Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
ldprint.jpg, 6,3kB

Kalendář

2002-1
Info
Opozice svolala jednání zastupitelstva
Opoziční zastupitelé sdružení v klubu zastupitelů Široká koalice pro Zbraslav požádali s odkazem na Jednací řád starostu městské části o svolání zasedání místního zastupitelstva na čtvrtek 16. ledna 2003 od 18. hodin do budovy Základní školy Vladislava Vančury.
Nelíbí se jim „prázdniny“ nového zastupitelstva, které vznikly tím, že nebyl při ustavujícím zasedání určen termín pro příští zasedání. Nelíbí se jim, že nejsou ustaveny komise a kontrolní výbor, že se nepracuje na rozpočtu, který velká Praha schválila 18. prosince. Podle nich je tu řada dalších vážných problémů k řešení, na kterých je třeba začít pracovat co nejdříve.
K žádosti opozičního klubu byl připojen i níže uvedený návrh programu jednání. Opoziční zastupitelé vyjádřili svoji ochotu podílet se na přípravě zasedání.

Návrh programu druhého zasedání zastupitelstva

1. projednání programových prohlášení jednotlivých politických uskupení pro příští volební období
2. rozprava nad skladbou a složením komisí a výborů a zadáním pro jejich práci
3. návrh na vytvoření nové redakční rady Zbraslavských novin, jeho projednání a přijetí
4. projednání způsobu zajišťování právního servisu pro místní úřad, radu a zastupitelstvo
5. přijetí prvních 15 nejdůležitějších úkolů nového volebního období
6. projednání současné situace zatopených oblastí Zbraslavi, Lahovic a Lahoviček
7. příprava podkladů a projednání návrhu rozpočtu
8. příprava nového Jednacího řádu zastupitelstva městské části
9. příprava potřebných materiálů pro výkon funkce zastupitelů
10. projednání a přijetí harmonogramu pro zasedání nového zastupitelstva v roce 2003
11. projednání návrhu na pracovní tematická zasedání zastupitelstva a projednání možnosti obnovy tradice společných procházek zastupitelů po městě
-ISO (Informační servis pro občany)


(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí