Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
finbroker.jpg, 10kB

Kalendář

2005-1
Článek

Jaké byly letošní SLAVNOSTI ELIŠKY PŘEMYSLOVNY?

Z pohledu předchozích dvou ročníků určitě vydařené – na jednotlivé akce přicházelo více lidí. Sečteno dohromady se Slavností zúčastnilo více jak jeden a půl tisíce návštěvníků. Slavnosti měly větší ohlas i v médiích - informace o nich se objevovala v pražském tisku a TV Prima natočila o jejich zahájení krátký šot. Proběhlo více akcí než loni či předloni a navíc i na různých místech Prahy. A tak jako Slavnostem přáli lidé a média, přálo jim i počasí – v průběhu snad nejkrásnějšího víkendu babího léta končily Slavnosti sobotním rytířským kláním v Borovičkách a v neděli pak kytarovým recitálem - Štěpán Rak hrál u Havla na Havla a kostel byl úplně plný...

Rytířský turnaj v Borovičkách


Letošní Slavnosti poprvé organizovali členové nově vzniklého sdružení AULA REGIA – Michal Hanzal, Filip Gaspar a Jiří Ryba spolu s dalšími příznivci. Snahou organizátorů bylo připravit pro spoluobčany kvalitní využití volného času v místě jejich bydliště. Symbolem projektu se stala Eliška Přemyslovna, pohřbená na Zbraslavi. Projekt se však v jejich podání nesoustřeďuje jen na historii, i když ta se objevuje v části vzdělávací, ale má i prvky komunitní. Hudba, přednášky, komentovaná prohlídka, rodinný program i zádušní mše za patronku by měly být trvalou součástí programu.
Vůbec první akci letošních Slavností představovala historicko-vlastivědná vycházka ze Zbraslavi na Kazín, která dopadla nakonec ke spokojenosti většiny účastníků, kterých nebylo nijak málo, a na Zbraslav zavítala při této příležitosti i řada obyvatel velké Prahy. Úvodní koncert dvorské hudby věnovaný Václavu II. se stal jakýmsi oficiálním úvodem celých Slavností a to i proto, že se na něj dostavila (či alespoň omluvila) řada významných hostů. Přítomen byl pan senátor Outrata s manželkou a obchodní rada velvyslanectví lucemburského velkovévodství pan Jan Prušák s chotí. Místní samosprávu zastupoval pan ředitel LŠU Karel Nedoma. Omluvil se dlouholetý správce královských hrobů pan Dr. Ťupa, senátor Karel Schwarzenberg a starostka Radotína paní Hana Žižková.
Ve dvou malých cyklech veřejných přednášek si mohli zájemci vybrat z celkem šesti témat. První přednáška proběhla symbolicky v Domě u Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí, v místě prvního pobytu mladé královny a jejího manžela Jana Lucemburského. Do hudební části cyklu byl dále zařazen dvojkoncert domácího varhaníka Michal Hanzala, který si přizval ke zpěvu Alenu Tichou. Jednalo se o již proslavenou Noc varhan s překvapením. Kdo si tedy přišel poslechnout zbraslavské renesanční varhany do Husova sboru, byl příjemně překvapen nejen výzdobou kostela, ale i světelnými efekty v průběhu koncertu. V neděli 9. října bylo možné společnou Cestou na Vyšehrad poznat sousední část Prahy a poté s průvodcem projít celý Vyšehradský areál. Podzimní neděle jak malovaná zlákala něco kolem dvaceti lidí, kteří na závěr coby delegace ze Zbraslavi navštívili Koncert pro královnu v jinak zaplněném kostele sv. Petra a Pavla. Úplně pro všechny byl připraven rytířský turnaj – letos se dostavili ozbrojenci ze 14. století, a někteří z nich dorazili na koních. Rytířská klání měla na Zbraslavi premiéru, zájem o ně mělo i Pražské vydání deníku Dnes, které o nich přineslo informaci pro své čtenáře. „Světová“ kytara Štěpána Raka v kostele sv. Havla uzavřela nejen hudební část Slavností, ale představovala i důstojnou tečku za jejich třetím ročníkem.
Rozšířením Slavností a jejich přesahem na Vyšehrad a na Staré Město jsme sledovali několik cílů. Jednak odpovídajícím způsobem uctít památku výrazné historické osobnosti spojované se Zbraslaví, ale také zvýšit přitažlivost naší městské části v celopražském kontextu coby místa, kde se stále něco zajímavého děje. Známkou, že se nám náš záměr postupně daří prosadit, je nejen zájem veřejnost, ale i vstřícnost a ochota význačných osobností spojit se Slavnostmi své jméno. Záštitu nad celým projektem převzal již tradičně Pierre-Louis LORENZ, velvyslanec Lucemburského velkovévodství v České republice a Edvard OUTRATA, místopředseda Senátu Parlamentu ČR. Záštitu nad odbornou částí projektu zajišťoval opět profesor Jan Royt.
O to, jaký bude program Slavností v roce 2006, koho pozvat, na co se zaměřit, co vynechat a co naopak do programu přidat – o to se myslím, strhne velký boj. To se ostatně stalo již letos. Namístě je připomenout, že výsledný program letošních Slavností prošel veřejnou „oponenturou“ na dvou veřejných schůzkách zájemců o kulturní dění. Přesto se, a právem, několik akcí ocitlo pod „palbou kritiky“. Šlo především o úvodní pochod na Kazín, při kterém bylo zvoleno příliš rychlé tempo „přesunu“ a o přednášku o zbraslavské královské hrobce, která dle některých měla být svěřena někomu z uznávaných odborníků na dané téma. Na kritické připomínky budou organizátoři samozřejmě reagovat. Přišly i ohlasy příznivé, a to dokonce z jiných částí Prahy – například z Prahy 1 přichází následující dopis: ...chtěl bych poznamenat, že nedělní "Koncert pro královnu" v podání pana Tůmy byl mimořádný zážitek. Ostatně celé slavnosti jsou velice dobře komponovány a musím říci, že se již nyní těším na příští ročník slavností. ... Chtěl bych se více seznámit s historií Zbraslavi a potažmo Zbraslavského kláštera, proto bych se rád připojil jako "příznivec sdružení" AULA REGIA...
Samozřejmostí by mělo být i to, že získané sponzorské prostředky budou veřejně vyúčtovány – nyní již jako účetnictví občanského sdružení. Peníze osvícených firem a jednotlivých občanů pomohly udržet myšlenku samostatných zbraslavských Slavností při životě. Morální podpora je nutná pro každé takovéto veřejné konání – organizátoři za ni všem upřímně děkují. Veřejnosti přístupná schůzka občanského sdružení AULA REGIA se koná ve čtvrtek 10. listopadu od 18. hodin v kavárně Romance v ulici U Národní galerie.
Za organizátory akce

Jiří Ryba

 

Poděkování patří všem sponzorům, kteří umožnili svou velkorysostí konání třetího ročníku Slavností Elišky Přemyslovny:
Velvyslanectví Lucemburského velkovévodství v Praze , generálnímu sponzorovi firmě UJP Praha a.s.
Dále firmám MAPOL s.r.o., KORA s.r.o., Velkotržnice Lipence s.r.o., SEPTIMA s.r.o., Zbraslavská lékárna, Česká spořitelna, BOHEMIA REAL INVEST, Sociologické nakladatelství, tiskárna ÚJI, Květiny NOLINA, Květinářství Monika a Městské části Praha 5-Zbraslav.
Dále pak Ing. Martinu Pošarovi, Ing. Edvardu Outratovi, rodině Curry-Bartoňové, Ing. Vladimíru Dlouhému a Elišce Břízové.
Poděkování patří restauraci Stará škola za skvěle připravené pohoštění na úvodní koncert a dále Zámecké restauraci KOTVA a restauraci PATIUM.
Zvláštní poděkování patří Národní galerii, Galerii hlavního města Prahy, Vyšehradské kapitule a paní Evě Čápové.
Osobní poděkování patří panu Františku Leškovi, Ing. Jiřině Pavlíčkové, panu Jiřímu Maškovi, panu Karlu Žákovi, paní Miloslavě Říhové a panu Petru Táborskému.

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí