Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
ucto.jpg, 9,7kB

Kalendář

2005-0
Článek

PATIUM ZBRASLAV

Křest kašny GÁIA

3.5.2005

 

Vítejte na nádvoří a zahradě PATIUM ZBRASLAV.

Úvodem bych chtěl vysvětlit název tohoto komplexu, a sice PATIUM = nádvoří (z latiny a románských jazyků), v české historické architektonické terminologii také překládáno jako RAJSKÝ DVŮR.

 

A když už jsme u terminologie, dovolte, abych krátce vzpomenul také název našeho KELTSKÉHO PUBU – OPIDUM. Podíváte-li se či ještě lépe vydáte-li se na onu posvátnou horu, dnes zvanou Závist, naleznete tam pozůstatky jednoho z největších a nejvýznamnějších keltských hradišť v českých zemích. Již samotný výhled na toto posvátné místo tak dodává této zahradě mystický význam.

 

Architektonicko-umělecké zpracování zahrady vychází jednak z antických středomořských kořenů, ale zároveň také z „místního“ keltského ducha, a vytváří tak jedinečné GENIUS LOCI. Autorem projektu zahrady a především zde stojícího obelisku a kašny je MgA. Emil Adamec.

 

OBELISK – historický kontext vychází ze staroegyptských legend, kde byl chápán jakožto monument vzdávající hold Bohu Slunce RA. Obelisk je - (nejen) svým charakteristickým tvarem - mužské podstaty, tedy jangové energie. Na vrcholu je zakončen, nám při zemi stojícím lidem neviditelnou, pyramidkou, která směřuje k nebesům, konkrétně k pólu nebeskému, Polárce, potažmo celé Mléčné dráze. Tento Obelisk byl již dříve pojmenován jako Obelix, a to podle legendy o Asterixovi. Obelix byl totiž jeho společníkem při dobrodružných počinech, hlavním dodavatelem menhirů a především dobré nálady.

 

Kašna zvaná GÁIA je naopak ženským (jinovým) elementem v této zahradě, samozřejmě pro dotvoření harmonické rovnováhy se svým partnerem. Gáia jakožto žena božsky vzhlíží ke svému protipólu, tedy k Obelixu.

 

GÁIA je opravdu zajímavou legendou antické, tedy starořecké i navazující starořímské mytologie, navíc opředenou spoustou zajímavých, peprných až neuvěřitelných příběhů.

 

Gáia byla stvořena jako Bohyně Pramatka Země čerpající skutečnou vodu ze země. Je také nazývána Prvotní Bohyní nebo též Dcerou chaosu z něhož všechno vzniklo – přeneseně, poněkud vědecky, řečeno „dítě velkého třesku“. To je zde také metaforicky vyjádřeno barevným dlážděním nádvoří. Jednotlivé barvy dláždění zde totiž vytvářejí dvojitou spirálu, čímž je vytvořena symbolika stvoření - velký třesk, a se zvětšujícími se rameny spirály potažmo celý nekonečný vesmír. Mimochodem, tím, že se jedná o dvojitou spirálovitou šroubovici, je zde takto zašifrován kód deoxyribonukleové kyseliny (DNA), a tedy opět symbolicky, voda života všeho živého tvorstva na planetě Zemi.

 

Gáia ve společné symbióze s Obelixem, stojící na základech chaosu universa, tak zde vytváří harmonii mezi nebem a zemí, to vše s pozadím posvátné keltské hory.

 

Nechť zurčení „vody života“ z úst Bohyně Gáia přinese vláhu, rozkvět a harmonické rozjímání všemu živému tvorstvu v rajské zahradě PATIUM ZBRASLAV.

 

Nechť tedy vzkvétá PATIUM ZBRASLAV a jeho návštěvníci.

Nechť tedy žije kašna Bohyně GÁIA, kterou zde tímto jménem křtím.

 

GÁIA BUDIŽ TVÉ JMÉNO.


Gáia: "Pramatka Země"

Gáia (někdy nazývaná též ), řecká bohyně, či spíše prabohyně, je v antické kosmogonii personifikací Země a má úlohu ochránkyně – v Hésiodově spise "Původ bohů" (Theogonie) má velmi významné místo: vzniká po prvopočátečním Chaosu a před Erótem, je první hmotnou substancí Kosmu.

Sama pak Gáia bez jakéhokoliv svazku počíná Úrana, tj. Nebe, pak Hory a Ponta, tedy živel mořský. Ze spojení se svým synem Úranem, jenž ji celou pokryje, se pak zrodí nejstarší bohové - šest Titánů a šest Titánek, Kyklópové a šest Hekatoncheirů (storukých obrů).

Ne všechny Gáiny děti ale přijdou na svět - Úranos, spočívají na Gái ve věčně oplodňujícím svazku, brání rození svého potomstva, které tak zůstává v matčině lůně. Gáia proto svěří svému nejmladšímu synovi Kronovi rituální srp a požádá ho, ať zbaví svého otce mužství a tím ji osvobodí - sám se pak ujímá moci. Gáia poté zplodí se svým dalším synem, Pontem, mořská božstva, např. Nérea.

Poté, co se Kronos po oddělení otce a matky ujímá moci, zasáhne Gáia v okamžiku, když se Kronos, který všechny děti své ženy Rhei ihned po narození pozře, chystá pozřít svého nejmladšího syna Dia - Gáia poradí Rhee, aby dala Kronovi místo syna kámen zabalený v plenách a aby malého Dia ukryla na Krétě. Tímto svým činem Gáia napomůže Gáia tomu, že Zeus později přemůže svého otce Krona a stane se vládcem olympských bohů.

S božstvem Tartarem Gáia pak zplodí ještě jedno dítě - nestvůru hrozné síly, Týfóna, kterého Zeus musí přemoci, aby se dostal k moci. Mimoto jsou za její děti považovány i jiné nestvůry - Pýthón, Charybdis, Harpije aj. V helénismu je prabohyně Gáia často ztotožňována s bohyní Démétrou.


 

Gáia:  Bohyně světla

(matka země, prvotní forma, čas, život, příroda)

V řecko-římské mytologii je Gaia nejstarší bohyní, Matkou všech bohů, Zemí samotnou. Pohoří a kopce jsou jejími ňadry, pole jejím tělem, z něhož vše povstává.

Je také bohyní smrti, protože do sebe pohlcuje mrtvá těla. Ve věčném koloběhu života přivádí vše na světa po smrti vše znovu pohlcuje.

Gaia představuje kolektivní inteligenci, duchovní entitu a současně hmotu naší planety.

 

GÁIA: VĚDECKÁ HYPOTÉZA

Jedna ze stravitelnějších postmodernistických koncepcí, která na základě patrně v těžké chvilce formulovaných teoretických úvah několika biologů, především pana Lovelocka, postuluje, že celá Země či alespoň její biosféra představují samojediný superorganismus, nadaný vlastní inteligencí. Živá bytost Gaia se od jiných živých bytostí liší tím, že se dovede obejít bez obcování se superbytostmi jiného pohlaví - alespoň se nám to tak dosud jeví. Je též ovšem možné, že objevení člověka na povrchu Gaie je prvním příznakem její sebezničující degenerace a umdlévajícího rozumu. Vzhledem k tomu, že převažující formou života na Zemi je rostlinstvo, lze i Gaiu považovat za rostlinu, na které ovšem cizopasí i elementy jiné. Koncepce Gaie nás zbavuje nutnosti přemýšlet nad významem evolučních činitelů, jako jsou mutace a přirozený výběr, či nad ekologií, neboť vše je pak řízeno jinak. Lze jen doufat, že imunitní systém Gaie dokáže eliminovat ty složky jejího organismu, které se ukazují jako škodlivé, nebezpečné a nefunkční.

 

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí