Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
drogerie.jpg, 10kB

Kalendář

2003-0
Článek

VOLBY BYLY- CO BUDE DÁL?

Máme po volbách – máme novou městskou vládu a novou městskou opozici. Myslím, že obojí je cenné a nadějné. Obě dvě strany mají šanci projevit se v co nejlepším světle. Dostali své (biblicky řečeno) hřivny – důvěru voličů - a je na nich, jak s ní naloží.

Do Zbraslavi jsem se přestěhoval relativně nedávno s přesvědčením, že Zbraslav je dobré místo pro život s velkým potenciálem – i Zbraslav má svou velkou hřivnu. To staré a polozapomenuté slovo hřivna používám proto, že při uvažování o budoucnosti Zbraslavi mne často napadá biblické podobenství o hřivnách (L 19, 13-27).

Jeden muž vznešeného rodu měl odejít do daleké země, aby si odtud přinesl královskou hodnost. Zavolal si deset svých služebníků, dal jim deset hřiven a řekl jim: „Hospodařte s nimi, dokud nepřijdu“. Ale občané ho nenáviděli a poslali vzápětí poselstvo, aby vyřídilo: „Nechceme tohoto člověka za krále!“ Když se však jako král vrátil, dal si předvolat služebníky, kterým svěřil peníze, aby se přesvědčil, jak s nimi kdo hospodařil. Přišel první a řekl: „Pane, tvoje hřivna vynesla deset hřiven.“ Řekl mu: „Správně služebníku dobrý, poněvadž jsi byl věrný v docela malé věci, budeš vládnout nad deseti městy.“ Přišel druhý a řekl: „Pane, tvoje hřivna vynesla pět hřiven.“ Řekl mu: „Ty vládni nad pěti městy!“ Přišel další a řekl: „Pane, tu je tvoje hřivna; měl jsem ji schovanou v šátku, neboť jsem se tě bál. Bereš, co jsi nedal, a sklízíš, co jsi nezasel.“ Řekne mu: „Jsi špatný služebník. Soudím tě podle tvých vlastních slov: věděl jsi, že jsem člověk přísný a beru, co jsem nedal, a sklízím, co jsem nezasel. Proč jsi alespoň mé peníze neuložil, a já bych si je byl teď vybral i s úrokem.“ Své družině pak řekl: „Vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu, kdo má deset hřiven!“ Řekli mu: Pane, už má deset.“ Pravím vám: „Každému, kdo má, bude dáno; kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Ale mé nepřátele, kteří nechtěli, abych byl jejich králem, přiveďte sem a přede mnou je pobijte.“

Odhlédnu nyní od klasického křesťanského výkladu (doufám, že se křesťané neurazí) a uvedu jiné možné výklady. Tím králem jsme my voliči, hřivnami je naše důvěra a služebníky jsou zvolení zastupitelé. Tím králem je budoucnost, tou hřivnou je současný potenciál a hodnota Zbraslavi a služebníky my a naše zastupitelstvo. Přečtete si prosím ještě jednou uvedené podobenství a zamyslete se nad ním.

Nechci, aby nám voličům naše strany vracely hřivny nerozmnožené. Nechci, aby byla Zbraslavi její hřivna odňata a předána někomu jinému. Myslím, že pan František Kadleček (nyní už bývalý starosta) má velkou pravdu v jedné věci. Město se musí budovat, město musí růst. Růst tak, aby byla naše Zbraslav krásnější a příjemnější místo pro život a zároveň aby její význam vzrůstal či se alespoň neumenšoval.

Aby bylo možné Zbraslav budovat, je zapotřebí mít jasnou a zřetelnou vizi toho, jak má Zbraslav vypadat za pět, deset nebo dvacet let, jakou roli může hrát a měla by hrát v rámci Prahy. Jak se budou vyvíjet zbraslavské finanční zdroje a potřeby obyvatel. Tuto vizi bychom měli s naším zastupitelstvem sdílet i my – obyvatelé Zbraslavi, Lahovic i Lahoviček. Vytvořit tuto jednotnou a společně sdílenou vizi nebude jednoduché. Jako pomocný příklad bych proto rád uvedl obec, která prošla za posledních deset let velkým rozmachem a dle mého soudu jí to obdivuhodným způsobem prospělo. Tou obcí jsou Kolovraty.

Kolovratská hřivna byla na začátku podstatně menší, než zbraslavská. Jak to v Kolovratech vypadá nyní? Žije zde 1880 obyvatel. Od roku 1989 zde byly nově vybudovány inženýrské sítě – vodovod, kanalizace, rozvod plynu, kabelové rozvody, telefonní sítě a průběžně byl budován uliční prostor, povrchy vozovek, chodníky a uliční zeleň. Nově jsou vybudována 3 dětská hřiště, je vybudován univerzální kurt včetně šaten a 4 nové antukové tenisové kurty. Dokončují se 2 nové kurty s umělým povrchem a nafukovací halou. Připravuje se vybudování sportovního střediska se squashovou halou, saunou, bowlingem, plaveckým bazénem, restauračním a ubytovacím zařízením. Je zřízen provoz I. a II. objektu penzionu pro seniory, celkem 10 + 10 jednolůžkových, 2 dvoulůžkové, 2 bezbariérové pokoje s příslušenstvím a 2 bytové jednotky. V každém objektu je klubovna pro společné posezení. V objektu penzionu I je zřízena restaurace, kterou mohou senioři využít ke stravování. V přízemí je samoobsluha (potraviny, drogerie, galanterie, cukrárna). Je zde umístěna prádelna a očistné centrum pro občany. Nově budovaným objektem je Kulturně informační centrum. Bude zde obecní knihovna s internetem a informační centrum s výstavním prostorem a videem s informacemi o MČ. Bylo vybudováno 10 obecních bytů, velká péče je věnována obnově zeleně, obnovují se staré polní cesty, které se osazují alejemi stromů, začínají se budovat nové lesní plochy a buduje se nová uliční zeleň.

Vřele doporučuji navštívit kolovratské www stránky a zastavit se přitom například na této straně - http://www.kolovraty.cz/index.php?id=02&dir=08zpravodaj/02_3. Ještě lepší volbou je zajet tam přímo a vidět vše na místě.

Jak jen to dělají? Kde na to berou peníze? Nechci nikomu nic radit, ale rozhovor našeho nového starosty pana Petra Valenty se starostou Kolovrat panem Markem Ovečkou by mu myslím mohl přinést spoustu cenných podnětů. Pan Marek Ovečka (ODS) je starostou Kolovrat od roku 1990. V posledních volbách získala jeho ODS 78 procent hlasů.

Opačný příklad – důkaz toho, co může s významným městem udělat neprozíravá, omezená a krátkozraká politika jeho radních je Kouřim. Ještě v roce 1848 byla Kouřim krajským městem. Pak byla dlouhou dobu alespoň centrem Kouřimského okresu. Úpadek Kouřimi se však nezastavil a nyní je ospalým středočeským městečkem bez většího významu, vlivu a logicky i peněz.

Apeluji proto na Radu našeho zastupitelstva: „Vytvořte a ukažte nám svoji vizi Zbraslavi, „prodejte“ nám svůj strategický plán na rozvoj Zbraslavi pro toto funkčního období. Seznamte nás s tím, co chcete udělat ještě během tohoto roku. Ukažte nám svůj akční plán. Informujte nás pravidelně o tom, co jste už udělali a jakým způsobem využíváte a rozmnožujete zbraslavské finanční zdroje. Protože když to neuděláte, tak o svou hřivnu přijdete.

Apeluji na naši Opozici – kontrolujte důsledně veškerou činnost Rady a místního úřadu. Vytvářejte alternativu, ale nebuďte destruktivní. Seznamujte nás se svou činností v opozici a přesvědčujte nás kontinuálně svou prací o tom, že pro příští volby jste vy správnou volbou. Protože když to neuděláte, tak o svou hřivnu přijdete.

Rád bych se obrátil i na vás – čtenáře. Podívejte se do diskusního koutku na www.zbraslav.cz, podívejte se na www.kolovraty.cz a přispějte dobrými nápady a vlastní iniciativou k rozvoji Zbraslavi, Lahovic a Lahoviček. Protože když budeme neteční a lhostejní, tak naše Zbraslav, Lahovice a Lahovičky o svou hřivnu přijdou.

Petr Mezihorák, Zbraslav, Sluneční město, 31.1.2003

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí