Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
accord.jpg, 6,5kB

Kalendář

2007-0
Článek

Kácení a redukční řez topolové aleje v okolí komunikace Strakonická

 

V dnešních dnech každého asi rozhořčil pohled na „likvidaci“ topolové aleje v okolí frekventované Strakonické. Je mou povinností podat o celé záležitosti stručné vysvětlení, které snad zmírní negativní emoce nad zdánlivě nepromyšleným zásahem do komunikační zeleně.

Technická správa komunikací (TSK), která má na starosti provoz Strakonické (včetně přilehlé zeleně) projevila obavy o bezpečnost provozu při extrémních povětrnostních podmínkách právě kvůli vzrostlým topolům. Na celou alej byl vypracován dendrologický posudek, konstatující špatný až havarijní stav stromů v celé délce od dostihového závodiště po soutok Berounky a Vltavy. Posudek zpracoval Ing. Fendrych, který je uznávanou kapacitou v posuzování dřevin.

TSK tento stav oznámila příslušným orgánům ochrany přírody. V případě této aleje jimi jsou ÚMČ Praha – Zbraslav a ÚMČ Praha – Velká Chuchle. Za Odbor místního hospodářství Zbraslavského úřadu byl postoj ke kácení a redukci dřevin negativní. Přizváni k vyjádření byli v první řadě pracovníci 11/11 ZO ČSOP Zvoneček z Vraného nad Vltavou, konkrétně Ing. Michal Kubelík (lesní inženýr) a následně pracovníci České inspekce životního prostředí (ČIŽP). S těmi bylo provedeno opakované šetření.

Následně proběhlo jednání mezi  ČIŽP, OMH ÚMČ Praha – Zbraslav a TSK. Závěrem jednání je povolení k zmíněným zásahům, to je však podmíněno náhradní výsadbou, kterou musí TSK realizovat do dvou let od provedení zásahů.

O podrobnostech jednání, dendrologickéhm posudku i důvodech, vedoucích k rozsáhlému zásahu do krajiny a životního prostředí Vás budu informovat na těchto stránkách i prostřednictvím Zbraslavských novin.

Za Komisi životního prostředí a OMH ÚMČ Praha – Zbraslav Bc. Martin Šilhán.

 

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí