Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
caklub.jpg, 12kB

Kalendář

2003-0
Článek

Zbraslav zatím bez rozpočtu

Tíživá situace obyvatel Lahovic a Lahoviček, rozpočet městské části pro rok 2003, privatizace bytového fondu, ale i pojmenování ulice na Baních, to vše bylo na programu 3. zasedání místného zastupitelstva ve středu 19. února.

Pravděpodobně 2 rekordy padly na posledním zasedání zastupitelstva. Trvalo déle než šest hodin - od 17 do 23 hodin - a účastnilo se ho přes 100 občanů, byť do úplného konce vydrželo 6 nejvytrvalejších, když ostatní houfně opouštěli aulu ZŠ Hauptova vždy po projednání „svého“ bodu.

Netřeba sepisovat reportáž o všech bodech na programu. Celému jednání dominovala 3 klíčová témata, když ani jedno neskončilo zásadním řešením. A vlastně ani nemohlo…

Lahovice a Lahovičky. Tíživá situace povodněmi zatopených obyvatel se nesla celým zasedáním. A bylo smutné poslouchat emotivní projevy obyvatel, kterým dochází trpělivost. Jejich požadavek je přitom jediný, chtějí vědět, co mají dělat, jak se rozhodnout. K tomu potřebují informace. Budou jejich obydlí chráněna před povodní? Počítá se s Lahovicemi coby s územím pro život. Či někdo vykoupí pozemky a stavby? A za jakou cenu? Jde o legitimní otázky, ale jak se ukázalo, vedení města na ně není schopno odpovědět, neb samo nemá dostatek informací. Situace se zdá patovou, a tak se nelze divit narůstajícímu nepokoji postižených obyvatel. Mají své příbytky opravovat či hledat alternativní řešení? Protože neznají odpovědi a z jejich pohledu není způsob, jak se jich dovolat, byla již jednou zablokována Strakonická ulice. Jak se dalo vyčíst z průběhu jednání, nebylo to naposledy!

S povodněmi souvisela i informace o rozdělení finančních prostředků z protipovodňových fondů. Prostředky již disponuje město a informace o způsobu čerpání jsou na úřadě.

Rozpočet není. Základním bodem třetího jednání zastupitelstva mělo být projednání a schválení rozpočtu. Nestalo se tak. Přestože první verze byla rozeslána v zákonné lhůtě, chyběla v ní jedna položka. Odměny zastupitelům. Proto se rozesílala verze opravená, avšak nikoli v zákonné lhůtě 15 dnů před zasedáním zastupitelstva. To napadl zastupitel Hilgart. Po vzrušené debatě, včetně diskuse nad konkrétními položkami rozpočtu, bylo rozhodnuto, že rokování o rozpočtu bude přesunuto na příští jednání a Finanční výbor k navrženému rozpočtu vypracuje důvodovou zprávu, která vysvětlí jednotlivé položky a jejich výši. Zbraslav se tak bude řídit rozpočtovým provizóriem, což není žádná tragédie, která by ohrozila chod městské části.

Privatizace bytů bude. Řada občanů přišla s nadějí, že se dozví, jak se zastupitelé města staví k otázce privatizace bytového fondu. I tento bod provázela diskuse, s řadou nedorozumění, ale konečné hlasování bylo oceněno potleskem. Zastupitelstvo Zbraslavi svým hlasováním deklarovalo, že jeho záměrem je privatizace obecních bytů. Rada města má nyní za úkol vypracovat základní materiál, který upraví následné kroky. Jde o vyjasnění vlastnictví pozemků, navrhnutí ceny i způsobu splácení apod.

I řada dalších bodů byla pozoruhodná. A nebýt monopolních témat, zasloužily by si jistě více pozornosti. A v budoucnu jistě i zaslouží. Zastupitelstvo neuposlechlo návrh magistrátu a nepojmenovalo ulici na Baních Esperantská, ale v duchu logiky a zdravého rozumu se nová ulice jmenuje Pod Beránkem. Jen okrajově byla zmíněna otázka nákupního střediska na Zbraslavi. Tíživou situaci si všichni uvědomují, zazněly dokonce hlasy pro bojkot Zbraslavanky. Starosta ujistil, že je jednou z priorit města přilákat investora. Je otázka, zda takový existuje. Dalším, jistě velmi silným tématem, se stane stavba městského okruhu na předměstí Zbraslavi. Opoziční zastupitelský klub plánuje tiskovou konferenci, na www.zbraslav.cz se objevují první nákresy. Mnozí jsou radikálně proti, jiní nadšeně tleskají. Jak to ostatně většinou bývá.

Karel Tejkal

PS: Tento materiál vznikl až po uzávěrce březnového čísla novin. V jejich úvodníku píšu o nové rubrice – anketa. Hledáte ji marně. První anketní otázka zněla, zda má Zbraslav dobrý rozpočet. Odpověď za všechny zastupitele je, že nemá zatím rozpočet žádný. Ale již příště přineseme odpovědi na otázku související se stavbou městského okruhu.

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí