Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
husqvarna.jpg, 8,1kB

Kalendář

2007-1
Článek

Nově vznikající středisko se zaměří na pomoc malým podnikům.

 

V rámci projektu podpořeného z prostředků ESF vzniká v Praze 5 poradenské středisko zaměřené na pomoc a poradenství v oblasti zavádění informačních a komunikačních technologií do praxe malých podniků.

 

Na malé podniky jsme se zaměřili záměrně, říká Mgr. Roman Erlebach ze společnosti Alia Complete, s.r.o., která projekt připravila a realizuje. Tyto firmy, které vznikaly z iniciativy a nadšení lidí, díky tomuto nadšení a tvrdé práci dále fungují a rostou navzdory bankovním poplatkům, daňovému zatížení, odvodům za zaměstnance, atd. Každý, kdo se vydá po této cestě, si zasluhuje nejen náš obdiv, ale i naši pomoc.

 

Přesvědčili jsme se, že velká část těchto firem nemá doposud vyřešeny otázky zabezpečení firemních dat a firemní komunikace a neznají ani možná rizika. Spíše jen tuší, jak využívat nové informační technologie a zápasí s roztříštěností svých informačních systémů, které se vyvíjely živelně a izolovaně pro jednotlivé firemní procesy. V této situaci se musí navíc vyrovnávat s dynamickými změnami trhu a podnikatelského prostředí.

 

V konkurenčním prostředí globální ekonomiky jsou určujícími faktory rozvoje schopnost akceptovat změny a rychlost zavádění inovací. To je bez fungujícího firemního informačního systému nemožné. Řešení, nabízená malým podnikům, jsou bohužel pro mnohé z nich finančně nedostupná a často zbytečně předimenzovaná. Jsme přesvědčeni o tom, že pro firmu je mnohem výhodnější budovat si firemní informační systém postupně, na míru zaměření společnosti a s využíváním osvědčených Open Source řešení.

 

Zavádění nových informačních technologií do praxe a přechod na nový IS nejsou ani v malém podniku snadnou záležitostí. Velkou roli tady sehrají zejména požadavky na lidské zdroje a kvalita řízení celého projektu. V tomto procesu je celá řada úskalí, kterých je zajisté lépe se vyvarovat. Tady především vidíme naši roli - jako poradce, který může majitelům malých podniků ušetřit nejen hodně nervů, ale i finančních prostředků, se kterými si už jistě budou vědět rady.

 

Kromě FIS se středisko zaměřuje také na poradenství v oblasti internetového marketingu.

Internetový marketing je součástí marketingu a každá, i ta nejmenší firma,  nějakou marketingovou strategii má, třebaže tomu tak neříká, pokračuje Roman Erlebach. U internetových projektů se většina chyb udělá již na začátku a je někdy lepší celý projekt „pohřbít“, odepsat vynaložené prostředky a začít znovu. Chceme podnikatelům pomoci získat základní přehled na poli internetového marketingu a orientovat se v nabídce služeb firem, které je nabízejí.

 

Poslední oblastí, na kterou se středisko specializuje, je poradenství a pomoc při přípravě projektů financovaných ze Strukturálních fondů. Zaměřujeme se hlavně na pomoc při zpracování projektů v oblasti financování IT řešení, vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů. Nechceme psát projekty pro jiné firmy, naším cílem je naučit je, jak si mají zpracovat projekt sami, upřesňuje Roman Erlebach. Jsme malá společnost a přesto se nám podařilo projekt připravit, zvládli jsme jeho řízení a administraci. To by mohla být dobrá motivace pro ty, kteří si nejsou jisti tím, že to zvládnou.

 

Pokud patříte do skupiny menších podniků majících sídlo v Praze a potřebujete komplexně řešit některou z výše uvedených oblastí nebo jen konzultovat určitý problém, můžete využít konzultačních služeb v nově otevřeném středisku na adrese: Moulíkova 5, Praha 5 (naproti Smíchovskému nádraží). Více informací o projektu a činnosti střediska, včetně pozvánky na kontaktní seminář, mohou zájemci najít na internetových stránkách projektu: www.projekt-aliance.cz.

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí