Radnice MČ Zbraslav Zbraslav.Info Zbraslavské noviny Historie Zbraslavi
Zbraslav.InfoAktuálně

Pište nám o tom, co se děje ve Vašem okolí a co Vás zajímá
ucto.jpg, 9,7kB

Kalendář

2008-0
Článek

Vážený pane,

dne 6.2.2007 jste mne oslovil s žádostí o řešení situace na přechodu na ulici K Přehradám (viz příloha č. 1). Tento e-mail jsem dne 7.2.2007 postoupila k vyřízení odboru místního hospodářství (dále jen "OMH"). Vedoucí OMH Vám zaslal e-mailovou odpověď dne 2.3.2007 (viz příloha č. 2).

Přestože tato komunikace není ve správě městské části Praha - Zbraslav (dále jen "MČ"), OMH zajistil dokumentaci a podal žádost o osazení "city bloků" jako dělícího ostrůvku přechodu na komunikaci K Přehradám. Zároveň jsme požádali Městskou policii o měření rychlosti vozidel v tomto úseku. Žádost o osazení betonových bloků byla podána na odbor dopravy Prahy 16 dne 8.3.2007 (viz příloha č. 3a, 3b). Tato žádost byla postoupena na odbor dopravy MHMP dne 28.3.2007 (viz příloha č. 4).

V průběhu dubna 2007 byly betonové bloky osazeny.

Zdá se, že jste nepovažoval za nutné tuto skutečnost nijak komentovat.

Na základě stížnosti (viz příloha č. 5) bylo rozhodnuto, a to nikoli MČ, ale Technickou správou komunikací, která je správcem komunikace K Přehradám, o tom, že betonové bloky budou odstraněny. Tuto skutečnost dostal náš OMH na vědomí a vedoucí OMH se vyjádřil, že souhlasíme s DOČASNÝM odstraněním do doby, než bude vybudováno přisvětlení přechodu pro chodce (viz příloha č. 6). Toto opatření zvýší bezpečnost chodců i řidičů.

*Následující postup: OMH obnoví žádost o osazení bloků a zároveň zažádá o urychlené zajištění přisvětlení přechodu pro chodce.*

Doufám, že Vás moje odpověď uspokojila, protože se domnívám, že chránit musíme životy všech občanů, ať jsou to chodci, řidiči, občané naší MČ či odjinud.

Ještě jednou zdůrazňuji, že ve snaze vyhovět Vaší žádosti jsme jednali nad rámec svých povinností a budeme tak činit i nadále. Není však v naší moci ovlivnit rychlost vyřizování žádosti o přisvětlení přechodu.

S přáním mnoha úspěchů v roce 2008

Mgr. Renata Hůrková Starostka MČ Praha - Zbraslav

Zbraslavské nám. 464 156 03 Praha 5 - Zbraslav tel.: +420 257 111 888

Příloha č.1 - mail ze 6.2.2007 - žádost p.Göllnera
Příloha č.2 - OMH, Informace o požádání o betonové bloky
Příloha č.3a - OMH, žádost zaslaná na ÚMČ Praha 16
Příloha č.3b - nákres umístění betonových bloků
Příloha č.4 - ÚMČ P16 - postoupení spisu žádosti
Příloha č.5 - emailová komunikace - žádost o odstranění betonů
Příloha č.6 - emailová komunikace - souhlas s odstraněním betonů

(c) Jaroslav Pavlíčekhttp://Zbraslav.Info - soukromý informační server o městské části Praha - Zbraslav a okolí