Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
elektro-opravy.jpg, 7,9kB

Kalendář

2007-0
Info
Zasedání zastupitelstva
Zveme Vás na 8. zasedání zastupitelstva, které se koná 5. září 2007 v 17:00 hodin v Městském domě na Zbraslavi (U Malé řeky 3)
Program:
 1. Zahájení
 2. Schválení programu jednání
 3. Volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu
 4. Kontrola plnění usnesení zasedání zastupitelstva MČ
 5. Interpelace a dotazy občanů
 6. Zpráva o činnosti rady MČ a ÚMČ Praha - Zbraslav
 7. Navýšení nájemného z bytů v roce 2008
 8. Rozpočtové změny
 9. Privatizace bytového domu č.p. 874 v ul. Nad Parkem
 10. Finanční výbor
 11. Kontrolní výbor
 12. Záměr převodu pozemku od společnosti Subterra s.r.o.
 13. Stanovení finančního limitu na mobilní telefon pro starostku a místostarostku
 14. Závěr
Celá pozvánka ke stažení zde.
(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí