Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
pojisteni-aut.jpg, 10kB

Kalendář

2007-1
Článek

Programové priority široké koalice

 

Rada městské části Praha - Zbraslav předkládá občanům soubor programových priorit, kterým se chce v příštím období věnovat. Priority se dotýkají celého samosprávného celku městské části, do něhož kromě Zbraslavi patří i Lahovice a Lahovičky. Jednotlivé priority jsou rozděleny nejen podle oblastí, ale i podle naléhavosti na aktuální, střednědobé a na vize. Samotný jejich výběr vychází z programů jednotlivých členů široké koalice - místního sdružení ODS, SNK-ED, Strany zelených a Nové Zbraslavi. To, jak se podaří stanovené priority naplnit, bude záviset nejen na aktivitě a práci Rady, ale i na aktivitě a práci všech výborů a komisí, do nichž mají přístup jak zastupitelé, tak i občané. Přáli bychom si, aby práce samosprávy byla pro občany přínosem, proto chceme zavést systém přehledné a transparentní místní politiky.

 

I.  Aktuální úkoly

ÚŘAD MČ

 • Zvýšit kvalitu práce úřadu MČ - zadat personální popřípadě funkční audit, provést restrukturalizaci a zlepšit komunikaci uvnitř úřadu.
 • Připravit plán kursů a školení pro pracovníky úřadu MČ a v případě zájmu i pro zastupitele.

 

HOSPODAŘENÍ

 • Provést evidenci městského majetku a jeho využití, provést revizi uzavřených smluv. Revidovat všechny velké investiční akce připravované a probíhající s cílem zvážit jejich pokračování. Vybrané akce co nejrychleji dokončit.
 • Vytvořit systém zadávání obecních zakázek.

 

INFORMAČNÍ STRATEGIE

 • Vypracovat informační strategii městské části včetně jejího atestu dle zákona.
 • Vést transparentně vydávání Zbraslavských novin, vypracovat a Zastupitelstvem schválit statut Zbraslavských novin.
 • Zlepšit vnitřní i vnější komunikaci úřadu MČ a tím i transparentnost místní politiky, maximálně při tom využívat internet.
 • Vytvořit nové, přehlednější a přitažlivější internetové stránky městské části.
 • Rozšířit možnosti celkové informovanosti obyvatel. Informace podávat s předstihem, zajistit možnost vyjádření se občanů k zásadním činnostem v obci, pořádat prezentace pro občany na aktuální témata (protipovodňová ochrana, městský okruh, Belveder apod.).

 

ÚKLID

 • Zajistit úklid veřejných prostranství.
 • Prosadit jednoduchý a kontrolovatelný systém úklidu opřený nejen o techniku, ale i o úklidové čety.
 • Překontrolovat uzavřené smlouvy, zkontrolovat práci odboru komunálních služeb, zkontrolovat efektivitu využití techniky a zaměstnanců úřadu městské části.

 

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

 • Zasadit se o dořešení systému protipovodňové ochrany.

 

INFRASTRUKTURA

 • Zajistit kontrolu „velkých staveb“ v katastru MČ Praha – Zbraslav.
 • Dle možností městské části urychleně dokončovat opravy povrchů místních komunikací ve správě městské části.
 • Aktivně řešit problémy Lahovic a Lahoviček a narovnat tak vztahy s lahovickými občany.

 

FINANCE

 • Sestavit a aktuálně doplňovat přehled o grantech využitelných pro městskou část a pro neziskový sektor.
 • Zjistit možnosti čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU, případně dalších zdrojů pro financování akcí městské části.

 

ŠKOLSTVÍ

 • Navrátit prestiž základní škole.
 • Vrátit základní škole název Základní škola Vladislava Vančury.
 • Optimalizovat počty míst ve školách a předškolních zařízeních.

 

ROZVOJ MĚSTA

 • Zpracovat územní a stavební regulaci na celé území městské části.
 • Vypracovat urbanistickou studii na vybrané lokality.

 

II.  Střednědobé úkoly

DOPRAVA

 • Zpracovat dopravní generel městské části.

 

ROZVOJ MĚSTA

 • Připravit rekonstrukci Zbraslavského náměstí.
 • Zabývat se rozvojem lokality za benzínovou pumpou.
 • Zpracovat projekt vnitřního orientačního systému města a začít jej postupně realizovat.
 • Vypracovat a realizovat plán úprav zanedbaných městských zákoutí.

 

BEZPEČNOST

 • Vyřešit trvalé umístění služebny Městské policie.

 

ZDRAVOTNICTVÍ

 • Vytvořit podmínky pro rozvoj sociálních služeb pro Zbraslav. 
 • Udržet a rozšířit nabídku zdravotních služeb.

 

KULTURA

 • Podporovat kulturní a sportovní akce v městské části, zpracovávat a distribuovat kalendář kulturních a sportovních akcí.
 • Propagovat městskou část.
 • Využít místní kulturu jako komunitní a integrující prvek pro stávající i nově příchozí obyvatele.
 • Vypracovat systematický plán podpory neziskového sektoru v městské části.

 

ZELEŇ

 • Vypracovat program údržby a výsadby zeleně.
 • Zapojit obyvatele do snahy o zlepšování vzhledu městské části.

 

III.  Vize a rozvojové programy

 • Realizovat projekt naučné stezky Rozmarné léto.
 • Získat partnerská města pro městskou část.
 • Vybudovat komunitní centrum.
 • Udržet městskou část jako residenční čtvrť.
(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí