Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
husqvarna.jpg, 8,1kB

Kalendář

2005-0
Článek

VEŘEJNÁ DOPRAVA BUDE JEDNOU Z PRIORIT I V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE

V oblasti zbraslavské dopravy došlo v uplynulém roce k řadě významných změn, které, jak doufám, povedou ke zlepšení kvality bydlení většiny obyvatel naší městské části. Největších novinek doznala bezesporu veřejná hromadná doprava. V první polovině roku byly mírně posíleny spoje jedné z autobusových linek, léto přineslo zavedení nových „třístovek“ napojujících se přes oblast Záběhlic na integrovaný systém Středočeského kraje a konečně na závěr roku nám přichystal Dopravní podnik pod stromeček kloubové autobusy, jež poskytují efektivní řešení dosavadní přetíženosti vozů zejména v ranních a pozdně odpoledních hodinách. Vzhledem k předchozím létům to jistě není málo. Všech těchto zlepšení bylo docíleno aktivním přístupem, který je třeba uplatňovat i v následujícím období. V blízké budoucnosti dojde k razantnímu vzrůstu počtu obyvatel horní Zbraslavi, a proto by se přílišná pasivita nemusela vyplatit. Z tohoto hlediska jsou současné změny pouze krátkodobými řešeními, jež v budoucnu zajisté nebudou stačit.

Jakékoli zkrácení intervalů dopravního spojení je o nasazení dalších vozů. Plán organizace dopravy, který zmíněné intervaly obsahuje, schvaluje každý rok rada hlavního města Prahy. Jako omezující faktor zde pochopitelně vystupuje nedostatek finančních prostředků. Proto se většinu problémů spojených s veřejnou dopravou daří řešit postupně. V příštích letech však dojde k dokončení významné dopravní stavby, takzvaného pražského okruhu. To povede k dalšímu zatraktivnění odlehlejších částí Prahy jako je Zbraslav k bydlení a podnikání, což vyvolá vyšší nároky na zajištění dopravní obslužnosti. Přinese však i nové možnosti v této oblasti. Jen autobusová doprava již nebude stačit. Podle informací, které mám od předsedy dopravního výboru pražského zastupitelstva, se pracovníci společnosti ROPID již dnes zabývají otázkou, jakým způsobem v budoucnu spojení zabezpečit. Pro naši městskou část skýtá určité možnosti také pokračující výstavba pražského metra či tramvajových rychlodrah, které vždy uvolní kapacity autobusové dopravy z různých částí hlavního města. Důležité je proto včas a hlasitě se ozvat.

Pro nejbližší období považuji za důležité, dále vyžadovat posílení stávajících spojů a popřípadě rozšíření nasazení kloubových autobusů. Považuji za nesprávné jakkoli měnit trasy současných linek. Někteří občané požadují zřízení úplně nové linky, jež by například pokračovaly z náměstí přes Baně na Strakonickou a zpět do Prahy. Jiné návrhy zase popisují trasu, která by nekončila pouze na Smíchovském nádraží, ale až v lokalitě Anděla. Jakkoli bych si přál vyhovět těmto lidem, existují okolnosti, které podobné teorie vylučují. V prvním případě jsou diskutabilní dopady poměrně radikální změny režimu dopravy a problém s nájezdem na Strakonickou zejména v ranních hodinách. V druhém případě hovoří proti dopravní koncepce městské části Praha 5, jež deklaruje snahu vytlačit v poměrně blízké době autobusy z oblasti Anděla. Tím tato příznivě vypadající varianta padá. Nemyslím si, že otázka zcela nové autobusové linky na Zbraslav je příliš aktuální záležitostí. Tento návrh by se nyní jistě nesetkal po vcelku úspěšném roce s pozitivní reakcí společnosti ROPID. Jako hlavní prioritu nyní spatřuji zkrácení intervalů linky 129, jejíž současné kapacity s postupující bytovou výstavbou Nad Královnou brzy stačit nebudou. Úkolem nás místních politiků je tudíž vyvíjet snahu o naplnění zmíněných cílů a nedopustit, aby se v budoucnu dopravní obslužnost městské části Praha-Zbraslav jakkoli zhoršila. Příležitost k tomu jistě budeme mít i v nadcházejícím roce 2005.

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí