Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
uvodaka.jpg, 9,3kB

Kalendář

2007-0
Článek

„Kauza Jesle“

 

Ráda bych iniciovala diskusi na téma existence jeslí na Zbraslavi.

 

Při posledním zastupitelstvu, kde se řešil rozpočet naší městské části, měla být navržena opatření na redukci služeb, jaké poskytují jesle. Důvodem byly především finanční náklady provozu jeslí.

 

Rozhodla jsem se oslovit veřejnost, zastupitele a pokusit se tuto kauzu „osahat“ ze všech stran. Myslím si, že by byla škoda nahlížet na existenci jeslí (na stále se rozrůstající Zbraslavi) pouze prizmatem finančního kalkulování…

 

Pro představu z jakých informací vychází má iniciativa přikládám email, kterým jsem oslovila některé zastupitele před zmíněným rozpočtovým zastupitelstvem.

 

Máte-li zájem vyjádřit své stanovisko účastí v pidi-anketě, odpovězte prosím na otázky přiloženého dotazníku, popřípadě se s iniciativou či připomínkami obrátíte přímo na zastupitele naší městské části.

Anketu zpracuji a její výsledky nabídnu zastupitelům jako jednu z možností získat široké spektrum informací.

 

Děkuji za aktivitu. Příště se můžeme „sejít“ např. nad otázkami další výstavby na Zbraslavi..:)

 

Michaela Bernardová

 

 

 

 

EMAIL ZASTUPITELŮM K 5.3.07:

 

Vážení,

 

obracím se na  Vás  s tématem, které mě zajímá, které bych ráda uchopila a případně se jej zastala...:) 

 

Dnes je zastupitelstvo a tamtamy mi donesly, že se existence jeslí otřásá. Mám obavy, aby se část rozhodnutí nesemlela právě na tomto zastupitelstvu - je rozpočtové a problém jeslí vyrůstá právě na místních financích. Nemám možnost se osobně dostavit, i když za naše sdružení tam budeme mít "pozorovatelku":).

Vnímejte prosím můj dopis jako projev iniciativy za zachování jeslí, jako apel na nutnost pojmout tuto problematiku v širším než širokém kontextu:), jako prosbu o zastání skupiny -v tomto směru- potřebných a v neposlední řadě jako snahu získat ucelený obraz o daném stavu.

 

Pokusila jsem se sehnat co nejvíce informací o fungování jeslí na Zbraslavi:

Zdroje:

- pí.řed.Kadlečková - jesle

- pí.starostka

- zápisy z jednání zastupitelstva

- vyjádření k problému p.ing.Háněl na chatu ZbraInfo

- názory klientů jeslí - rodičů

- názory ostatní veřejnosti

 

Získané informace/tamtamy???:

- dotace MČ 800tis/rok

- plán - snížení na 700tis/rok

- úvaha o změně koncepce - zařazení pod MŠ a zvýšení věku přijímaných dětí na 2,5let

- předpokládaná fin.úspora 500tis/rok, anebo plat za kuchařku (???není ověřeno)

- platba 1800kc/měsíc za pobyt dítěte v jeslích + 20kc stravné na den

- prac.doba personálu v jeslích - 8h

- provoz pro děti - pravidelná docházka, anebo režim hlídání (5 návštěv měsíčně)

 

- pravidelná docházka = odepření rodičovského příspěvku (momentálně cca 7000), hlídání 5xměs. - rodič.příspěvek není rodičům odepřen

- kapacita dětí v pravidelné docházce 20-25, dětí v režimu hlídání 16, max kapacita 25 dětí/den

- jesle navštěvují děti od 12měsíců do 3 let

- bohužel jesle nejsou optimálně zákonně spravovány, fungují jako ops založená MČ, bez toho, aby je někdo ochraňoval pod svým křídlem (dříve min.zdravot., po r.92 - zrušeno)

- velká spokojenost s dosavadním provozem jeslí ze strany rodičů

 

Nejsem si 100% jista validitou posbíraných informací, a proto bych se chtěla informovat plnohodnotně. Můžete mi poradit směr, kam se obrátit? Anebo jsem se již správně obrátila? :)

 

Podle vyjádření některých oslovených rodičů a na základě posbíraných informací bych ráda lobovala za zachování jeslí v současném provozu.

Chápu finanční zátěž, kterou jejich provoz pro Zbraslav znamená. Nicméně si myslím, že by naše MČ měla (vzhledem k baby-boomu, jako důsledku silné výstavby) nabízet službu, jakou jsou jesle v současné, ne-li rozšířené podobě. Nevidím jako vhodné vymýtat čerta ďáblem a hledat nová místa v MŠ na úkor likvidace jeslí...:).

 

Jako argument uvádím:

- jde jen o úvahu, ale logika napovídá, že jesle využívají rodiče především ze střední soc-ek. vrstvy, nejsou komfortem pro horních deset tisíc (ty se obrací na soukromé  au-pairs)

- díky jeslím mají rodiče na mateřské dovolené možnost přivydělat si během MD, realizovat se v zaměstnání, neztratit zaměstnání, nepřerušit nutnou kontinualitu profesního vzdělání (velmi ožehavé především s ohledem na problematiku zaměstnanosti žen na a po MD)

- trend ve světě (byť s ním nijak nesouhlasím osobně) vede k stále markantnějšímu zkracování MD (nejen de jure, ale především de facto). Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že lze tento směr zaznamenat i v přístupu zaměstnavatelů v ČR.

- s výstavbou v naší MČ lze předpokládat, že už i tak poddimenzované zařízení bude nedostačující

- většina nově přistěhovaných nemá v blízkosti bydliště generaci rodičů, kteří zastanou jak jesle tak  au-pair. To je další z trendů...:)

- argumenty o nutnosti neodlučovat rodiče a děti do cca 2roků věku dítěte jsou pravděpodobně oprávněné (některé studie uvádí dokonce do 4roků...:), ale ne vždy realizovatelné (fin.situace rodiny atd.). Navíc se domnívám, že rodiče by měli mít možnost volby.

- řešit v současné poptávce nedostatečnou kapacitu MŠ na úkor jeslí mi připadá koncepčně neefektivní

 

Bohužel cena, kterou rodiče platí dnes za jesle je pravděpodobně hraniční (viz. jejich potřeba přivýdělku, udržení v zaměstnání atd.). V tomto směru asi nelze uvažovat o možnostech zlepšení situace navýšením měsíčních plateb. Neměla jsem dostatek času pro zamyšlení se nad možnostmi řešení dané situace... Pokusím se k tomuto přispět po získání ucelenějších informací.

 

Máte-li potřebu reprezentativnějších argumentů, napadá mě (vzhledem ke své angažovanosti ve zdejším občanském sdružení Rodinné centrum Pexeso) možnost uskutečnění ankety na vzorku cca 150 respondentů s dotazem na potřebu existence jeslí na Zbraslavi...:)

 

Jestliže najdete jinou cestu, jak bych se mohla ve zmíněné problematice a jejím řešení angažovat, jsem k tomu - bude-li to v mých možnostech - samozřejmě ochotna.

 

S pozdravem,

 

Michaela Bernardová

 

PS:

 

...ještě poznámka - mnou zjištěné informace nemají oficiální charakter.

 

Iniciativa v "kauze" jesle:) nevychází od pí.ředitelky, ale ode mne. Sama paní Kadlečková neměla tolik zpráv o záměrech, které se díky tamtamům dostaly ke mně. Proto také má snaha o vyjasnění informací...

 

Dopis pro Vás jsem sepsala dnes. Aby byl doručen před zastupitelstvem, posílám jej co nejdříve. Paní řiditelka Kadlečková nemá bohužel možnost přečíst si tento email dříve než Vy.

Nabídla se proto, že případné nejasnosti vysvětlí/opraví. Budete-li mít zájem, lze ji kontaktovat do jeslí: 257921417.

 

Děkuji za pochopení,

 

M.B.

 

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí