Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
bytex.jpg, 8,6kB

Kalendář

2003-0
Info
DOTACE
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
USNESENÍ
Rady hlavního města Prahy 


číslo 0063
ze dne  28.1.2003
k návrhu na revokaci usnesení Rady HMP č.2111 ze dne 10.12.2002 k pravidlům pro poskytování finančních prostředků z povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002 a finančnímu zajištění realizace těchto pravidel 

 


Rada hlavního města Prahy 


I. revokuje
usnesení Rady HMP č. 2111 ze dne 10. 12. 2002 k pravidlům pro poskytování finančních prostředků z povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002 


II. souhlasí
1. s pravidly pro poskytování finančních prostředků z povodňového fondu hlavního města Prahy na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002, která jsou uvedena v příloze č. 1 tohoto usnesení
2. s převodem nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 97,0 mil. Kč poskytnutých MMR v roce 2002, určených na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi, do rozpočtu roku 2003
3. s poskytnutím účelové neinvestiční dotace městským částem hl. m. Prahy, pol. 4121, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení za současného snížení rozpočtu vlastního hl. m. Prahy odd. par. 3612 v kap. 0122 - Rozvoj obce ve výši 97,0 mil. Kč
4. s navýšením rozpočtu neinvestičních výdajů vlastního hl. m. Prahy v kap. 0122 - Rozvoj obce, odd.par. 3612 o 97,0 mil. Kč za současného navýšení tř. 8 - financování pol. 8115 o 97,0 mil. Kč 


III. ukládá
1. náměstkovi primátora Paroubkovi
1. předložit rozdělení poskytnuté účelové neinvestiční dotace městským částem dle bodu II.3. tohoto usnesení  Zastupitelstvu hl. m. Prahy
      Termín: 27.  2.2003
2. MHMP - ONP MHMP
1. čtvrtletně informovat Radu HMP o průběhu poskytování a čerpání dotace z povodňového fondu hl. m. Prahy
      Kontrolní termín: 25.  3.2003
             24.  6.2003 


IV. žádá
1. starosty MČ postižených povodní
1. zřídit účet u peněžního ústavu na výplatu finančních prostředků na opravy bytového fondu poškozeného povodní v roce 2002
2. v rámci zajištění jednotného celoměstského postupu schválit v Zastupitelstvu městské části Pravidla dle bodu II. tohoto usnesení
3. průběžně uzavírat s žadateli smlouvu o poskytnutí příspěvku z povodňového fondu hl. m. Prahy na úhradu části nákladů spojených s opravou staveb pro bydlení poškozených povodní v roce 2002, jejíž vzor je v příloze č. 2 tohoto usnesení
4. koncem každého měsíce písemně informovat ONP MHMP o čerpání finančních prostředků poskytnutých z povodňového fondu hl. m. Prahy 

 

 

 

 

 

 

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí