od Jiřího Ryby – Husákova soudruha učitele. Nevím, proč se na Silvestra 2004 rozhodl připomenout občanům Zbraslavi, jak byli žáci v dobách minulých povinni oslovovat své učitele. Možná, že chtěl více než to připomenout, jak trpěl. Každý z nás však jistě v době, trefně označené bývalým zbraslavským učitelem (jak jej asi žáci oslovovali, je nabíledni) za „báječná léta pod psa“, nějakou měrou trpěl. Já jsem například chtěl učit na gymnáziu, ale bez stranické knížky to možné nebylo. V současnosti jsem měl příležitost přednášet na vysoké škole - pravda, přijímám to jako jistou satisfakci, ale za ta minulá léta žádnou hořkost necítím. Jsem přesvědčen, že své komplexy si je možné léčit jinak, než za obecní prostředky. Snad se veřejnost doví kolik silvestrovské vydání stálo. Jen tak mimochodem, těsně před Vánoci, když jsme byli vyjednávat možnost úhrady honoráře za vánoční koncert zvonohry pana Petra Rudolfa Manouška, najít deset tisíc bylo pro radní velmi obtížné.

Inventura – co se udělalo o co neudělalo, ale mohlo se udělat

Jako z jiného světa je závěrečný článek z pera Filipa Touška. Filip Toušek představuje typ snaživého administrátora, to díky němu se zavedl na radnici styl práce, kdy se na dopisy odpovídá a kdy se záležitosti občanů, pokud to jde, vyřizují. Jeho píle mu jde ku cti. Je správné, že předkládá Zprávu o činnosti rady a úřadu městské části za rok 2004. Mělo by to být samozřejmostí a věřím, že tak nečiní jen pod tlakem vydání Listů městské části Zbraslav – i když proč tato zpráva nebyla otištěna v regulérních Zbraslavských novinách?

Nicméně opozice, na rozdíl od místostarosty, má za povinnost vyčíslit, co se udělat mohlo a co se prostě neudělalo. Takovýto seznam pro Zbraslav je velice dlouhý a je obsažen v napadených Listech městské části Zbraslav. Opozice svůj úkol splnila. Je na vítězi voleb, aby zvážil, do čeho se pustí a co bude pro město dělat. To je třeba ctít, ale současně je třeba ctít i to, že opozice má nárok na své vidění světa!

Pokud však místostarosta žádá po Kontrolním výboru, aby zkontroloval plnění usnesení od začátku volebního období, připadá mi to jako, když zloděj křičí chyťte zloděje. Do faktu, že radnice sama neeviduje nesplněná usnesení zastupitelstva, se promítá celkově nízká úroveň manažerské práce vedení obce. Byli jsme při jednání zastupitelstva svědky opakovaně špatně připravených zasedání, jednou dokonce trvalo půl hodiny než jsme jej zahájili, číslovat správně přílohy byl nepřekonatelný problém, jednání rady jsou i nadále špatně řízena apod. Ve vztahu ke kontrole plnění předchozích usnesení zastupitelstva, by stačilo přistoupit na opozicí opakovaně navrhovaný jednoduchý postup: Na počátku každého zasedání vždy zkontrolovat všechna dosud nesplněná usnesení. Tato banalita však dosud představuje pro naši radnici nepřekonatelný problém.

Dobrou silvestrovskou zábavu přeje vděčný čtenář Novoročních listů Jiří Ryba

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí