Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
cyklo.jpg, 7,8kB

Kalendář

2005-1
Článek

Když lháři vydávají Listy Zbraslav

Politika je svinstvo a politický boj je tvrdý a nesmlouvavý, o tom se dnes a denně přesvědčujeme na úrovni sněmovny, senátu, vlády, a čas od času i na naší komunální úrovni. Stává se tak vždy, když Jiří Ryba vydá své Listy Zbraslav. Kritika, diskuse a vzájemné souboje do politického boje neodmyslitelně patří, ale hranice pravdy a lži by se neměly mezi slušnými lidmi překračovat. A protože jsou letošní  vánoční Listy Zbraslav plné drsných náznaků, které připomínají, že v roce 2006 budou i komunální volby, je dobré se ptát:

 • Z jakého důvodu je u „Tří otázek pro zastupitele“ u jejich respondentů Ondřeje Hofmeistera, Filipa Gaspara a Věry Kovaříkové uvedena jako politická příslušnost „kandidátka Nová Zbraslav“? Mám před sebou hlasovací lístek z 1. listopadu roku 2002 a všechny jsem je našel na kandidátce Unie svobody – Demokratická unie!!! Filip Gaspar je dokonce uveden jako člen této strany. Stydí se snad za stranu, za kterou kandidovali? I když tomu rozumím, považuji to za ostudné!
 • Proč je v editorialu uvedeno, že vládnoucí koalice se rozhodla držet bobříka mlčení a nejsou zmíněni členové opozice, kteří též anketu nezodpověděli – pánové Hilgart (ČSSD) a Daněk (KSČM)?
  Proč Jiří Ryba, který s gustem přetiskl zábavnou korespondenci s panem Hanzelkou – dobře mu tak – neuvedl též, jak odmítal předem sdělit účel ankety. Anketní lístek mi předal osobně, zeptal jsem se ho, k čemu odpovědi potřebuje a on mi na to sdělil, že to zajímá veřejnost, kterou on zastupuje. Já mu na to odvětil, že samozvanému zástupci opozice neodpovím, dokud nebudu znát účel ankety. Na to jsme již odpověď nedostal, a tak ani já své odpovědi neformuloval. Nerozumím, proč úmysl s listy tajil?
 • Proč Jiří Ryba píše, že koncert zvonohry byl původně zamýšlen jako součást Zbraslavských Vánoc 2005? Lže, není to pravda, od počátku pracuji v týmu lidí, kteří letošní Zbraslavské Vánoce připravují a o koncertu zvonohry se do programu nikdy z časových důvodů neuvažovalo.
 • Co znamená výzva pořadatelům Zbraslavských Vánoc? Skupina dobrovolníků spolu s některými zaměstnanci úřadu organizuje vánoční slavnost, mnozí investují svůj volný čas, materiál a finance ze svých soukromých firem, a když je vše prakticky hotovo, objeví se tato teatrální výzva. Proč Jiří Ryba nepřišel během příprav a neřekl třeba: „Přátelé, osla do živého betléma zajistím osobně!“
 • Proč v článku „Z historie místního zastupitelstva“ není uvedeno, že jeho členem byl i vydavatel listů Jiří Ryba. Přestože nebyl občany přímo zvolen, rezignací zvolených zastupitelů se do zastupitelstva dostal, ale po čase na svůj mandát náhle rezignoval...
 • Proč je v Listech Zbraslav uvedena bez jediného vysvětlení část programu Evropských demokratů, když ještě v roce 2002 kandidoval jejich vydavatel Jiří Ryba na prvním místě kandidátky US-DEU?!
  Přestože můj osobní názor na úhradu školného tajemnici úřadu je též velmi kritický, nerozumím, proč šlo po uzávěrce doplnit, že paní Podolská se rozhodla nestudovat za peníze úřadu a nebylo přitom možné přeformulovat celý kratičký článek? Že by již nebyl tak tvrdý a efektní? Tak proč tolik slov o demokracii a objektivním tisku?!
 • Proč pan Gmuzdek z Barabizny píše: „Jestliže mě napadnou ve Zbraslavských novinách, nebudu mít možnost se bránit...“ Kde bere pro toto kategorické tvrzení oporu? Známe se, osobně jsem ho vyzýval, ať text o problémech a parkováním do Zbraslavských novin sepíše a já mu zajistím jeho opublikování. Nereagoval, napsal jinam a Zbraslavské noviny pro jistotu napadl. Na jejich nepřízeň si ale nemůže stěžovat – podívejte se na test hospod a restaurací!
 • Kde vzali autoři Listů program adventních akcí? Třeba o akci Zbraslavské Vánoce se mohli dozvědět pouze a jen z prosincových Zbraslavských novin. Slušností bývá uvádění zdroje!
 • Proč je v tiráži Listů uveden jako kontakt pro příjem příspěvků reagujících na Listy městské části Zbraslav kontakt na redakci Zbraslavských novin?! Vydavatele reakce jeho čtenářů nezajímají? A proč se nezeptal na souhlas redakce Zbraslavských novin a proč to alespoň redakční radě neoznámil?
 • A úplně závěrem k textu: „Noviny, které platíme, aniž je chceme“. V něm je nejprve kritizováno, že obce vydávají ze svého rozpočtu místní tisky, které pak cpou do schránek, což není podle autora správné. A Zbraslavské noviny jsou nepochopitelně  postaveny do ještě větší špíny, a to proto, protože si je platí dokonce sami občané ze svého... To je úvaha hodna propagandistů z dob druhé světové války na západ od Protektorátu. Připomínám, že díky inzerci, sponzorům a velmi nízkým výrobním nákladům, nejsou Zbraslavské noviny dotovány z obecního rozpočtu. A to, že si je měsíčně dobrovolně koupí 1400 lidí svědčí o tom, že je lidé chtějí. Kdyby je nezajímaly, tak si je nekupují za 5 korun! To je prostě trh, ale o tom možná ti, kteří před rokem 1989 vyučovali občanskou výchovu na základní škole, tolik nevědí. Hlavně, že jim jde tak od ruky kázání o „nehotové místní demokracii“.

Je jen otázkou, zda lži, nepravdy a nečisté fígle místní demokracii a reprezentantů sdružení Aula Regia prospívají?     

Karel Tejkal
zastupitel MČ Praha – Zbraslav a předseda redakční rady Zbraslavských novin
tejkal@zbraslavskenoviny.cz

 

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí