Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
husqvarna.jpg, 8,1kB

Kalendář

2005-0
Článek

Co se podařilo v minulém roce

V listopadovém čísle Zbraslavských novin proběhla anketa se zastupiteli o tom, co se na Zbraslavi za poslední dva roky podařilo a co ne, a co by se v dalších dvou letech mělo udělat. Myslím, že nastal čas, abych také sdělil svůj názor.
Pozorně jsem si přečetl názory svých kolegů a nelze než s nimi souhlasit.

Je pravda, že se podařilo:
Zavlažování v urnovém hájivypořádat s následky po srpnové povodni (ať už odstraňováním následků nebo hmotné a finanční pomoci postiženým občanům, opravy budov MČ); provést nástavbu a rekonstrukci MŠ Nad parkem (tím se připravit na majetkové vypořádání s vlastníky MŠ Ottova a nesnížit si tak místa pro předškolní děti, ba naopak); zrekonstruovat povrchy cest a vybudovat umělou závlahu na Urnovém háji; opravit a zrekonstruovat Divadlo Jana Kašky; dostavět a zprovoznit Dům s pečovatelskou službou (a to i přes značný až urputně nezdolný odpor některých jednotlivců); zprivatizovat komplex bytů ve vlastnictví MČ; zlepšit MHD (konkrétně zavedení kloubových autobusů); vytvořit grantový program (podporující sportovní a kulturní akce); zrekonstruovat vybraná dětská hřiště a další.

Dětská hřiště


V současné a příští době se pracuje a bude pracovat na:
rekonstrukci povrchů a komunikací; dostavbě Slunečního města a Zahradní čtvrti a s tím posílení MHD; rekonstrukci Zbraslavského náměstí; dokončení kanalizace; protipovodňové ochraně; dálniční obchvat Prahy; řešení údržby komunikací a čistoty okolí; rekonstrukci obřadní síně; jednání o majetkoprávních vztazích a následném odkoupení pozemků a stavby MŠ Matjuchinova (tím se usnadní další přístup a možný přísun investic do tohoto objektu) a další.

Myslím si, že zmiňovat to co se v posledních dvou letech nepovedlo nemá smysl. Každý si totiž najde něco co se mu nelíbí, a to bude pro něj to co se nám nepovedlo. Věřte ale, že se snažíme aby toho bylo co nejméně.

V posledních dvou letech se však povedlo a daří i o něco více.
Kloubové autobusyDaří se nám navazovat kontakty a spolupracovat s různými organizacemi, podnikatelskými subjekty a Magistrátem. Tyto kontakty jsou pro nás velmi důležité ať už pro vyřízení majetkoprávních vztahů, pomoci při výstavbách a rekonstrukcí školních a sociálních budov, pomoci občanům s různými problémy, zajištění sportovních a mimoškolních aktivit a jiných, nebo pro realizaci kulturních akcí. Tyto vazby v minulosti v podstatě neexistovaly a mnoho nezbytně důležitých věcí nebylo možno vyřešit. V poslední době se toto daří a tak lépe a efektivně řešíme různé problémy a záležitosti a doháníme to co nám tady zanechaly předchozí „vlády“.

Pavel Hanzelka
(radní MČ-Praha Zbraslav)

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí