Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
foto-video.jpg, 10kB

Kalendář

2005-0
Info
Kácením stromů zahájena výstavba silničního okruhu kolem Prahy
Filip Toušek, místostarosta MČ
Velké množství dotazů vyvolává probíhající kácení dřevin na křižovatce Strakonické a K přehradám v Lahovicích. Důvod kácení je velice prostý. Kácení stromů předchází zahájení výstavby Silničního okruhu kolem Prahy Stavba 514 Lahovice – Slivenec.
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucí mimo les podal investor stavby – Ředitelství silnic a dálnic, závod Praha v loňském roce. Svoji žádost doložil potřebnými podklady (dendrologický průzkum, Projektovou dokumentaci řešící novou výsadbu na předmětném úseku silničního okruhu). Na základě předložené dokumentace bylo vydáno povolení k pokácení dřevin.
Bohužel rozsah stavby 514 na katastru Zbraslavi a Lahovic je tak velký, že odstranění navržených dřevin je nutné a nelze je nijak obejít. Výsledkem však je podstatné ochuzení Lahovické nivy o roztroušenou zeleň především vzhledem k tomu, že jde o území biokoridoru. Považujeme za nutné, aby se v rámci stavby prováděl neustálý dozor zaměřený na šetření posledních zbytků přírodních společenstev v okolí stavby a především na území PP Krňák.
I přesto, že jsem seznámen s technickou dokumentací stavby, včetně její vizualizace, teprve po vykácení stromů si člověk uvědomí skutečnou velikost zahajované stavby. Předmětná dokumentace je k nahlédnutí na Odboru místního hospodářství Úřadu městské části Praha – Zbraslav.
Filip Toušek, místostarosta MČ
Tento článek vyjde v dubnovém čísle Zbraslavských novin.
(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí