Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
bbkurzy.jpg, 6,8kB

Kalendář

2003-0
Článek

 „Jak se dělal rozpočet“

Jsem členem finančního výboru (FV), což je poradní orgán místního zastupitelstva. Jedním z jeho pravidelných úkolů je příprava rozpočtu. Finanční výbor by měl projít všechny navrhované položky, zjistit jejich smysluplnost, reálnost a posoudit jejich nutnost. Takto připravený rozpočet je potom postoupen zastupitelstvu, které ho schválí, neschválí, udělá úpravy … Rád bych upozornil, že se jedná pouze o rozpočet provozní, takže investice (výstavba sítí, silnice…) jsou řešeny jinde. Vzhledem postavení MČ Praha – Zbraslav o investicích rozhoduje Praha, resp. její. různé instituce, k tomu určené.

Tolik jen kousek teorie o tom co vlastně má FV za úkol. Dál bych se již chtěl zabývat realitou, protože ta je mnohem barvitější. A jako život sám, přináší mnoho úsměvných i tragických situací. Vše je hodnoceno z mého pohledu člověka, který pracuje v soukromém komerčním sektoru. Takže vlastně jde o popis střetu mé idey o stylu práce s realitou práce úředníků. Tento střet pro mě ve většině případů je tak šokující, že nezbývá než si z toho dělat legraci. Legraci by si z toho ale nemělo dělat vedení radnice, které, pokud vím, má v programu optimalizaci organizace. Nechci nikomu sahat do svědomí, ale nevím zda založení odborů na radnici, nemá důvod v tom, že leckdo má máslo na hlavě a odbory mohou pomoci zakonzervovat stávající stav. Nerad bych naopak generalizoval, že všichni pracují špatně. Mohu jen hodnotit úzký okruh úředníků, se kterými jsem přišel do styku. Získal jsem zkušenost jak kladnou ta zápornou.

15.1.2003 – první pracovní schůzka

Na tento den bylo svoláno 1. zasedání nově zvoleného finančního výboru. Vzhledem k obměně ve vedení jsem čekal, zda se změní styl práce a hlavně úroveň podkladů, které předá finanční odbor úřadu FV (pozn. finanční odbor úřadu předává podklady z účetnictví). Bohužel, má očekávání nebyla naplněna. Návrh rozpočtu na rok 2003 vypadal tak, jak jsem doufal, že nebude. Okopírovaný rozpočet 2002, vedle kterého byly na psacím stroji dopsány částky pro rok 2003. Určité zlepšení jsem však zaznamenal. V roce 2002 jsme to dostali celé na psacím stroji. Jenom přepsání musí trvat několik hodin. Chvíli přemýšlím, zda jsem skutečně v 21. století. Díky tomu, že venku jezdí automobily, se uklidním. Začneme se zabývat jednotlivými položkami. Některé jsou v celku jasné a člověk si představí co se pod nimi skrývá. Bohužel jsou jiné, kdy netušíme. Předpokládáme, že dotazem na Ing. Rösslerovou (vedoucí fin. odboru) zjistíme, co se pod tím skrývá. Mýlíme se.

Vedlejší hospodářská činnost? Proč zrovna 4 miliony? Prý to tak bylo loni. Ing. Rösslerová odbíhá shánět podklady. Naivně jsem si myslel, že na jednání FV již budou připraveny. Přibíhá s výjezdem z účetnictví. Co se za tím skrývá? Neví! Odbíhá pro kolegyni. Musím uznat, že nakonec zjistíme, že VHČ obsahuje kromě jiného výnosy z prodeje majetku, pronájmy a podobně. Pátráním dospějeme, že uvedená částka bude někde okolo 8.000.000, ale neví se přesně. Již během tohoto 1. sporného bodu navrhuje předseda FV Ing Ott, že toto zasedání bude pouze pracovní a informativní, a nebudeme zatím žádné usnesení dělat a sejdeme se ještě několikrát.

 

Správní poplatky ? Neví? Zjistí ? Poplatek z dobývacího prostoru? Proč, když každý rok jsem dostávali 20.000, jsme dostali v roce 2002 130.000? Bohužel neví. Prý to přišlo na účet, tak se to dál neřešilo. Navrhněte pak něco do rozpočtu, když netušíte z čeho se vychází... Bohužel, ani do dalšího zasedání se nic nedozvíme. Poplatky vycházejí z horního zákona, ale vybírá je Praha a ta, nejspíš na základě nálady, každý rok něco pošle Zbraslavi. Tak doufejme, že se úředník magistrátu letos dobře vyspí.

Rád bych upozornil, že během tohoto jednání nás navštívil starosta. Dlouho však nevydržel palbu otázek členů FV a raději se opět vzdálil. Tajemnice se vůbec neobtěžovala nás navštívit.

Dostáváme se k výdajové stránce. Probíráme jednotlivé položky. Celkem probíhá shoda, protože opravdu se spíše s rozpočtem seznamujeme, než že bychom kontroverzně diskutovali o výši položek. Ohledně některých se snažíme získat do příštího zasedání podrobnosti, což se většinou nejeví jako problém.

Já osobně narazím na rozpočet Odboru místního hospodářství (OMH). V návrhu jsou cca 4miliony. Podklad je přehledný, rozepsaný po položkách. Bohužel, často je zde odkaz na smlouvu, něco jsou návrhy na nějaké opravy a podobně. Vzhledem k výši částky o této položce zapochybuji. Požaduji podrobnější analýzu. Jak jsou smlouvy napsány, jak byly firmy vybrány, jsou opravy nutné? Některé přítomné můj požadavek zaskočil, že se nikdy při sestavování rozpočtu tak do hloubky nešlo. Nicméně předseda Ott přislíbí, že se zmíní na OMH o mém požadavku.

Nakonec se rozcházíme s tím, že se za týden sejdeme a mezitím finanční odbor dodá podrobnější podklady k některým položkám.

Mezihra:

Jak jsem řekl, zajímal mě podrobněji rozpočet OMH. Nevím, jak moc se o mě ing. Ott zmínil, ale v každém případě mě čekalo velké překvapení. Neohlášen jsem navštívil odbor místního hospodářství. Zde mě již čekal vedoucí Ing. Botha. Sedli jsme si spolu a začali jednotlivé položky rozebírat. Kromě ústních informací mi předal kompletní složku s materiály, které se projednávaných bodů týkaly. Smlouvy, informace o výběrových řízeních, odborné odhady, kalkulace, rozpočty. Navíc mi byli k dispozici další zaměstnanci OMH, kteří mě podrobněji informovali o akcích, které spadají do jejich kompetence. Takto jsem cca za 1 hodinu získal přehled o všech navrhovaných částkách a udělal si jasno, které podpořím a které akce zpochybním. Pokud by to všude fungovalo jako zde, asi bych musel názor na úřednictvo radikálně změnit.

23.1.2003 – zasedání

Sešli jsme se v hojném počtu. Navíc byli přítomni, což považuji za důležité, starosta a místostarosta. Vzhledem k mým získaným informacím z OMH jsem zasedání začal a přítomné seznámil s mými zjištěními. Celkem bez problémů přijali mé návrhy na změny v dané položce. Navíc členové v mnoha položkách navrhli zvýšení, a to zejména v části týkající se úpravy a úklidu města. U několika položek bylo doporučeno přezkoumání, případně znovuprovedení výběrového řízení.

Dále se pokračovalo již téměř standardním způsobem, kdy se probíraly jednotlivé položky rozpočtu. Většina byla schválena bez větších rozporů po krátkých diskusích. Díky přítomnosti starosty a místostarosty byli členové FV informováni o „zákulisí“ mnoha položek rozpočtu. Například na základě informací o základních školách bylo doporučeno provést kontrolu v ZŠ Vl. Vančury. Tato škola, na rozdíl od ZŠ Nad Parkem, hospodaří ne zcela průhledným způsobem, což již si vedení úřadu delší dobu uvědomuje.

Pohotovost

Poněkud kontroverznější diskuse proběhla kolem pohotovosti. Letos na její provoz prostředky jsou a byly v rozpočtu schváleny. Jednalo se spíše o její budoucnost. Vzhledem k reorganizacím se může stát, že příští rok budeme muset, pokud ji budeme chtít na Zbraslavi zachovat, platit celý provoz z našeho rozpočtu. Naprosto jsem nesouhlasil s tím, že si to Zbraslav nemůže dovolit a že se prostředky prostě budou muset najít. Nejvíc mě zarazil názor předsedy Otta, který tvrdil že je radši, že si na Zbraslavi může půjčit knihu v knihovně. Pohotovost by prý naprosto oželel. Tímto tvrzením jsem byl naprosto konsternován. Myslím si, že nejdříve musím být zdráv, potom si budu teprve číst. Můj názor jsem si jen utvrdil minulý týden, kdy jsem podlehl chřipce a měl horečky, jaké jsem měl naposledy při epidemii salmonelózy v páté třídě. Snad mě někdo napadne, že jsem kulturní barbar, ale pokud se najde milion na provoz knihovny, tak se musejí najít také peníze na provoz pohotovosti. Já bych skutečně do Motola nedojel.

Určitě Vás překvapilo, že by při tomto jednání nehrál roli zástupce finančního oboru. Samozřejmě i na to došlo. Při projednávání vnitřní správy (náklady na provoz úřadu, platy, telefony, údržba …). Dostali jsem si nějaký návrh jednotlivých položek. Bohužel položky jako „Nákup služeb – 820.000,-„ toho sami o sobě příliš neřeknou. Dotazem na skutečný obsah se nám dostalo pouze citace z jakési metodiky účtování. S hrůzou jsem zjistili, že v účetnictví vůbec nevedou analytické účty a nejsou schopni jednotlivé položky rozklíčovat na podrobnější členění. Jako vysvětlení se nám dostalo, že to nejde. Navíc rozpočet vnitřní správy má prý připravovat tajemnice. Ta je na úřadě měsíc, tak to hodila zpátky finančnímu odboru. Kde je pravdu jsme nemohli zjistit, neboť tajemnice prý před pěti minutami odešla.

Nakonec jednání bylo zdárně dokončeno. Zůstali pouze 3 položky, které budou projednány za týden. Do té doby budou ještě upřesněny.

29.1.2003 – společné zasedání s radou

Toto zasedání bylo společně se zasedáním Rady.

Jedním ze sporných bodů, který bylo třeba dojednat, byl rozpočet vnitřní správy. Bohužel, přes pokyny, že položky je nutné podrobněji rozklíčovat, jsme pouze obdrželi přepsaný komentář z příručky pro účetní. Naštěstí již byla ing. Rösslerová schopna položky blíže aspoň slovně okomentovat. Díky tomu jsem se dobrali ke konci.

Druhým bodem bylo výše peněžních prostředků z vedlejší hospodářské činnosti, které zapojíme do rozpočtu. Vzhledem k tomu, že v tomto roce bude mít Zbraslav jednorázové větší příjmy z prodeje pozemků, bylo potřeba rozhodnout jak s nimi bude naloženo. Nakonec byla zapojena do rozpočtu 2003 pouze část, tak, aby byl rozpočet vyrovnaný. Zbytek bude v rezervním fondu pro použití v dalších letech.

Posledním bodem byl můj návrh na vyčlenění částky v rozpočtu na podporu sportu a kultury. Tyto prostředky by měly být rozděleny jakousi formou grantů na sportovní a kulturní akce. Více než o samotný fond vznikla diskuse o způsobu rozdělování prostředků. Předseda Ott měl značné obavy, aby nebyla Rada zahlcena žádostmi o finanční prostředky. Naopak mě se nelíbila idea aplikace grantové politiky magistrátu, protože ji považuji za příliš byrokratickou a jdoucí proti duchu tohoto fondu. Navrhoval jsem, aby předvýběr prováděla kulturní referentka. To je nová funkce, která byla na úřade zřízena. Bohužel jsem přes několikeré urgence zatím nezískal, co má v popisu práce. Idea tohoto fondu je podpořit pořádání sportovních a kulturních akcí na Zbraslavi. Podmínkou je však aktivita pořádajícího subjektu a zajištění akce i z jiných zdrojů.

Nakonec jsme provedli konečný součet a rozpočet odsouhlasili a doporučili zastupitelstvu.

Nyní již je rozpočet v rukou zastupitelů. Vím, že tištěné podklady již dostali. Vzhledem k tomu, že jsou stejné, s jakými jsme pracovali my, divím se, že jsem ještě nebyl kontaktován žádným jiným zastupitelem, abych mu podal podrobnější vysvětlení. Jediný, kdo se mnou rozpočet probíral, je Mgr. Karel Tejkal. Pochybuji, že pouze přečtením materiálů budou schopni zodpovědně o rozpočtu rozhodnout. Pokud kontaktovali jiného člena FV, tak se omlouvám. Pokud však začnou zjišťovat. o co jde, až na zasedání, budu to považovat za značně nezodpovědné jednání. Jedině, že budou finančnímu výboru tak důvěřovat, že rozpočet schválí bez připomínek.

Ing. Aleš Háněl 16.2.2003

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí