Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
husqvarna.jpg, 8,1kB

Kalendář

2005-0
Článek

Zastupitelstvo 19.1.2005

Schůze zastupitelstva 19.1. 2005 začala tradičními body: prezencí, jmenováním navrhovatelů, schválením programu a kontrolou zápisu z minulého zasedání. Následoval pro mnohé nejpodstatnější bod číslo 5 - Interpelace. To jsou v podstatě dotazy na zastupitele. Podle jednacího řádu je na ně vyhrazeno 60 minut a dotaz je třeba vždy podat písemně. Stručně z dotazů:

Pan Biskup z Lahovic upozornil na zoufalý stav Prelátské silnice a ptal se, zda vedení obce zná její stav a kdo je za to zodpovědný, kdy bude silnice opravena. Odpověď: stavební firma, která dostala klíče od závory u vjezdu, by ji měla uvést do původního stavu. Cesta je ve správě odoboru místního hospodářství, celá záležitost bude prošetřena.

Další dotaz se týkal legálnosti provádění oprav obecního bytu před nastěhováním nájemníka. Odpověď: před nastěhováním nájemníků město opravy provádí (a hlavně také financuje) běžně, pokud je to potřeba. V daném případě se jednalo o rekonstrukci elektroinstalace z 50. let.

Zastupitelka Hasenkopfová předložila interpelaci, z jakých peněz byly financovány Novoroční listy, zvlášť pokud rada městské části nesouhlasila s jejich vydáním jako přílohy Zbraslavských novin. Jaký byl jejich náklad a kolik celá záležitost město stála? Odpověď: Novoroční listy byly financovány z příjmů z vedlejší hospodářské činnosti a byly vydány jako "Nepravidelný informační tisk Městské části Praha - Zbraslav", čili ne jako příloha novin, podle přání rady. Náklad byl 3.000 výtisků a pokud jde o cenu, zaznělo neoficiální číslo 11.000,-Kč. Zastupitel Hilgart se k tomu vyjádřil:
"Nedělejme z toho Kocourkov - noviny vyšly a nehrajme si tu teď se slovíčky". Při porovnání Novoročních listů se Zbraslavskými novinami je na první pohled zřejmé, že jsou z téže dílny a celá věc není než nechutné slovíčkaření. Paní zastupitelka také ukázala dvě stránky s fotografiemi ohňostroje, které jako by si, jak by řekl lidový člověk, z pr**le vypadly. To volá k zamyšlením nad efektivním využíváním prostoru novin, a vede dále k úvahám, proč nebyly v novinách otištěny některé články, které svým laděním šly proti duchu smýšlení vedení obce. Opět citace ing. Hilgarta:
"Konkrétně je část zastupitelstva rozdělena na tři kategorie: První kategorie, podle mého názoru, může psát do Zbraslavských novin kdykoliv a kdykoliv je to uveřejněno. Druhá kategorie napíše do Zbraslavských novin a okamžitě první kategorie může reagovat. Mluvím teď konkrétně k tomu mému článku, na který pan starosta neprodleně reagoval. ... A třetí kategorie, to jsou dopisovatelé, kteří nemají vůbec šanci se vůbec do ZN dostat, protože redakční rada neuzná za vhodné jejich články otiskovat." A tak se dlouho a emotivně rozebírala otázka Zbraslavských novin a "jejich přílohy".
"S rozdělením do tří kategorií nesouhlasím.", řekl předseda redakčn rady mgr. Karel Tejkal a dodal: "O uveřejnění článku rozhoduje redakční rada na základě osobního názoru jednotlivých členů". Za zmínku stojí, že každý zastupitel je ze svého titulu automaticky také členem redakční rady.

Další veselý dialog dialog se nesl asi v následujícím duchu: (O - občan, Z - zastupitelé)
O: Já jenom, měl bych zde dotaz: Vloni byl dán návrh vzájemným způsobem, mám na to jiný názor, tedy, na odměny. Byly vyplacený?
Z: Byly členům zastupitelstva ...
O: Byly - výborně. A tak jenom okrajově, abyste viděl z pohledu něčeho jinýho: vidím každý zasedání před váma občerstvení. Kolik se vydává, kolik dává úřad ročně na občerstvení?
Z: Takhle, my jsme teďka projednávali nový rozpočet. Myslím si, že ta položka, která je tam uvedena, jestli může říct paní šéfová finančního, jestli je do dvaceti tisíc. Ani nebyla rozdělena.
O: To znamená, že já si tady ...(hluk)... a nebo je to jen někdy někde pro někoho?
Z: Tak, samozřejmě, občerstvení, pokud je na úřadě třeba při některých jednáních, to znamená káva, voda a podobně. ... To je jako, ne že by jako by sme byli teda vývařovna, že byste si tam přišel, ale myslím si, že kdybysme několikrát spolu jednali a vy byste při jednání projevil zájem, tak by nebyl problém vám uvařit kafe, vodu a tak dále. To je základní občerstvení. O: Jednu věc: Je tady dost lidí, kteří si to platí sami, mě by zajímalo, jestli něktrý ty lidi dostávaji mimo, když je víc než třicet stupňů - to je nárok - ňáký taky občerstvení.
Z: Ano, já mam firmu a když přijde návštěva, tak jí uvaříme kávu a dáme jí vodu.
O: Firmě ... Ale mezi sebou. Tam jako by každý si moh' ...
Z: Ne, naši zaměstnanci toto ...
O: ... a to je velký mrhání ...
Z: Podle mě nedostávají žádný nápoje
Z: Ne, naši zaměstnanci, nebo: Zaměstanci úřadu Městské Části dostávají ve velkých vedrech nápoje pouze, když teplota venku přesáhne - teď bych lhala, kolik stupňů - ...
Z: ...
Z: ... dostávají vodu podle zákona. Jinak nedostávají žádné občerstvení.
Z: Jaká byla interpelace?
O: Takže ani u starosty nebo místostarosty se nenajde minerálka, voda ...
Z: Ale samozřejmě: Pokud půjdete jednat k panu starostovi, tak i zaměstnanec, pokud bude u jednání přítomen, tak samozřejmě i jemu bude nabídnuto pohoštění - to znamená káva, čaj nebo voda.
O: Chci se zeptat: bylo už někomu nabídnuto? Při jednání?
Z: Mě bylo nabídnuto.
(chvilka zmatku, všichni něco říkají)
Z: Jaká tedy byla interpelace?
O: Jestli vůbec jsou dobře využity prostředky podle mýho a z vašeho hlediska.
Z: Myslím, že velmi šetrně.

Další otázka: Bude se při přípravě rozpočtu počítat s prostředky na přípravu rozvojových programů? Odpověď: Něco takového tam je, i když se to tak nejmenuje, ale je to 300.000,- na projekty.

Padl i poněkud nezvyklý dotaz na zajištění monitoringu a ostrahy budovy DPS, kterou v minulém roce pro odbor městského investora, který byl vlastníkem, vykonávala Asociace Samaritánů za paníze do 10.000,- korun měsíčně. Když se později dělalo výběrové řízení na profesionální firmu, tak si firma řekla 210.000,-

Další svým obsahem netradiční interpelace byla na zastupitele ing. Háněla, koho podle svého článku v Novoročních listech považuje za neschopného? Zde jako odpověď uvedu pouze, že padla konkrétní jména, na což publikum odpovědělo, že to přímo vyzývá k podání žaloby.

Pan Fencl ve své interpelaci požadoval zdokumentování území, které zničí stavba a budoucí dálniční okruh. Ptal se také, jestli má město zajištěn stavební dozor. Nutno přiznat - Zbraslav stavební dozor zajištěn nemá.

Odpovědí paní Paškové na dotaz o zřizování cyklistických stezek okolo Vltavy bylo konstatování, že po pravém břehu budou stezky prodlouženy z Modřan až k mostu Závodu míru, zbytek zůstává ve stádiu studií a příprav.

Praktickou připomínkou byly řetězy na náměstí okolo parkoviště, které nejenže brání průchodu chodců, ale mnohokrát se stalo, že je někteří starší spoluobčané přehlédli a zranili se.
Zastupitelé přislíbili věc řešit s provozovatelem parkoviště.

"Jaký byl důvod rozpuštění sociální a zdravotní komise?", byl další dotaz. "Důvodem bylo, že rada MČ nebyla spokojena s výsledky práce této komise".

O závěr interpelací v době, kdy už probíhal další bod programu, se postaral pan Zajíc, Zbraslavanům známý jako roznašeč novin. Stěžoval si na neexistnci přechodu pro chodce u konečné autobusu 129, "upozornil" na špatné komunikace v této oblasti a vyjádřil nelibost nad tím, že problém sousedova spadlého stromu na jeho zahradu neřeší starosta, ale občansko - právní komise. Svůj proslov zakončil větou: "Ona si příroda a pan Buš s vámi budou vědět rady."

Dále byl schválen prodej domu Sulova 1245 - 1250 za cenu převyšující 18 milionu korun.

V už poměrně klidné atmosféře se nakonec řešila otázka přestavby náměstí ze současné křižovatky ve tvaru kříže do čtvercového objezdu. Tato myšlenka - varianta "E" v materiálu připraveném stavební komisí - zastupitele velmi zaujala a přijali usnesení, aby se v její přípravě podnikly další kroky.

Jaroslav Pavlíček
(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí