Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
drogerie.jpg, 10kB

Kalendář

2007-0
Článek

Vážení spoluobčané,

 

další informace o životním prostředí je současně výzvou všem občanům, kteří vlastní zahrádky, pozemky nebo produkují bioodpad.

 

Bioodpad tvoří až 45% tuhého komunálního odpadu a důvodů k jeho separaci je opravdu mnoho. Jednoduše by se dalo říct, že hlavním je ochrana životního prostředí. Tyto odpady jsou jednou z mnoho příčin vzniku tzv. skleníkového efektu (pokud jsou uloženy na skládky), skrývají v sobě nezanedbatelný energetický potenciál a zajisté v neposlední řadě se jejich správným zpracováním organické látky vrací zpět do přírody.

 

Pražské služby, a. s. nově nabízejí občanům městských částí v Praze svoz bioodpadu za těchto podmínek:

 

  • Roční cena za nádobu: 120 l       595,-- vč. 19% DPH

                                                     240 l    Kč 1071,-- vč. 19% DPH

  • Svoz odpadu 1x za 14 dní
  • Nádoba na bioodpad propůjčena zdarma od Pražských služeb, a. s.

 

Služba je nabízena po zkušenosti Pražských služeb z Prahy Dolních – Chaber, kde probíhal pilotní projekt sběru bioodpadu. Zde si občané po relativně krátké době separování další ze složek komunálního odpadu běžné nádoby zmenšili nebo dokonce snížili frekvenci vyvážení sběrných nádob. To i přes náklady na nové nádoby přineslo kromě dobrého pocitu i úsporu přibližně 400 Kč ročně.

 

Jediným omezením ze strany nabízejícího je minimální počet nádob. Tento počet je pro MČ Praha – Zbraslav stanoven na 150 svozových míst. Je tedy nutný poměrně velký zájem ze strany obyvatel.

 

Úřad městské části Praha – Zbraslav ve spolupráci s Komisí životního prostředí vyzývá všechny zájemce o kontejnery na bioodpad, aby nejpozději do 31. 8. 2007 nahlásili svůj zájem Odboru místního hospodářství ÚMČ Praha – Zbraslav, Zbraslavské nám. 464 v případě osobního hlášení nebo e-mailem na adresu: silhan@mc-zbraslav.cz. Formát nezávazné přihlášky musí být ve tvaru jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon.

 

Odbor místního hospodářství ÚMČ Praha - Zbraslav Vám poskytne i případné další informace (nahlédnutí do vzorové smlouvy, seznam odpadu do těchto nádob, ...)

 

Za Odbor místního hospodářství ÚMČ Praha – Zbraslav a Komisi životního prostředí

 

Bc. Martin Šilhán

 

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí