Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
hyundai.jpg, 6,9kB

Kalendář

2006-1
Info
Reakce na rozhovor
Dovolte nám pozastavit se nad vaším rozhovorem s majitelkou anglické školičky, která byla před měsícem otevřena na Zbraslavi.
S paní majitelkou jsme byli v téměř každodenním kontaktu po dobu posledních dvou let, protože svěřovala do péče naší anglické jazykové školičky svoji dceru. Ta u nás strávila velmi důležité období svého život, které jistě velmi pozitivně ovlivní její bezproblémový vstup do školy. Proto nás velmi zarazilo rozhodnutí její maminky otevřít vlastní anglickou školičku. Že se nám o svém záměru nezmínila, není až tak překvapivé. To, co nás opravdu zarmucuje a přivedlo k myšlence napsat tento článek, je téměř absolutní absence vlastních nápadů a myšlenek, která se v úvodu zejména takového druhu podnikání rozhodně očekává. Srovnáte-li totiž záměry a náplň výše nově otevřené školky s naší již 8 let úspěšně fungující školkou, není možno dospět k jinému závěru než, že „nový projekt“ nese víc než zjevné známky opisování a kopírování.
A tak, když se v závěru omezím na trochu jednoduché tvrzení, že kopie nikdy nedosáhne hodnoty originálu, nepramení toto konstatování z nedostatku odvahy a ochoty zdokonalovat se a pracovat, ale z lítosti nad nedostatkem tolik chybějící slušnosti a morálky obecně.
Marcela Polová, anglická jazyková školička KRYŠTOF, Černošice
(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí