Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
drogerie.jpg, 10kB

Kalendář

2006-0
Článek

Třicítka na Zbraslavi v módě

Od 1.7. jsou v platnosti nová pravidla silničního provozu. Byl zaveden také bodový systém postihu řidičů. Důsledkem toho začali brát řidiči vážně značky, se kterými si nikdo před tím hlavu moc nedělal. To způsobuje ucpávání silnic a omezuje plynulost provozu. Pražský magistrát vyzval městské části a občany  k přehodnocení dopravních omezení a za několik dnů došlo na několika místech v Praze k navýšení nejvyšší povolené rychlosti.

Své připomínky a návrhy pište do diskuse pod článkem nebo na web magistrátu http://www.mesto-praha.cz .

Kde všude by se na Zbraslavi dalo jezdit rychleji:

 • úsek ze Zbraslavského náměstí okolo Krňova směrem na Lipence. Na silnici platí nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h ve směru na náměstí, 30 km/h ve směru do Lipenců - omezení rychlosti na 30 km/h před zatáčkou totiž není ukončeno. Mimo čističky odpadních vod a autoservisu zde není žádná zástavba.
  Návrh: 90 km/h jako mimo obec.

 • na příjezdu z Prahy od mostu přes Krňák je v úseku od mostu až na náměstí omezena nejvyšší dovolená rychlost na 30 km/h.
  Návrh: odstranit omezení - úsek je přehledný


 • v celém úseku Baní je rychlost omezena na 30 km/h. Důvodem jsou chodci na silnici, chodníky zde zatím ještě nejsou.
  Návrh: odstranit omezení, zvážit které úseky je třeba opravdu omezit, řešit bezpečnost chodců jiným způsobem. Zvýšit nejvyšší dovolenou rychlost alespoň okolo arálů bývalých vojenských areálů, kde chodci využívají oddělenou cestou pouze pro pěší.


 • 80 km/h na Strakonické. Přitom se jedná o přehledný a nenáročný úsek dvouproudové silnice. Situaci komplikuje přechod pro chodce v u benzínového čerpadla.
  Návrh: motorová silnice mimo obec, rychlost 130 km/h. Rychlost snížit pouze v okolí přechodu pro chodce.
  V tomto úseku má být nasazen radar, který měří čas, za který vozidlo projede od Baní dolů. Pokud vypočtená průměrná rychlost přesáhne určitou hranici, bude řidič pokutován. Cena deseti kusů radarů toho typu je 25 mil. kč. Proč Zbraslav nedostane 2.5 mil. kč na vybudování pod/nad-chodu pro lidi, kteří tudy chodí ...


 • v ulici K Výtopně je v úseku od benzínové pumpy až k mostu přes Strakonickou rychlost omezena na 30 km/h.
  Návrh: odstranit omezení, nebo upravit platnost (časově, nákladní / osobní, ...)


 • Toto už je mimo Prahu:
  před vjezdem na Zbraslav ze směru od Jíloviště končí "Silnice pro motorová vozidla" v Jílovišti. Z Jíloviště na Zbraslav je tedy dvouprodová silnice pouze mimo obec a platí zde maximální dovolená rychlost 90 km/h. Policie zde má úspěšná loviště v obou směrech. Pravý důvod, proč se zde musí jezdit "pomalu" však zůstává běžnému smrtelníkovi skryt.
  Návrh: prodloužit Silnici pro motorová vozidla až do Lahovic, kam také posunout značku "Obec".

Jaroslav Pavlíček

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí