Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
accord.jpg, 6,5kB

Kalendář

2005-0
Článek

Zastupitelstvo městské části Praha - Zbraslav

Zbraslavské nám. 464

156 00 Praha – Zbraslav

 

 

Vážení zastupitelé,

 

tímto dopisem bychom se rádi vyjádřili k bodu „Protipovodňová opatření“, o kterém budete rozhodovat na svém zasedání dne 11.5.2005.

 

Jak možná víte, iniciovali jsme na podzim loňského roku uspořádání petiční akce, jejímž cílem bylo dát možnost veřejnosti vyjádřit se k původně navrženému projektu protipovodňové ochrany. Podle našeho názoru nebyl původní projekt dostatečně odborně posouzen, nebyly dány dostatečné záruky funkčnosti celého systému, nebyly veřejně diskutovány i jiné varianty protipovodňové ochrany, nebyla v něm zahrnuta i ostatní ohrožená území spadající pod městskou část, ale vedl nás k tomu též způsob, jakým se o protipovodňové ochraně rozhodovalo. Součástí textu petice tak byly i naše připomínky k celému navrženému řešení.

 

Brzy po této petiční akci se však na veřejnosti objevila informace, která byla potvrzena i odpovědným náměstkem primátora, že navržený projekt byl pro svou finanční náročnost zrušen s tím, že bude podstatně přepracován za účelem úspory nákladů. Z toho důvodu jsme text petice oficiálně nepředali žádnému orgánu, který o něm měl rozhodovat, neboť jsme navržené řešení považovali za překonané.

 

Proto nás velice překvapilo, že bylo rozhodnutí o budování protipovodňové zdi zařazeno na jednání zastupitelstva Zbraslavi právě nyní, neboť nám není známa informace, že by byl nový projekt protipovodňové ochrany již hotov. Rádi bychom zde poukázali na slova starosty Ing. Petra Valenty, který uvedl v únorových Zbraslavských novinách: „Existuje mnoho variant řešení ochrany na různé výšky hladiny. Nyní připravujeme způsob, jak do budoucí podoby protipovodňové ochrany zapojit veřejnost, aby bylo možné dojít ke konsenzu.“ Není nám známo, že by od uveřejnění tohoto prohlášení byly veřejně projednávány další varianty ochrany.

 

Rádi bychom Vás ještě před tím, než dojde k hlasování, seznámili s výsledky petiční akce, tedy s názory těch, kteří se s původně navrženým způsobem protipovodňové ochrany Zbraslavi nemohou ztotožnit. Tento svůj názor vyjádřilo svým podpisem 440 lidí.

 

Protože je dána mezi uveřejněním programu jednání zastupitelstva a jeho skutečným konáním velmi krátká doba, zasíláme text petice a souhrn připomínek nejprve na nám známé e-mailové adresy zastupitelů s tím, že text petice, připomínek a kopie petičních archů budou oficiálně podány na podatelnu úřadu městské části Praha – Zbraslav nejpozději v pondělí 9.5.2005, a proto by Vám měly být na jednání zastupitelstva k dispozici.

 

Závěrem nám dovolte jen připomenout, že naším cílem nikdy nebylo bránit budování účinných protipovodňových opatření na Zbraslavi. Nechceme však, aby došlo na ukvapené politické rozhodnutí. Z toho důvodu považujeme středeční rozhodování o budování protipovodňové betonové zdi ve formě ANO/NE i s ohledem na rozsah dostupných podkladů pro takové rozhodování (viz www.mc-zbraslav.cz) za nebezpečnou bagatelizaci celého problému. Navíc budování zdi okolo centrální Zbraslavi žádným způsobem neřeší ochranu ostatních území spadajících pod městskou část, které nelze opomíjet.

 

Dovolujeme si Vám navrhnout, abyste návrh svého usnesení pozměnili následovně: „Městská část Praha-Zbraslav žádá po hlavním městě Praze pomoc při hledání možností účinné protipovodňové ochrany všech ohrožených území této městské části.“

 

 

V Praze dne 6.5.2005

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Růžička

jednající jménem petičního výboru

 

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí