Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
antik.jpg, 12kB

Kalendář

2006-0
Článek

Flower Garten se představuje

Dobrý den, můžete nám stručně představit projekt anglické mateřské školky?

Pod názvem FlowerGarten Preschool se skrývá výuka angličtiny u dětí v předškolním věku. Jsme soukromá školka, kde veškerá komunikace s dětmi probíhá v angličtině.

asd 

Jak s dětmi pracujete?

Učitelé s dětmi komunikují výhradně anglicky - samozřejmě jsou to všichni rodilí mluvčí. Využíváme toho, že v raném věku vstřebávají dětí cizí jazyk zcela přirozeně prostřednictvím komunikace při různých aktivitách.

 

Co děti v anglické školce dělají?

Naše školka v sobě spojuje běžnou předškolní práci, ovšem v angličtině. Oproti například kurzům angličtiny běžně pořádaným ve školkách je naše výhoda v tom, že s dětmi pracují rodilí mluvčí. Máme tedy jistotu, že děti se učí angličtinu se správnou intonací, přízvukem, slyší správnou strukturu jazyka. Díky tomu se naučí v angličtině nejdříve přemýšlet, poté i komunikovat. To vše správně.

 

Respektujeme nejen osobnost dětí, ale také zvláštní požadavky rodičů či jejich potomků, např. možnost hrát si místo odpočinku po obědě, po domluvě můžeme zajistit zvláštní typ stravy.

 


Jaký program dětem nabízíte?

Nabízíme celodenní program pro děti ve věku od tří do sedmi let. Dopolední program je vzdělávací a podporuje i sociální dovednosti dětí, odpolední program rozvíjí jejich tvořivou, rytmickou a pohybovou složku. 

 

Školní rok máme rozdělený do deseti měsíčních tématických celků. Každý týden v daném tématu má určité podtéma, každý den má svůj pravidelný režim.  Při dokončení každého tématu podnikáme nějakou výpravu či výlet, při kterém si ověříme a vyzkoušíme něco z toho, co jsme se společně naučili.

 

Na koho se váš projekt zaměřuje?

Zaměřujeme se na děti rodičů, již jsou si vědomi toho, že znalost cizích jazyků bude pro jejich děti v životě nejen potřebná, ale pravděpodobně i nezbytně nutná. Nabízíme jim možnost investovat do vzdělání svých dětí už v brzkém věku, kdy to pro děti ještě není bolestný proces učení – naopak, děti si hrají, tvoří, zpívají, dovádějí, a u toho všeho "nasávají" druhý jazyk, jímž budou schopny komunikovat.

 

Kde se vaše školka nachází?

Školku jsme zřídili v krásných prostorách vily pod Belvederem. Máme k dispozici několik tříd, společnou hernu, dostatečné sociální zázemí. Veškeré vybavení je zaměřeno na kvalitní výuku a hru. Nyní pracujeme na úpravách zahrady, kde chceme pro děti zřídit houpačky, klouzačky, pískoviště aj.

 

 

Jaká je kapacita vaší školky?

Maximální kapacita je zatím osmnáct dětí. Děti jsou rozděleny podle věku do tříd, na každého učitele připadá skupinka nejvíce šesti dětí.

 

Jak přijímá váš projekt veřejnost?

Řadě lidí se myšlenka, na které je naše školka založena, moc líbí, oceňují možnost dát dětem něco, co sami většinou nezažili. Pro někoho je to myšlenka nová a domnívá se, že jeho dítě nebude z naší školky řádně připraveno na vstup do české školy. To ovšem není pravdou, děti žijí v českém prostředí a získávají vědomosti v mateřském jazyce, angličtina se pro ně stává jazykem paralelním, v němž se u nás naučí vyjádřit to, co umí i v češtině.

 

U dětí, které budou do naší školky chodit od tří let, jsme připraveni poskytnout v posledním roce před nástupem do školy tzv. scelovací program, kdy s nimi budeme vědomosti, které mají osvojené v angličtině, opakovat v tématických celcích v češtině. Předpokládáme, že bude stačit jedna až dvě hodiny práce v češtině týdně, děti nebudou mít problémy užívat své vědomosti v obou jazycích.

 

Nabízíte nějaké další služby?

Otevřeli jsme odpolední kurzy angličtiny pro mladší školáky, samozřejmě také vedené rodilými mluvčími. V současné době probíhá kurz v rozsahu dvě hodiny dvakrát týdně a kurz v rozsahu jedna hodina týdně. Zaměřujeme se na konverzační dovednosti dětí, učíme je prostřednictvím komunikace v rámci činností – tvoření, her, při vycházkách. Děti v jednom kurzu pracují ve skupinkách po pěti. Každé z nich přichází z jiné školy, takže každému vypracujeme individuální plán, který respektuje také jejich výuku angličtiny ve škole. Prakticky tak navazujeme při práci na to, co se děti ve škole učí spíše teoreticky.

 

V dohledné době uspořádáme také den otevřených dveří, při kterém se chceme představit veřejnosti. Určitě budeme váš server včas informovat o termínu.

 

Proč právě tato myšlenka cizojazyčného vzdělání, máte s ní již nějaké zkušenosti?

Jsme s manželem oba překladatelé a tlumočníci. Angličtina je náš pracovní jazyk, pohybujeme se často i v anglicky mluvícím prostředí. Touha založit anglickou školku v nás klíčila dlouho a rozhodnutí logicky přišlo ve chvíli, kdy i mladší dcerka měla nastoupit do anglické školky.

 

Naše děti vždy navštěvovaly anglické školky. Anglicky sice již uměly z domu, ale i jejich čeští spolužáci, kteří do školky nastoupili v předškolním věku, se vždy během prvního roku v anglickém prostředí rozmluvili. Pár týdnů jen naslouchali, pak se začali sami pokoušet komunikovat v angličtině. Po prvním roce docházky se děti většinou bez problémů domluví o základních věcech.

 

Zakládáme si na opravdu individuálním přístupu k dětem i jejich rodičům. Školné v naší školce představuje skutečnou investici, kterou ovšem rodiče zajistí svým dětem neocenitelnou výhodu pro budoucí život – nejen pro školu, ale i pro jejich budoucí povolání. Navíc mezinárodní prostředí naší školky, kdy každý lektor pochází z jiné části světa, dětem poskytne všestrannou průpravu pro život v multikulturní společnosti, kterou se i my jednou pravděpodobně staneme.

 

Rozhovor poskytla Lenka Fořtová B.L., zakladatelka školy FlowerGarten Preschool 

  

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí