Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
barabizna.jpg, 9,3kB

Kalendář

2006-1
Článek

Ztracená šance

Ještě jednou děkujeme našim voličům a všem občanům, kteří ve volbách viděli naději na výraznou změnu místních poměrů. Je hodně těch, kteří si uvědomují, že Zbraslav si zaslouží více. Pro ně je návrat ke staronové koalici ODS a SNK-ED velkým zklamáním. To, že Zbraslavská samospráva v minulém období nefungovala dobře, odráží nejen veřejné mínění, ale zpráva o tom přesáhla i hranice naší městské části. Volby prokázaly, že je tu několik početně rovnocenných zájmových skupin. Na Zbraslavi není žádný jednoznačný vítěz letošních voleb a proto jsme za nejlepší variantu považovali vytvoření „duhové“ široké koalice pro Zbraslav.

Vyjadřujeme politování nad tím, že nejtěsnější většina koaličních stran v zastupitelstvu odmítla nabídky na spolupráci ve formě široké koalice. Taková koalice by umožnila širší a aktivní zapojení více osob pro naplňování toho, co je pro Zbraslav dobré. Dále mohlo dojít k ukončení veřejných koaličně – opozičních sporů, které mají negativní vliv na pověst městské části. Duhová koalice totiž vytváří z opozice partnera a případné spory se pak řeší za zavřenými dveřmi. Ztracená možnost duhové koalice je podle nás prohra všech občanů.

 

Malou, ale alespoň nějakou naději přináší veřejně prezentovaný závazek obou koaličních stran podpořit „..smysluplné a realizovatelné návrhy a koncepty řešení prospívající Městské části Praha – Zbraslav, bez ohledu na skutečnost, zda jsou jejich autory členové koaličních subjektů či ostatních volebních uskupení v zastupitelstvu městské části anebo kdokoli jiný.“

 

Na základě tohoto veřejného závazku požádáme na prvním zasedání zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav koalici ODS a SNK-ED o následující:

 

1. Zpracování a předložení konkrétního plánu činnosti MČ s hlavními úkoly na 4 roky, včetně rámcových termínů jejich plnění.

2. Začlenění významných námětů obsažených v programu Zbraslav si zaslouží více do zmiňovaného plánu (jejich seznam předáme nově vzniklé radě po diskusi s našimi voliči a příznivci).

3. Společnou rozpravu nad předkládanými náměty při rozšířeném zasedání rady MČ, abychom mohli při společné diskusi náměty dobře vysvětlit a vyargumentovat.

4.  Umožnění publikace této výzvy a následných reakcí na stránkách Zbraslavských novin.

5. Vyčlenění prostoru pro rubriku "Hlasy občanské opozice" ve Zbraslavských novinách. V této rubrice by měli všichni možnost svobodně vyjádřit své názory a ohlasy na dění a práci vedení obce, neboť ZN jsou novinami i pro 9/19 občanů, kteří nevolili koaliční strany.

6. Dodržování kultury jednání a zásad slušného chování vůči občanům i ostatním zastupitelům na jednáních zastupitelstva.

 

NOVÁ ZBRASLAV

Filip Gaspar, Věra Kovaříková, Jiří Ryba

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí