Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
euin.jpg, 9,9kB

Kalendář

2002-1
Info
! Zasedání zastupitelstva 2. ledna 2002 !
Opozice svolala jednání zastupitelstva

Opoziční zastupitelé sdružení v klubu zastupitelů Široká koalice pro Zbraslav požádali s odkazem na Jednací řád starostu městské části o svolání zasedání místního zastupitelstva na čtvrtek 16. ledna 2003 od 18. hodin do budovy Základní školy Vladislava Vančury. Nelíbí se jim "prázdniny" nového zastupitelstva, které vznikly tím, že nebyl při ustavujícím zasedání určen termín pro příští zasedání. Nelíbí se jim, že nejsou ustaveny komise a kontrolní výbor, že se nepracuje na rozpočtu, který velká Praha schválila 18. prosince. Podle nich je tu řada dalších vážných problémů k řešení, na kterých je třeba začít pracovat co nejdříve.
Na základě jejich žádosti starosta městské části s odkazem na zákon o hlavním městě Praze (§ 60, odst. 2) svolal druhé zasedání zastupitelstva na 2. ledna 2003 od 18 hodin do auly Základní školy Nad parkem s následujícím programem.
Programu druhého zasedání zastupitelstva:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z prvního zasedání
4. Zpráva o činnosti rady městské části a úřadu městské části
5. Projednání programových prohlášení jednotlivých politických uskupení pro toto volební období
6. Rozprava nad skladbou a složením komisí a výborů a zadáním pro jejich práci
7. Návrh na vytvoření nové redakční rady Zbraslavských novin, jeho projednání a přijetí
8. Projednání způsobu zajišťování právního servisu pro místní úřad, radu a zastupitelstvo
5. Přijetí 15 nejdůležitějších úkolů nového volebního období
10. Projednání současné situace zatopených oblastí Zbraslavi, Lahovic a Lahoviček
11. Příprava podkladů a projednání návrhu rozpočtu
12. Příprava potřebných materiálů pro výkon funkce zastupitelů
13. Projednání a přijetí harmonogramu pro zasedání nového zastupitelstva v roce 2003
14. Projednání návrhu na pracovní tematická zasedání zastupitelstva a projednání možnosti obnovy tradice společných procházek zastupitelů po městě
15. Různé, diskuse
16. Závěr
–ISO (Informační servis pro občany)–

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí