Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
fema.jpg, 8,7kB

Kalendář

2006-1
Článek

Slavnosti Elišky Přemyslovny patří ke Zbraslavi

Letošní čtvrtý ročník Slavností Elišky Přemyslovny získal přízeň diváků, posluchačů a návštěvníků* a prokázal, že Slavnosti jsou svébytným festivalem, který rozšiřuje kulturní nabídku hlavního města. Slavnosti byly připraveny jako „kulturní podnik“ různých žánrů, aby si každý mohl najít svůj způsob, jak vybočit z každodenní rutiny, strávit příjemné chvíle a uctít poslední Přemyslovnu a připomenout si její dramatický životní osud. Letos byly Slavnosti neseny ve znamení 700letého výročí vymření Přemyslovců po meči.

Slavnosti Elišky Přemyslovny si již našly pevné místo v kulturním kalendáři a konají se od 28. září, tedy dne úmrtí Elišky Přemyslovny, až do sv. Havla 16. října. Slavnosti sestávají ze tří celků – hudební části, veřejných přednášek a doprovodných akcí. Festival probíhá nejen na různých místech Zbraslavi, ale i na Vyšehradě a na Starém Městě pražském, tedy na místech, která jsou spojena se životem jeho patronky.

Hudební část letos zahájil Úvodní koncert komorního sboru EN ARCHE v Královském sále Zbraslavského zámku, na něj navázal varhanní Koncert pro Královnu v podání Jaroslava Tůmy v kostele sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Zbraslavská Noc varhan konaná v Husově sboru je zdařilý podnik, při kterém zní hudba na renesanční varhany - pravděpodobně nejstarší nástroj v Praze, na který je možné zahrát nejstarší dochovaný notový zápis, tedy hudbu, kterou mohla poslouchat i poslední Přemyslovna. Závěrečný pořad o Karlu IV. VIVAT CAROLUS QUARTUS v podání předního kytaristy Štěpána Raka a herce Alfréda Strejčka v kostele sv. Havla měl obrovský úspěch a stal se tak skvělou závěrečnou tečkou uzavírající čtvrtý ročník Slavností.

Při Přednášce u krbu, konané na Vyšehradě v gotické bráně Špička, porovnala Gabriela Šarochová, autorka knihy o Elišce Přemyslovně, osobnost Elišky Přemyslovny s Eliškou Rejčkou. Malý přednáškový cyklus Zbraslav královská obsahoval dvě přednášky věnované Václavu III. a významu posledních Přemyslovců. Závěrečný kulatý stůl za účasti kriminalisty plukovníka Miroslava Opravila dospěl k závěru, že olomoucká vražda zůstane neodhalena díky tomu, že nebylo zahájeno žádné vyšetřování. Jako možný motiv vraždy připadá v úvahu i vyrovnání osobních účtů. Doprovodné akce zahrnovaly vycházku Prahou V Přemyslovských stopách, představení divadla v chrámu a oblíbená Rytířská klání pořádaná v krásné přírodní scenérii.

Letošní Slavnosti odpovídajícím způsobem uctily památku výrazné historické osobnosti a připomenuly výročí konce vlády první a jediné české dynastie Přemyslovců. Nad Slavnostmi převzal záštitu jeho excelence pan Pierre-Louis Lorenz, velvyslanec Lucemburského velkovévodství v České republice, a to spolu se senátorem Edvardem Outratou, předsedou Evropského hnutí. Záštitu nad odbornou částí převzal doc. Jan Royt.

Organizátoři děkují všem účastníkům za přízeň a sponzorům za podporu! A ti, kteří se na žádnou z třinácti akcí letošních Slavností nedostali, si jistě přijdou na své v příštím roce.

Jiří Ryba

předseda sdružení AULA REGIA

 

* Zde jsou na dokreslení dvě reakce, které jsme v průběhu Slavností obdrželi: „Děkuji Vám za sváteční procházku Prahou s názvem V přemyslovských stopách. Akce se mi moc líbila. Vždy, když se zúčastním nějaké takové přednášky nebo si přečtu knihu s podobným tématem, hned mám pocit, že jsem nějaký lepší, chytřejší a více Čech (i když nehraju fotbal ani hokej). Ještě jednou díky.“

„Dorazila jsem z Prahy na nedělní koncert s kamarádkou a další dvojicí známých – pořad byl opravdu úžasný, jen mne trochu mrzí, že jsme neviděly na umělce, neboť kostel sv. Havla byl zaplněn. Ale nakonec to nevadilo, protože atmosféra koncertu při svíčkách byla nezaměnitelná. Na takový zážitek se dlouho vzpomíná...“

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí