Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
sbs.jpg, 8,1kB

Kalendář

2005-0
Článek

Okruh nepřitáhne jen automobily, ale i další velké napojovací stavby…

Příprava stavby silničního okruhu okolo Prahy již zase o krok viditelně postoupila. Na zahájení ražby průzkumných štol navázalo vykácení vzrostlých stromů okolo Strakonické silnice a ulice K Přehradám.

Návrh silničního okruhu, tak jak je projednáván, obsahuje pro městskou část Praha-Zbraslav kromě mnohých i následující hrozbu. Stávající projekt totiž zatím nepočítá, že by došlo k výstavbě napojení na komořanské straně, a proto hrozí, že automobily ze spádové oblasti Komořan, Modřan a dále se budou na silniční okruh napojovat v Lahovicích, kam se ale dostanou jen přes most Závodu míru, a dále přes Zbraslav. Vedení Prahy 12 však, po zprvu negativním postoji, začalo variantu napojení zvažovat. Takové napojení též podpořilo na svém zasedání i zastupitelstvo Zbraslavi.

Vedení Prahy 12 však nepřišlo s návrhem napojit stávající komořanskou silnici na okruh, ale uvažuje o variantě čtyřproudé komunikace (viz obrázek). S touto variantou však vyjádřili ostrý nesouhlas obyvatelé Prahy 12 (http://komoko.goo.cz), kteří po vedení Prahy 12 požadují nenapojovat Komořany tímto řešením na silniční okruh z důvodu hrozby výrazného zatížení oblasti Komořan automobilovou dopravou.


Pohled na novou modřanskou radiálu směrem ke Zbraslavi, kdy vpravo dole je soutok Berounky a Vltavy, vpravo nahoře nový most přes Vltavu, který bude součástí silničního okruhu, a vedle něj pak statek Šabatka (obrázky použity z http://komoko.goo.cz).


Pohled od Lahovic přes Vltavu ke Komořanům. Soutok Berounky a Vltavy je vlevo dole.

A tak obyvatelé Prahy 12 (více na http://komoko.goo.cz/dokumenty/mfd_12_03_2005.html) přišli s vlastním návrhem – napojit Modřany na Strakonickou silnici novým mostem přes Vltavu, a to buď jako pokračování ulice Generála Šišky (souběžná s tramvajovou trasou z kopce dolů z Modřanského sídliště), nebo jižně od bývalého cukrovaru Modřany, oboje směrem přímo na Lahovičky, kde by v dnes obydlených místech vznikla nová křižovatka (http://komoko.goo.cz/dokumenty/druhy_most_modransky_k_radotinu.jpg).

Předkladatelé tohoto alternativního řešení argumentují: „Lahovice jsou totiž zátopovou oblastí a po velké povodni v roce 2002 se z této části Prahy již řada lidí odstěhovala“.

Rozumím snaze obyvatel Komořan vyhnout se dopravnímu zatížení, možnost budování nové křižovatky v Lahovičkách však považuji z pohledu obyvatele Zbraslavi za nepřijatelný. Co se týče modřanské radiály, nachází se Zbraslav v pomyslných kleštích, kdy na jedné straně může modřanská radiála odlehčit nárůstu dopravy na mostu Závodu míru a navazujících komunikacích, na druhé straně však půjde o další velmi výrazný zásah do okolní krajiny.

Jednoho se však obávám a to, že Černý Petr zůstane v souvislosti se stavbou silničního okruhu nakonec v ruce jak Praze 12 tak i Zbraslavi.

Tomáš Růžička, Zbraslav
tomrose@post.cz

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí